MUF Sollentuna rivstartar!

Ikväll hade MUF Sollentuna årsmöte, följande styrelse valdes:

Ordförande – Edvin Alam

Vice ordförande – Carl Fredrik Lagerfeldt

Ledamöter:

Caroline Ericsson

Sara Holmberg

Cecilia Ullander

Vi kommer att rivstarta det nya verksamhetsåret med att ha en kampanj på Rudbeck under nationella kampanjdagen nu på onsdag och på fredag kommer vi ha ett planeringsmöte.

Den nya styrelsen vill även tacka valberedningens ordförande, Oscar Jansson samt årsmötesordförande Agneta Cramizar för deras insatser!

”This is going to be fun”

// Edvin

Twingly och Intressant.