54 procent ville inte ta ställning…

Den stora osäkerhetsfaktorn i mätningarna inför EU-valet är det låga valdeltagandet. Drygt hälften av dem som intervjuats i mätningen, 54 procent, vill inte ta ställning för något parti.
Synovate har i sammanställningen av mätresultaten utgått ifrån hur valdeltagandet sett ut i olika kommuner i landet i de tre tidigare EU-valen.

Det kommer bli intressant att se hur det går den 7 juni. Jag tippar på att vi kommer få ett högre valdeltagande (i synnerhet bland yngre väljare) eftersom att integritetsfrågorna är heta i den politiska debatten. Någon som vågar betta motsatsen?

Läs DN – Unga Väljare kan ge Piratpartiet EU-mandat.

”Good night”

// Edvin

Twingly och Intressant.

Annons

Socialdemokraterna vill höja skatten för pensionärerna!

1) I höstas föreslog Socialdemokraterna att pensionärerna skulle få en skattesänkning på 2700 kronor, per år.

2) Vid årsskiftet fick landets pensionärer en skattesänkning mellan 2500-3500 kronor per år.

3) Socialdemokraterna meddelade idag att dom fortfarande håller fast vid sitt förslag från höstbudgeten.

För dom allra flesta pensionärerna blir det alltså en rejäl skattehöjning på 800 kronor med Socialdemokraterna vid makten!

Läs – Oppositionen oense om skatterna.

 ”Gosh”

// Edvin

Twingly och Intressant.

What a load of bulleschnitzel!

Innan jag går vidare:

Totalt ger vår politik över 100 000 fler jobb, praktik eller utbildningsplatser jämfört med regeringens passiva politik

 – Mona Sahlin och Thomas Östros.

I debattartikeln föreslår Socialdemokraterna 50000 utbildningsplatser. Antalet praktikplatser är fortfarande okänt. Så antalet jobb som Socialdemokraterna ”lovar” är färre än 50000 stycken. Well, let us get on with this show!

Nu har Socialdemokraterna presenterat sin skuggbudget och jag måste säga att den är balanserad. Först en beskrivning av läget och hur allt var frid och fröjd innan maktskiftet 2006, sedan lite bashing mot alliansen för att sedan avsluta det hela med egna förslag. Det enda konkreta besked som vi får från Mona Sahlin och Thomas Östros är att Socialdemokraterna vill höja den statliga skatten. Fast en sådan skattehöjning är en droppe i havet i statskassan. Dom riktigt stora pengarna finns hos landets låg- och medelinkomsttagare.

Nu tänkte jag ta tillfället i akt och kommentera bashandet mot Alliansen:

Borgerligheten tog över en stark ekonomi med stora överskott som hade byggts upp under 12 år med en ansvarsfull ekonomisk politik. Men i stället för att investera i jobben så tog man bort tre av fyra utbildningsplatser för arbetslösa, 500 000 löntagare trängdes ut ur a-kassan och de som stod längst ifrån arbetsmarknaden övergavs. De stora överskott som regeringen fick till skänks slösades bort på skattesänkningar framför allt till dem med höga inkomster.

Sant. Men kollar man på utvecklingen mellan 2006-2008, så steg statens överskott från 18,4 mrd till 135 mrd kronor och under samma tid fick svenska folket behålla mer av sina pengar. Hur förklarar Socialdemokraterna det? Mona Sahlin och Thomas Östros hävdar att dom stora överskotten har ”slösats” på samtliga skattesänkningar. Det går inte ihop. I samma veva sjönk statsskulden från 1270 mrd till 1118,9 mrd kronor. Anledningen var att Alliansregeringen sålde flertalet statliga bolag och betalade av statsskulden. Socialdemokraterna motsatte sig samtliga försäljningar. Dessutom fick omkring 180000 människor ett jobb mellan 2006-2008, innan helvetet brakade lös på finansmarknaderna. Vår ekonomi är konjunkturkänslig och det har haft en effekt på statens finanser och dessutom har pengarna använts till att dämpa effekten av lågkonjunkturen. BTW, undrar vad landets låg- och medelinkomsttagare tycker om att bli stämplade som höginkomsttagare.

 

Förklaringen till att Sverige halkar efter är att konsumtionstillväxten har vikit betydligt mer än i andra länder. Att konsumtionen minskar i Sverige beror på att människor i Sverige har reagerat starkare till följd av krisen än vad man har gjort i andra länder. Det har flera förklaringar. En är att trygghetsförsäkringarna har försämrats och att de nu är sämre än i många andra EU-länder. Många människor upplever en växande otrygghet och konsumerar således en mindre del av sina inkomster.

Jo, att konsumtionen har minskat har många förklaringar. Det skulle vara intressant att se en lista över dessa ”många andra EU-länder”, som Mona Sahlin och Thomas Östros refererar till. För jag antar att det är fler än 10 stycken? För tittar man på hur det faktiskt är i Sverige så har vi fortfarande ett av världens generösaste trygghetssystem.

 

En annan förklaring till att Sverige halkar efter är den passiva finanspolitiken. Den budget som presenterades för två veckor sedan var kliniskt ren på investeringar i jobben. En av de få ”satsningar” som fanns var att svenska staten behöver låna ytterligare tio miljarder kronor enbart för att täcka kostnaderna för den ökade arbetslösheten de senaste månaderna.

Jag vet inte om Mona Sahlin och Thomas Östros vet om detta men vårbudgeten är inte en ”ny” budget utan är ett tillägg i den nuvarande budgeten, så den är inte ”klinisk” ren på investeringar. Dessutom antar jag att dom inte vågar titta på den här bilden. För bilden visar att det faktiskt händer saker och ting.

 

Nu krävs en ansvarsfull ekonomisk politik. För oss är överskottsmålet tillsammans med utgiftstaket styråran i finanspolitiken. Det var överskottsmålet som möjliggjorde stora avbetalningar på den offentliga skulden och lade grunden för en stark utveckling. Vårt budskap är tydligt: Sverige ska tillbaka till överskott. Det är endast genom att föra en politik för överskott i högkonjunktur som vi i dåliga tider med trovärdighet kan investera i jobben.

Det är positivt att Socialdemokraterna värnar om överskottsmålet. Men hur var det senast Socialdemokraterna styrde? Mellan 2000 och 2005 sjönk Sveriges statsskuld från 1279,9 mrd till 1270 mrd kronor och under samma veva minskade statens överskott från 101,0 mrd till 18,4 mrd kronor så det var inga ”stora avbetalningar” på statsskulden. Som jag skrev tidigare sjönk statsskulden från 1270 mrd till 1118,9 mrd kronor mellan 2006 och 2008. Anledningarna var dom stora överskotten i statens budget men också för att att Alliansregeringen sålde en del statliga företag. Alla vet att Mona Sahlin och Thomas Östros inte gillade försäljningarna av dessa statliga bolag. Dessutom har ju Socialdemokraterna slängt ut pressmeddelanden varje dag med nya paket, utan att komma med en finansiering. Så, nja. Socialdemokraterna värnar inte om överskottsmålen i praktiken.

Nu när jag är klar med att ha kommenterat Socialdemokraternas bashing av Alliansens politik. Det ska bli ett nöje att läsa igenom Socialdemokraternas budgetmotion, när den blir offentlig. Det ska bli ett nöje att läsa hur dom vill finansiera återställarna, samtliga paket och förslagen i debattartikeln. Om Socialdemokraterna vill finansiera samtliga återställare, paket och förslag i debattartikeln så måste dom bland annat föreslå en skattehöjning på omkring 100 mrd kronor med plusmeny! Om dom inte vill höja skatten med 100 mrd kronor, då antar jag att dom antingen kommer minska flertalet av statens utgifter eller medvetet vilja öka budgetunderskottet.

MEN DET KOMMER ÄVEN BLI LIKA INTRESSANT ATT LÄSA IGENOM VÄNSTERPARTIETS OCH MILJÖPARTIETS BUDGETMOTIONER.

Läs DN Debatt – Vi lovar 100 000 fler jobb och praktikplatser.

Läs SvD –  Jobben viktigast i S-vårbudget.

”And now im going to bed”

// Edvin

Twingly och Intressant.

Jan Björklund gillar inte det här med valmöjligheter

Det är klart att jag blir smått avis att lärlingsutbildningar kommer införas i Sverige och att man inte är rädd för näringslivet. Men samtidigt tycker jag det är tråkigt att valmöjligheterna blir mindre för landets gymnasieelever och att historia blir obligatoriskt. Det verkar som att man har glömt bort att gymnasieskolan är en frivillig utbildningsform och att flertalet elever faktiskt vill lära sig något intressant i skolan. Nu ska jag fortsätta läsa igenom lagrådsremissen; En ny gymnasieskola.

”Take care”

// Edvin

Twingly och Intressant.

Vill vi verkligen ha en återställare?

Ja. Risken är att Sverige går tillbaka till det här systemet om den rödgröna trekanten vinner valet 2010. Tillbaka till ett system då hundratusentals människor, hipp som happ, kastades ut till förtidspension utan att få någon rehabilitering för att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden.

Något som man inte ska glömma i debatten om sjukförsäkringen är att Mona Sahlin och den dåvarande Socialdemokratiska regeringen använde det gamla systemet för att putsa på arbetslöshetsstatistiken. Något som Mona Sahlin och Socialdemokraterna fortfarande vill göra.

Frågan är: Vill verkligen svenska folket ha en återställare?

En kort notis – Sjukfrånvaron i Sverige fortsätter att sjunka. Inte sedan 1982 har så få varit sjukskrivna i Sverige.

 ”Time for me to sleep”

// Edvin

Twingly och Intressant.

Visa upp ett kvitto

Det är nog dags för Mona Sahlin att redovisa för svenska folket hur hon, rent ekonomiskt, ska få ihop Socialdemokraternas politik (inkl. samtliga krispaket). Det är en sak att presentera en massa paket och förslag i miljardklassen men det är en helt annan sak om man inte kan redovisa hur allt ska gå ihop.

Läs SvD – Förtroende för Sahlin rasar.

 

Hursomhaver,

Det är roligt att notera synen som Socialdemokraterna har på skattebetalarnas pengar. I deras värld är en skattesänkning ett ”lån” till skattebetalarna, när det i själva verket är staten som ”lånar” med våld från hårt arbetande människor.

”Good night”

// Edvin

Twingly och Intressant.

Nu jäklar blir det debatt!

Kom hem för en stund sedan, efter en mycket trevlig kväll ute på stan. Det är roligt att Stockholm har blivit en levande region, även under kvällar och helger.

Hursomhaver.

Tummen upp – Gick in på DN och såg att Maria Stockhaus, Berit Assarsson, Gunnar Oom, Paul Lindquist, Mats Fält, Sofia Paulsson och Magnus Bergman har skrivit en debattartikel som kommer att röra om i den politiska grytan. Bortsett från finansieringsbiten (som jag ställer mig bakom) tycker jag det är positivt att dom vågar lyfta upp frågan om barnomsorg under obekväma arbetstider. Det har varit ett ämne som många Moderater inte vågat diskutera. Därför är det coolt att Maria, Berit, Gunnar, Paul, Mats, Sofia och Magnus tar ett kliv framåt i den här frågan.

Personligen har jag inga problem med barnomsorg under obekväma arbetstider, utan jag tycker att fler kommuner bör öppna upp den dörren. Det finns många föräldrar i Sverige som jobbar utanför ramen för normal kontorstid och jag tycker det är självklart att dom ska få ihop sina livspussel. Jag har stor förståelse för kommuner som inte kan finansiera en sådan verksamhet men just därför vore det bra ifall regeringen såg över regelverket kring maxtaxan, så att man kan möta medborgarnas behov.

Som jag skrev tidigare så kommer debattartikeln att skapa en stor debatt inom den politiska sfären samt inom Moderaterna och det är positivt. Det behövs en stor och bred diskussion (där inget är tabu) om hur framtidens barnomsorg ska vara organiserad och finansierad.

Kan även tänka mig att gänget på Timbro är glada 🙂

Läs DN Debatt – Låt föräldrar betala mer för sina barn i förskolan.

”Good night”

// Edvin

Twingly och Intressant.

I endorse Johnny Munkhammar!

Om man stödjer Moderaternas fortsatta förnyelse (och Alliansens utveckling) inom en rad politiska områden, i synnerhet arbetsmarknad och ekonomi. Ja, då behöver vi kandidater som kan kombinera visioner med konkreta idéer. Människor som klarar att hålla i kartan och kompassen samtidigt. Det är en av anledningarna till varför jag kommer ge min röst till Johnny Munkhammar i Moderaternas provval.

Läs Munkhammar – Kandiderar till riksdagen.

”Things are getting better”

// Edvin

Twingly och Intressant.