Alliansens kommunikationsstrategi suger!

Om jag ska vara riktigt ärlig, kan man inte kalla Alliansens kommunikationsstrategi för en strategi. För två timmar sedan publicerade Inspektionen för socialförsäkringen en rapport om rehabiliteringskedjan och dess effekter. Noterade, efter att jag kollade igenom Facebook och diverse Alliansbloggar, att det är dödstyst. Jag är allvarligt bekymrad över att fler från Alliansen i synnerhet från centralt håll (exklusive ministern i det här fallet) inte har uppmärksammat rapporten från ISF om rehabiliteringskedjan via olika medier. En anledning till varför det gick som det gick under förra rundan var just för att kommunikationsstrategin inte klarade första ronden. Hoppas verkligen att det här inte är kommunikationsstrategin som vi kommer använda oss utav när det verkligen är skarpt läge. Hursomhaver, nu till nyheten. Enligt ISF bidrar den nya rehabiliteringskedjan till att fler återgår till arbete och att allt färre åter blir sjukskrivna. Det visar att rehabiliteringskedjan inom sjukförsäkringen har ett starkt innehåll och bidrar till att hjälpa tillbaka människor in på den svenska arbetsmarknaden.

Uppdatering – Läs Gunnar Axéns debattartikel om ISF:s rapport om utvärderingen av rehabiliteringskedjan.

Bloggar: Persson

Aftonbladet, Regeringen, SvD och PJ.

Läs Rapporten – Rehabiliteringskedjans effekter på sjukskrivningstiderna.

”Im off again”

// Edvin

Twingly, Intressant och Alliansen.

Annonser

Utan framgångsrika företagare, stannar Sverige

Läste på SvD för en stund sedan att Tomas Tobe har presenterat ett par förslag från den kommande rapporten om Moderaternas politik för jobb och företagande fram till 2020. Tomas Tobé har även rätt när han säger att det är viktigare att Sverige har fler framgångsrika företagare. Sverige kan inte fortsätta leva på gamla företag (som exempelvis SAAB) som växte fram under förra millenniet, utan det är vikigare att det växer fram nya företag som kan stärka Sveriges konkurrenskraft i världen och som bidrar till att skapa välfärd.

• Utbyggt jobbskatteavdrag – på näringsinkomster.
• Sänkta sociala avgifter för företagen, genom ett grundavdrag.
• Rut- och rot-avdragen bör kompletteras med ett så kallat rit-avdrag som gör it-tjänster i hemmen billigare.
• Marginalskatterna ska ned genom höjd brytpunkt i skatteskalan så att färre betalar statlig inkomstskatt. Värnskatt ska bort på sikt.
• Kundvalssystem införs för arbetssökande. De ska själva på välja arbetsförmedlare, privat eller offentlig.
• Särskilda generationsjobb för dem under 30 (sänkt arbetsgivaravgift).
• Flexicurity, parterna ska själva ta ansvar för ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Nej till ny lagstiftning.
• Fler lärlingsanställningar.

Det är ganska omfattande förslag som Moderaterna, via Tomas Tobé, presenterar och det bådar gått inför det fortsatta arbetet med Alliansens gemensamma framtidsmanifest. Tre förslag som jag tror har stor möjlighet att bli en del av Alliansens politik är ett utbyggt jobbavdrag, ett RIT-avdrag och fler lärlingsanställningar.

In other news – Enligt organisationen Företagarna väljer allt fler svenskar att just bli företagare.

SvD

Persson, M. Andersson och Andersson.

”Have a nice day”

// Edvin

Twingly, Intressant, Moderaterna och Alliansen.