Skattenyheter

Det var många frågor som behandlades under partistämman, i synnerhet under debatten om ekonomi, jobb och välfärd. En trevlig överraskning (som jag inte hade någon aning om, eftersom att jag säkerligen var ute och drack kaffe) är att stämman beslutade att Moderaterna ska utreda om hur man kan avskaffa fastighetstaxeringen. Det är rätt och förhoppningsvis kan frågan få ett utrymme under Alliansförhandlingarna.

Andra skattenyheter – Stämman beslutade om att ställa sig bakom förslaget om att avskaffa straffskatten på utbildning och förändra utjämningsskatten så att staten tar hela det ekonomiska ansvaret

Jag är nöjd!

”Coolers”

// Edvin

Twingly ,  Intressant och Moderaterna.

Tankar om partistämman!

Nu är jag helt utvilad från Moderaternas partistämma! Anledningen till att jag inte skrev något på bloggen under tiden var för att jag suger på att blogga i realtid. Ni som har Facebook fick dock möjlighet att veta vad som hände. Det var en mycket bra partistämma, där fokus låg på innehåll istället för innehållslös plakatpolitik i samtliga politiska frågor. Dock var det synd att stämman valde ”någonannanismen”-linjen i LAS-frågan, men det här är knappast sista gången frågan diskuteras på en Moderat partistämma. Vi får se vart Alliansen landar i frågan, när vi presenterar det gemensamma valmanifestet. Stor credd till alla MUF-ombud som var i talarstolen och briljerade. Ni gjorde inte det lätt för många partiombud och skrämt upp en del kommunalråd om kommunalrådsplatserna (blink). Jag blev imponerad och inspirerad av att träffa Moderater från hela Sverige, som diskuterade om hur dom har arbetat under mandatperioden för att förbättra kvalitén i verksamheterna och hur man har ökat graden av frihet i människors vardag. I Stockholm stad och län har vi kommit långt men det finns även en del platser runtom i landet som har kommit längre i en del avseenden. Dessutom är det alltid roligt att få lära känna nya vänner.

När det kommer till Fredrik Reinfeldts inledningstal och avslutningstal tycker jag att talen var bra. Till skillnad från en del bloggare, ledarskribenter och journalister (som  var ute och letade efter fika) tycker jag att inledningstalet var ovanligt ideologiskt. Det var inte ”sossigt” och Fredrik Reinfeldt försöker inte bli en ny Erlander. Fredrik Reinfeldt pratade mycket om människors frihet (och frihet i allmänhet), få valuta av varje skattekrona i verksamheterna och vikten av en stark rättsstat. Om det är sossigt, tänker jag börja nypa mig själv. Dock var han ärlig och sa att en del av Socialdemokraternas politik inte var så dålig som en del borgerliga oppponenter har hävdat under historiens gång. I vissa delar under inledningstalet hakade han upp sig på en del ord och var ganska stel, men det beror nog på att talet var skrivet. Fredrik Reinfeldt är som bäst och roligast när han får, som under avslutningstalet, utrymme att improvisera. Jag blev även glad över att Fredrik Reinfeldt fokuserade på Moderaterna och vårt politiska arbete, istället för att slösa bort tid att prata om den rödgröna trekanten.

Klubban har fallit. Nu har partistämman lagt grunden för Moderaternas politik inför valrörelsen 2010. Helheten ser bra ut och nu blir det fler samtal med övriga Allianspartier om valrörelsen 2010. Vi är peppade att arbeta stenhård med att få förtroende av väljarna att driva vår politik runtom i kommuner, landsting och i Sveriges riksdag. Ett stort tack till MUF och Moderaterna i Västmanland för en mycket bra, organiserad, partistämma!

Läs mer om Moderaternas partistämma

Kent Persson – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Mats Gerdau – 12

Twitter- Marb09

MUF – 1, 2, 3, 4, 5

”Have a nice day”

// Edvin

Twingly och Intressant.


Vi har alla ett ansvar

Gårdagens diskussion om hur Moderaterna återigen ska bli största parti bland unga väljare, fortsätter i dagens DN debatt. Moderata ungdomsförbundets förbundsordförande, Niklas Wykman, har skrivit en bra artikel om vilka reformer som krävs för att exempelvis sänka trösklarna ytterligare in på arbetsmarknaden för ungdomar. Dessutom visar Niklas Wykman att han vågar kritisera Moderaterna, trots att vi sitter i regeringsställning, vilket är en stor kontrast jämfört med SSU. När det gäller den visionära biten är det inte enbart Fredrik Reinfeldt som har ett ansvar att presentera en vision för Sverige.

Fredrik Reinfeldt har naturligvis det övergripande ansvaret, med tanke på att han är Moderaternas partiledare men vi som är aktiva inom lokalpolitiken har ett lika stort ansvar att presentera en vision och hitta på lösningar för att minska trösklarna in på arbetsmarknaden för ungdomar. Sverige kommer vara ett annorlunda land när finanskrisen och lågkonjunkturen är över och inför detta känner många, som jag har pratat med, en stor oro. För att dämpa den oron och skapa framtidstro krävs det att samtliga Moderater presenterar en vision för hemkommunen, landstinget, regionen och landet. Samtliga Moderater får dra sitt strå till stacken om vi vill ha en fortsatt stark Alliansregering under nästa mandatperiod.

Läs DN Debatt – Moderaternas politik tilltalar inte de unga.

”Im off to Västerås”

//Edvin

Twingly och Intressant.

Kryssa Linda Norberg!

Bästa Nackabo! Om några veckor drar Moderaternas provval till kommun, landsting och riksdag igång. Nu kan du som medlem få vara med och rösta fram dom personerna som du tycker ska driva bra Moderat politik i dessa tre nivåer. Eftersom att du bor i Nacka vill jag tipsa dig om Linda Norberg, kandiderar för omval till kommunfullmäktige i Nacka. Linda Norberg (valkrets Nacka Västra) är en person med stark integritet och vågar ryta till mot det egna partiet när det behövs. Ett exempel är när hon reserverade sig mot beslutet att skicka skattebetalarnas pengar till stiftelsen Baltic Sea. (läs: här). Ovanpå detta driver hon bra Moderat politik, har en stadig politisk kompass och vågar öppna upp dörrar som tidigare varit låsta inom Moderaterna genom att tänka i nya banor. Dessutom visar hon stor respekt för hennes kollegor som har en annorlunda uppfattning, vilket dessvärre är en bristvara runtom i Sverige.

För min utveckling inom lokalpolitiken är Linda Norberg något av en förebild. En mentor. När jag blev vald till att företräda Moderaterna i Integrations- och demokratinämnden och Kultur- och fritidsnämnden hade jag väldigt svårt att hitta en balans mellan att företräda Moderaterna i Sollentuna och kunna påverka innehållet i politiken. Vi är alla individer och har annorlunda uppfattningar i olika frågor. Ett tips som jag fick av Linda Norberg under 2007 var att vara konsekvent, tydlig och ärlig i mina ställningstaganden. Om du velar fram och tillbaka i frågor av samma karaktär i sista minuten, inte berättar du har en annorlunda uppfattning från början och inte vågar stå fast vid dina beslut, kommer ditt förtroende att sjunka hos väljarna och dina kollegor. Om du i efterhand anser att du har fattat fel beslut i en fråga, bör du vara ärlig om detta istället för att ta fram sopkvasten. Jag har använt mig utav tipsen under dom senaste åren i kommunpolitiken och det har gått bra. Ibland har jag vunnit stöd för mina åsikter och ibland är det någon annan som har lyckats vinna stöd för sin linje. Skillnaden är att det inte blir några ”hard feelings” på ett personligt plan när sammanträdet är över eftersom att man respekterar varandras olikheter.

Om du vill ha en politiker i Nacka kommunfullmäktige som ger mer makt åt dig och som aktivt visar ledarskap, bör du kryssa Linda Norberg under det kommande provvalet och den 19 september 2010.

Läs – Körslaget blev slaget om politiska prioriteringar.

Läs – Spel på skattebetalarnas bekostnad.

Läs – Backa eller ta debatten.

”A great leader”

// Edvin

Twingly och Intressant.Jag är skeptisk…

Jag är lite besviken över att Alliansregeringen valde att fokusera på ämnet arbetsmarknadspolitiska åtgärder, när dom presenterade en del av budgeten för 2010. Det skulle, av taktiska skäl, varit bättre ifall man valde att fokusera på skapa ännu bättre förutsättningar för landets företag. Sedan skulle det varit bättre av rent naturliga skäl. Det är landets företag som kommer ta Sverige ur lågkonjunkturen och det är landets företag som har skapat vår välfärd. Alliansregeringen har tidigare betonat att det är en krisbudget som kommer att presenteras, men det vore tråkigt ifall kristänket fick allt för mycket utrymme i budgeten eller i den allmänpolitiska debatten. Lite visioner, tack!

Annars är jag väldigt skeptisk till ”lyft”. Det är tänkt att vara en ny aktivitetsinsats för ungdomar inom stat, kommun och ideella organisationer. Anledningen till att jag är skeptiskt är att det här kan bli en lika stor flopp som dom ökända plusjobben. Förhoppningsvis innehåller inte ”lyft” några plussjobbliknande insatser. Då har vi tagit ett steg tillbaka till 2005-2005. Dock är jag glad över att Alliansregeringen inte kommer försöka dölja antalet arbetslösa med hjälp av dom arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Innan var det så att alla som deltog i dom arbetsmarknadspolitiska åtgärderna inte räknades som arbetslösa. Dom var osynliga. Dom existerade inte ens för allmänheten eller landets politiker. Eller jo, Mona Sahlin visste om att dom existerade men hon valde att sopa dom under mattan för att piffa på arbetslöshetsstatistiken.

Läs SvD – 8,4 miljarder mot arbetslösheten.

Läs DN – 8,4 mot arbetslösheten.

”Im not impressed”

// Edvin

Twingly och Intressant.

Innehåll framför ålder

Moderaterna har som mål att återigen bli största parti bland landets ungdomar. Det är en bra ambition, med tanke på att partiets stöd bland ungdomar, generellt, har minskat sedan 2006. En anledning är att Moderaterna inte har hittat en bra approach till integritetsfrågorna och nu när ungdomsarbetslösheten återigen har ökat, kan vi bocka av den anledningen. Om vi ska vinna valet och samtidigt ha ett starkt mandat att leda Sverige, måste Alliansen, i synnerhet Moderaterna, få ett starkare stöd bland ungdomar. Vi har inte råd att förlora en hel ungdomsgeneration.

Arbetsgrupperna – Det viktiga i dagsläget är att dom nya arbetsgrupperna vågar lyfta på varenda sten som sänker trösklarna in på exempelvis bostads- och arbetsmarknaden och inte att ordföranden i arbetsgruppen är 25 år istället för 45 år. Om Moderaterna inte lyckas komma på nya förslag att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, för landets ungdomar, så skulle jag inte bli förvånad ifall deras föräldrar väljer att rösta på att annat parti än Moderaterna.

Plus: Att Moderaterna tillsätter en internetgrupp.

Minus: Jag har inte läst direktiven för grupperna, men det är ett minus att det inte finns en arbetsgrupp för bostadsfrågorna.

Läs SvD – M storsatsar på unga väljare .

Läs Kent Persson – Ungdomarna måste vinnas, annars fixar vi inte valet 2010.

”Let’s see what happens”

// Edvin

Twingly och Intressant.

Stackars Mona Sahlin…

Dagens tips! Den senaste undersökningen från Lärarnas Riksförbund är ett stort ”in your face” mot hela oppositionen. 2063 stycken föräldrar har deltagit i en undersökning och tyckt till om dom viktigaste frågorna inom skolan. Undersökningen visar att Alliansens skolpolitik har ett starkt stöd bland landets föräldrar.  Specialisering inom gymnasiet, lika villkor mellan kommunala och friskolor, starkare muskler för skolinspektionen och flexibel skolstart är några av sakerna som föräldrarna tycker är viktigt. Tur att Alliansen har genomfört dessa reformer under mandatperioden. Det är inte en bra dag för Mona Sahlin eller oppositionen.

Läs undersökningen – Föräldrars åsikter om skolan.

Tipstack; Mats Gerdau.

”Im going back to bed”

// Edvin

Twingly och Intressant.

En bra reform

Det kommer bli väldigt svårt för den rödgröna trekanten att gå till val på att återinföra apoteksmonopolet under valrörelsen 2010. Jämfört med jobbskatteavdraget är avskaffandet av apoteksmonopolet en liten reform, men den kommer att göra stor skillnad i människors vardag och därför bör Alliansen lyfta upp avskaffandet av apoteksmonopolet som en konfliktfråga under valrörelsen 2010. Det kommer bli svårt för Mona Sahlin att försöka övertyga alla som bor i Stockholm (i synnerhet kranskommunerna) att åka in till City för att köpa ett paket huvudvärkstabletter klockan 18:00 en söndagskväll.

Läs SvD – Planer på apotek i ICA-butiker.

”We shall overcome”

// Edvin

Twingly och Intressant.

När Abrahamsson talar, lyssnar jag

Wow! Maria Abramhamsson ställer upp i Moderaternas provval till riksdagen och lämnar därmed jobbet som ledarskribent på SvD. Maria Abrahamsson är en person som man antingen hatar eller älskar. Det jag gillar med henne är debattekniken. Hon är lugnt och lyckas alltid få motståndarna att måla in sig själva i ett hörn. Sedan slår hon till och pulveriserar motståndarna. Det är alltid lika coolt. Hennes engagemang för justitiefrågor är även ett plus för Moderaterna och kommer förhoppningsvis leda till fortsatt förnyelse  i civil- och justitiefrågor. I wish her the best of luck!

Läs SvD – Dags att göra något nytt.

”I am speechless”

// Edvin

Twingly och Intressant.

Skattesänkning for the win!

Det ser ut som att vi kommer få en stor skattepolitisk debatt under valrörelsen 2010. Dagens förslag från Moderaterna kommer skapa lite snurr hos en del Socialdemokratiska bloggare. Parollen kommer naturligtvis att vara den klassiska ”Välfärd före skattesänkningar”, trots att Alliansen har visat att man kan sänka skatten och genomföra reformer inom vård, skola och omsorg. Lärarlyft, förskolelyft, kömiljard inom sjukvården (som har minskat köerna inom sjukvården) och tandvårdsreform är ett par exempel på välfärdsreformer som alliansregeringen har genomfört under mandatperioden. Samtidigt har man sänkt skatten genom tre jobbskatteavdrag. Därför faller deras argumentation. Ett tips till Fredrik Reinfeldt och Anders Borg är att kolla igenom kultur- och jämställdhetsbudgeten. Där finns det väldigt mycket lull-lull som inte gör ett dyft för jämställdheten eller kulturen.

Vi får se hur Alliansen landar, när dom presenterar budgeten. Jag tror fortfarande att det blir en mix av ett fjärde jobbskatteavdrag med sänkt arbetsgivaravgift.

Dagens tips – Läs Den hälsosamme ekonomisten – Varifrån kommer det så kallade reformutrymmet?

Läs SvD – M vill ha skattesänkningar.

Läs DN – Reinfeldt lovar fortsatt sänkt skatt.

”Good proposal”

// Edvin

Twingly och Intressant.