Systemskifte, tack!

Det är positivt att förslaget till obligatorisk A-kassa inte är en het potatis för arbetsmarknadsminister, Sven Otto Littorin. Men att utreda samma fråga på nytt är onödigt och det skulle göra många alliansväljare missnöjda. Tror knappast att det är vad alliansen behöver just nu. Men systemen måste förändras, eftersom att många faller mellan stolarna och har inte en möjlighet att ta sig upp.

Det alliansens företrädare på nationell nivå kan göra, är att börja diskutera ifall försäkringssystemet bör förändras i grunden. Titta ifall det finns några försäkringar som bör tas bort, slås ihop etc. Det kommer inte vara smärtfritt. Många kommer gnälla, men samtidigt får inte alliansen göra som socialdemokraterna; ignorera problemen.

Läs DN

”I am happy”

// Edvin

Twingly, Intressant och Moderaterna.

Annonser

Dags att bli bättre

Jag ska bli mycket bättre på att säga ifrån, när folk kommer fram och vill prata om stora politiska frågor på en utekväll. I synnerhet när det är människor som jag inte ens känner! Det är roligt att diskutera politik men även jag har mina gränser.

”Time to eat”

// Edvin

Spännande utmaning!

Nu har det kommit ännu en undersökning som visar att dom egna väljarna inom alliansen inte tror på en valseger 2010. Det är tråkigt för oss som tror på en seger. En av anledningarna till att alliansen vann valet 2006, var för att vi hade en stark gräsrotsrörelse som kämpade, varje dag, för ett maktskifte. Ifall Fredrik, Göran, Maud och Jan vill ha en fortsatt alliansregering efter 2010 måste allianssamarbetet fördjupas. Det är dags att, återigen, hitta tillbaka till våra gemensamma värderingar och visioner för att därmed forma alliansens framtida politik för Sverige.

På politiskt nivå måste alliansen, fortsätta, vara stolta över den politik som förs. Jobbpolitiken är ett exempel. I början av mandatperioden var massiva protester mot alliansens jobbpolitik. Men allianspartierna stod upp för jobbpolitiken och vågade ta debatten. Nu ser vi att socialdemokratin vill driva centrala delar av alliansens jobbpolitik och en stor del av vår politik i övrigt. Snacket om återställare och orättvisa finns inte längre. Alliansen har bollen och kan återta initiativet i svensk politik.

Men det finns en stor fläck som alliansen måste ta hand om och det är FRA-lagen. Alliansens ställning i frågan har fått många på gräsrotsnivå att inte vilja vara alliansens vänner. Utan snarare borgare utan partipreferens. Att vara regeringsduglig innebär inte att man har en enhetlig linje i varenda fråga, utan att man även vågar ta till sig kritiken och börjar om.

Jag tycker att alliansen befinner sig exakt där alliansen ska befinna sig. Vi befinner oss i samma läge (opinionsmässigt) som innan alliansen bildades. Det är en utmaning för oss att ta oss upp i opinionen men det är en spännande utmaning.

 

Läs SvD

Läs Ledarbloggen.

”I love sundays”

// Edvin

Twingly, Intressant, Alliansen, Socialdemokraterna och Politik.