54 procent ville inte ta ställning…

Den stora osäkerhetsfaktorn i mätningarna inför EU-valet är det låga valdeltagandet. Drygt hälften av dem som intervjuats i mätningen, 54 procent, vill inte ta ställning för något parti.
Synovate har i sammanställningen av mätresultaten utgått ifrån hur valdeltagandet sett ut i olika kommuner i landet i de tre tidigare EU-valen.

Det kommer bli intressant att se hur det går den 7 juni. Jag tippar på att vi kommer få ett högre valdeltagande (i synnerhet bland yngre väljare) eftersom att integritetsfrågorna är heta i den politiska debatten. Någon som vågar betta motsatsen?

Läs DN – Unga Väljare kan ge Piratpartiet EU-mandat.

”Good night”

// Edvin

Twingly och Intressant.

Socialdemokraterna vill höja skatten för pensionärerna!

1) I höstas föreslog Socialdemokraterna att pensionärerna skulle få en skattesänkning på 2700 kronor, per år.

2) Vid årsskiftet fick landets pensionärer en skattesänkning mellan 2500-3500 kronor per år.

3) Socialdemokraterna meddelade idag att dom fortfarande håller fast vid sitt förslag från höstbudgeten.

För dom allra flesta pensionärerna blir det alltså en rejäl skattehöjning på 800 kronor med Socialdemokraterna vid makten!

Läs – Oppositionen oense om skatterna.

 ”Gosh”

// Edvin

Twingly och Intressant.

What a load of bulleschnitzel!

Innan jag går vidare:

Totalt ger vår politik över 100 000 fler jobb, praktik eller utbildningsplatser jämfört med regeringens passiva politik

 – Mona Sahlin och Thomas Östros.

I debattartikeln föreslår Socialdemokraterna 50000 utbildningsplatser. Antalet praktikplatser är fortfarande okänt. Så antalet jobb som Socialdemokraterna ”lovar” är färre än 50000 stycken. Well, let us get on with this show!

Nu har Socialdemokraterna presenterat sin skuggbudget och jag måste säga att den är balanserad. Först en beskrivning av läget och hur allt var frid och fröjd innan maktskiftet 2006, sedan lite bashing mot alliansen för att sedan avsluta det hela med egna förslag. Det enda konkreta besked som vi får från Mona Sahlin och Thomas Östros är att Socialdemokraterna vill höja den statliga skatten. Fast en sådan skattehöjning är en droppe i havet i statskassan. Dom riktigt stora pengarna finns hos landets låg- och medelinkomsttagare.

Nu tänkte jag ta tillfället i akt och kommentera bashandet mot Alliansen:

Borgerligheten tog över en stark ekonomi med stora överskott som hade byggts upp under 12 år med en ansvarsfull ekonomisk politik. Men i stället för att investera i jobben så tog man bort tre av fyra utbildningsplatser för arbetslösa, 500 000 löntagare trängdes ut ur a-kassan och de som stod längst ifrån arbetsmarknaden övergavs. De stora överskott som regeringen fick till skänks slösades bort på skattesänkningar framför allt till dem med höga inkomster.

Sant. Men kollar man på utvecklingen mellan 2006-2008, så steg statens överskott från 18,4 mrd till 135 mrd kronor och under samma tid fick svenska folket behålla mer av sina pengar. Hur förklarar Socialdemokraterna det? Mona Sahlin och Thomas Östros hävdar att dom stora överskotten har ”slösats” på samtliga skattesänkningar. Det går inte ihop. I samma veva sjönk statsskulden från 1270 mrd till 1118,9 mrd kronor. Anledningen var att Alliansregeringen sålde flertalet statliga bolag och betalade av statsskulden. Socialdemokraterna motsatte sig samtliga försäljningar. Dessutom fick omkring 180000 människor ett jobb mellan 2006-2008, innan helvetet brakade lös på finansmarknaderna. Vår ekonomi är konjunkturkänslig och det har haft en effekt på statens finanser och dessutom har pengarna använts till att dämpa effekten av lågkonjunkturen. BTW, undrar vad landets låg- och medelinkomsttagare tycker om att bli stämplade som höginkomsttagare.

 

Förklaringen till att Sverige halkar efter är att konsumtionstillväxten har vikit betydligt mer än i andra länder. Att konsumtionen minskar i Sverige beror på att människor i Sverige har reagerat starkare till följd av krisen än vad man har gjort i andra länder. Det har flera förklaringar. En är att trygghetsförsäkringarna har försämrats och att de nu är sämre än i många andra EU-länder. Många människor upplever en växande otrygghet och konsumerar således en mindre del av sina inkomster.

Jo, att konsumtionen har minskat har många förklaringar. Det skulle vara intressant att se en lista över dessa ”många andra EU-länder”, som Mona Sahlin och Thomas Östros refererar till. För jag antar att det är fler än 10 stycken? För tittar man på hur det faktiskt är i Sverige så har vi fortfarande ett av världens generösaste trygghetssystem.

 

En annan förklaring till att Sverige halkar efter är den passiva finanspolitiken. Den budget som presenterades för två veckor sedan var kliniskt ren på investeringar i jobben. En av de få ”satsningar” som fanns var att svenska staten behöver låna ytterligare tio miljarder kronor enbart för att täcka kostnaderna för den ökade arbetslösheten de senaste månaderna.

Jag vet inte om Mona Sahlin och Thomas Östros vet om detta men vårbudgeten är inte en ”ny” budget utan är ett tillägg i den nuvarande budgeten, så den är inte ”klinisk” ren på investeringar. Dessutom antar jag att dom inte vågar titta på den här bilden. För bilden visar att det faktiskt händer saker och ting.

 

Nu krävs en ansvarsfull ekonomisk politik. För oss är överskottsmålet tillsammans med utgiftstaket styråran i finanspolitiken. Det var överskottsmålet som möjliggjorde stora avbetalningar på den offentliga skulden och lade grunden för en stark utveckling. Vårt budskap är tydligt: Sverige ska tillbaka till överskott. Det är endast genom att föra en politik för överskott i högkonjunktur som vi i dåliga tider med trovärdighet kan investera i jobben.

Det är positivt att Socialdemokraterna värnar om överskottsmålet. Men hur var det senast Socialdemokraterna styrde? Mellan 2000 och 2005 sjönk Sveriges statsskuld från 1279,9 mrd till 1270 mrd kronor och under samma veva minskade statens överskott från 101,0 mrd till 18,4 mrd kronor så det var inga ”stora avbetalningar” på statsskulden. Som jag skrev tidigare sjönk statsskulden från 1270 mrd till 1118,9 mrd kronor mellan 2006 och 2008. Anledningarna var dom stora överskotten i statens budget men också för att att Alliansregeringen sålde en del statliga företag. Alla vet att Mona Sahlin och Thomas Östros inte gillade försäljningarna av dessa statliga bolag. Dessutom har ju Socialdemokraterna slängt ut pressmeddelanden varje dag med nya paket, utan att komma med en finansiering. Så, nja. Socialdemokraterna värnar inte om överskottsmålen i praktiken.

Nu när jag är klar med att ha kommenterat Socialdemokraternas bashing av Alliansens politik. Det ska bli ett nöje att läsa igenom Socialdemokraternas budgetmotion, när den blir offentlig. Det ska bli ett nöje att läsa hur dom vill finansiera återställarna, samtliga paket och förslagen i debattartikeln. Om Socialdemokraterna vill finansiera samtliga återställare, paket och förslag i debattartikeln så måste dom bland annat föreslå en skattehöjning på omkring 100 mrd kronor med plusmeny! Om dom inte vill höja skatten med 100 mrd kronor, då antar jag att dom antingen kommer minska flertalet av statens utgifter eller medvetet vilja öka budgetunderskottet.

MEN DET KOMMER ÄVEN BLI LIKA INTRESSANT ATT LÄSA IGENOM VÄNSTERPARTIETS OCH MILJÖPARTIETS BUDGETMOTIONER.

Läs DN Debatt – Vi lovar 100 000 fler jobb och praktikplatser.

Läs SvD –  Jobben viktigast i S-vårbudget.

”And now im going to bed”

// Edvin

Twingly och Intressant.

Jan Björklund gillar inte det här med valmöjligheter

Det är klart att jag blir smått avis att lärlingsutbildningar kommer införas i Sverige och att man inte är rädd för näringslivet. Men samtidigt tycker jag det är tråkigt att valmöjligheterna blir mindre för landets gymnasieelever och att historia blir obligatoriskt. Det verkar som att man har glömt bort att gymnasieskolan är en frivillig utbildningsform och att flertalet elever faktiskt vill lära sig något intressant i skolan. Nu ska jag fortsätta läsa igenom lagrådsremissen; En ny gymnasieskola.

”Take care”

// Edvin

Twingly och Intressant.

Vill vi verkligen ha en återställare?

Ja. Risken är att Sverige går tillbaka till det här systemet om den rödgröna trekanten vinner valet 2010. Tillbaka till ett system då hundratusentals människor, hipp som happ, kastades ut till förtidspension utan att få någon rehabilitering för att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden.

Något som man inte ska glömma i debatten om sjukförsäkringen är att Mona Sahlin och den dåvarande Socialdemokratiska regeringen använde det gamla systemet för att putsa på arbetslöshetsstatistiken. Något som Mona Sahlin och Socialdemokraterna fortfarande vill göra.

Frågan är: Vill verkligen svenska folket ha en återställare?

En kort notis – Sjukfrånvaron i Sverige fortsätter att sjunka. Inte sedan 1982 har så få varit sjukskrivna i Sverige.

 ”Time for me to sleep”

// Edvin

Twingly och Intressant.