Förtydligande.

Rätt ska vara rätt! När jag läste artikeln om Skidtunneln i Botkyrka, var det tidig eftermiddag och där fanns inget förtydligande om att Skattebetalarna inte skulle stå för kostnaden (vilket i den tidiga artikeln beräknades bli omkring 150 miljoner kronor). Jag valde inte att läsa om artikeln, för att kolla efter eventuella förändringar. Men nu ser det ut som att Skattebetalarna inte ska finansiera ett enda öre, vilket är positivt.

”Thank you Fredrik”

// Edvin

Twingly och Intressant.

Annonser