<3 Kollektivtrafiken i Sthlm

Man bör inte ta kollektivtrafiken för givet, i synnerhet i Stockholm. (S) i landstinget har lagt en valbudget med kraftiga nedskärningar på just kollektivtrafiken…

”Stay tuned for more info”

// Edvin

Annonser