Yes he can, fudge it up for all of us

Då har Barack Obama börjat verkställa sin protektionistiska politik, på handelsområdet gentemot omvärlden. Vi har ett par tuffa år framför oss. Förhoppningsvis tar Europa täten i handelsfrågorna och är en kraft för öppenhet och frihet.

Läs DN – Svensk järnlady sågar Obama.

”Time to get to it”

// Edvin

Twingly och Intressant.