Dags för Alliansen att ingripa

Jaha. Det ser ut som att förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter om ett nytt huvudavtal har spruckit. Det är naturligtvis tråkigt, men det finns fortfarande lite tid kvar för parterna att förhandla fram ett nytt huvudavtal. Om inte parterna kommer fram till ett nytt huvudavtal tycker jag att Alliansen ska ingripa genom att förändra lagstiftningen på arbetsmarknaden (i synnerhet LAS).

Läs SvD – Avtalsförhandlingar spricker.

Läs SvD – Vad betyder sammanbrottet?

Läs DN – När det skulle slutförhandlas var det kristider.

”Time for me to write a report”

// Edvin

Twingly och Intressant.

Jag väntar på vänsterpartiernas budgetmotioner

Ja, det var en sak med överbudspolitik under 2007 och 2008 jämfört med läget idag. Fast det verkar som att dom tre vänsterpartierna inte har lärt sig något. Sedan turbulensen på finansmarknaden drog igång i höstas har samtliga vänsterpartier gjort utspel där man lovat guld och gröna ängar utan att visa ett kvitto. Vi får se hur det ser ut när deras budgetmotioner presenteras om några veckor.

Läs SvD ledare – Det var en sak med överbudspolitik 2008.

”Breakfast, here I come”

// Edvin

Twingly och Intressant.