I like it

Jag gillar dagens DN debattare. Även om det kan vara lite pekpinnar från statligt håll, så gillar jag helheten. Något som jag inte förstår är varför det inte har varit en självklarhet, tidigare, för asylsökande att kunna försörja sig själva i väntan på besked. Förhoppnigsvis kommer utredningen vara ett bra underlag till en mycket bra propp från regeringen där fokus ligger på att få människor in på arbetsmarknaden.

Under förra sammanträdet med IDN fick vi lite breifing från socialkontoret och det ser ut som att samtliga kommuner i Stockholms län kommer ingå i ett sammverkansavtal inom SFI undervisningen, vilket är positivt.

”Hard work work”

// Edvin

Twingly och Intressant.