Bilismen är gr8!

Kommer att publicera två väldigt korta blogginlägg, eftersom att jag kommer åka ut till Sollentuna inom kort för att kampanja. Hursomhaver. Läste på DN debatt tidigare under morgonen att det enda säkra kortet för att rusta upp och utveckla all infrastruktur i Stockholm/Mälardalen är att rösta på Alliansen. Förbifarten är en del i en stor utbyggnad av infrastrukturen i regionen och är viktig för att möta dom framtida utmaningarna som vi står inför och bli konkurrenskraftigare på världsarenan. Kritiker till Förbifarten hävdar att bilismen kommer öka och att man istället borde satsa på kollektivtrafiken. Ja det låter som en bra idé. Grejen är den att busstrafiken utgör en stor del av kollektivtrafiken och för Alliansen är det inte transportmedlet i sig som är problemet utan snarare utsläppen. Dessutom har kollektivtrafiken byggts ut kraftigt under dom senaste åren och fler projekt är sjösatta för att bland annat knyta ihop olika förbindelser. Glöm inte heller bort att regionen växer och det ställer krav på att man utvecklar infrastrukturen! Det ena behöver alltså inte utesluta det andra. Alternativet till Alliansens linje är luddigt men jag antar att det har kokats upp i en lyxig vindslägenhet i Stockholms innerstad och innehåller lite pessimism, utvecklingsfientlighet och elitism.

// Edvin

Twingly, Intressant, Alliansen, Val2010 och Politik.

Grattis Annie Johansson!

Grattis – Annie Johansson har blivit ny talesperson inom Centerpartiet i arbetsmarknads- och ungdomsfrågor! Det är kort och gott awesome  för Centerpartiet men också för hela Alliansen, eftersom att Annie är en kompetent och politisk vass person som under den senaste tiden har presenterat flera förslag som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden och som gör det mer lönsamt för företagen att växa i Sverige.

Nu jäklar vinner vi val!

DN, SR, Centerpartiet

// Edvin

Twingly, Intressant, Alliansen, Val2010 och Politik.

32,7 miljarder, det är inte lite…

32,7 miljarder kronor, smaka på den siffran! Det är inte lite pengar som Stockholm stad har i budget och  det finns säkert många kommunalråd runtom i landet som vill ta mer av den kakan. Hursomhaver. Jag slår vad om att ifall man gör en undersökning (och då menar jag en riktig undersökning) för att se vart alla pengarna tar vägen,  får man fram ett utrymme för att stärka jobbpolitiken och kvaliteten i välfärden i Stockholm stad. Valet i allmänhet kommer vara riktigt intressant att följa, men Stockholm i synnerhet. Jag gissar på att Miljöpartiet kommer ta rollen som det största oppositionspartiet i både staden och landstinget efter den 19 september 😉

DN1, DN2

// Edvin

Twingly, Intressant, Alliansen, Val2010, Stockholm och Politik.

Det är vi som avgör valet!

Hela Facebook verkar gå upp i varv över dagens två undersökningar som visar att Fredrik Reinfeldt har ett högre förtroende än Mona Sahlin och att väljarna har ett större förtroende för Moderaternas jobbpolitik än Socialdemokraternas. Ja, det är nice men låt oss inte glömma att det är just bara undersökningar. Valet avgörs på valdagen och den enda garanten att förtjäna medborgarnas förtroende är just att fortsätta träffa medborgarna, lyssna in och komma med lösningar på samhällsproblemen. Vi får inte förlita oss på undersökningar och att opinionsbildare gör jobbet åt oss!

SvD, DN, Ekot

Twingly, Intressant, Alliansen, Moderaterna, Val2010 och Politik.

Tråkigt beslut av hälso- och sjukvårdsnämnden

En kortis – Noterar på Facebook att hälso- och sjukvårdsnämnden i  Stockholms läns landsting precis har fattat beslut om att införa ett sprututbytesprogram. Jag tycker inte det är acceptabelt att skattebetalarna i Stockholm ska vara med och finansiera människors fortsatta missbruk trots att forskningen på området spretar åt olika håll och jag tycker det är omdömeslöst av förespråkarna i landstinget att endast begränsa sig till ett smittskyddsperspektiv utan att se till helheten. Naturligtvis måste HIV-spridningen minska men då tycker jag det är bättre att rikta energin på redan fungerande metoder och stärka arbetet med att hjälpa människor att bli av med bland annat narkotikaberoendet istället för att sända en signal om att det är acceptabelt att fortsätta med missbruket med skattebetalarna som finansiär.

// Edvin

Twingly, Intressant, Alliansen och Politik.

Prognoser är prognoser III

Har fortfarande inte fixat internetuppkoppling till lägenheten och därför kommer jag fortsätta att blogga lite sporadiskt under den närmsta tiden. Hursomhaver. Nu har Ekonomistyrningsverket publicerat årets första prognos om utvecklingen för statsbudgeten och dom offentliga finanserna! Prognosen innehåller ljusare siffror för dom offentliga finanserna och statsskuldens utveckling än tidigare prognoser och det beror dels på att konjunkturen pekar uppåt, att Sverige redan i dagsläget har starka finanser och att efterfrågan på arbetskraft kommer att öka. Fyra plus; Prognosen visar som tidigare att Sverige kommer ha en god marginal till utgiftstaket (marginalen är så god att ESV bedömer den vara tillräckligt stor för att täcka in normal osäkerhet under 2001-2012), att budgetunderskottet inte kommer bryta mot budgetdiciplinen inom EU, att budgetunderskottet har varit samt kommer vara lägre än under 1990-talskrisen och att statsskulden kommer sjunka under perioden.

September 2009 var prognosen -69,5 (2010), -30,1 (2011) och -13,1 (2012),  december 2009 var prognosen -78,5 (2010),  -26,0  (2011), -8,0 (2012)  och 39,1 (2013) och nu är prognosen -55,2  (2010), -10,4 (2011), 7,2 (2012), 68,4 (2013) och 102,8 (2014).

Dock ska man komma ihåg att prognoser är prognoser och att EU-ländernas svåra ekonomiska situation kan påverka den svenska ekonomin negativt, i synnerhet läget i PIIGS-länderna (Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien). Därför hoppas jag att Sverige tillsammans med fler länder runtom i EU arbetar för att budgetreglerna skärps och att fler länder inför liknande budgetregler som vi har i Sverige.

SvD, ESV och DN

// Edvin

Twingly, Intressant, Alliansen, Val2010 och Politik.

S nya kampanj = FAIL!

Pension är uppskjuten lön och ska därför inte beskattas hårdare än lön.

– Ibrahim Baylan

Notera att Ibrahim Baylan är bitter i dagens Brännpunkt. Väldigt bitter och vill att pensionärer och löntagare ska betala lika mycket i skatt. I realiteten betyder det att alla som arbetar, i synnerhet låg- och medelinkomsttagare, kommer få höjd skatt, vilket betyder en försämring av jobbskatteavdraget vilket i sin tur betyder att man minskar den potentiella effekten av reformen att nå 88000 nya jobb. Det är dock ingen stor nyhet att Socialdemokraterna tillsammans med dom andra vänsterpartierna hellre prioriterar en utbyggnad av bidragssystemen. Nu går vi över till Socialdemokraternas valbudget för 2010.

Att införa stimulanser som håller kvar personer över 65 år på arbetsmarknaden är rimligt. Vi anser därför att regeringens förvärvsavdrag för beskattningen av pensionärer som jobbar är positivt.

– Socialdemokraternas valbudget för 2010

Hmmm. Hur var det nu? Enligt Socialdemokraterna är pension uppskjuten lön (även om det faktiskt inte är sant för en stor del av dagens pensionärer) och då ska pensionärerna inte betala högre skatt än löntagarna. MEN! Socialdemokraterna vill att personer som arbetar efter pensionsåldern ska få omfattas av Alliansens dubbla jobbskatteavdrag, men inte dom som gått i pension. Den här kampanjen luktar FAIL!

Läs DN, SVD Ledare

Bloggar: Ape reft of his tail

// Edvin

Twingly, Intressant, Alliansen, Val2010 och Politik.

Jämställdhet byggs underifrån och inte via rödgrön elitism!

Ämnet för veckans bloggdebatt är jämställdhet! Det är ett intressant ämne och jag hoppas att jag med mitt inlägg i debatten bidra till att öka självförtroendet hos mina alliansvänner, för det behövs verkligen en rejäl självförtroendeboost. Jag tycker att Alliansens jämställdhetspolitik är överlägsen än det som dom rödgröna elitisterna förespråkar, eftersom att våra lösningar inte centrerar kring innehållslös plakatpolitik utan våra lösningar går ut på att ge verktyg åt människor att få makt och inflytande, för att bli självständiga. Jobbskatteavdraget är ett exempel. Alla som har läst mina inlägg om jobbskatteavdraget under den senaste tiden har förstått att reformen har en långsiktig potential att skapa 88000 nya jobb i Sverige. För samhället är det här naturligtvis en bra reform i form av ökade skatteintäkter som säkrar kvaliteten i välfärden, men för den enskilde individen innebär reformen ett steg bort från utanförskap och bidragsberoende till gemenskap och självförverkligande. Men också självständighet! För många som arbetar inom välfärden, i synnerhet kvinnor, innebär jobbskatteavdraget att man får behålla en tusenlapp av sin lön varje månad. En tusenlapp extra i månaden för förskolläraren (som enligt vänsterpartierna är en höginkomsttagare) betyder mycket efter som att man självständigt och tryggt kan använda till olika utgifter.

Vänsterpartiernas syn på jämställdhet däremot är elitistisk eftersom att deras lösningar går ut på att det är politiker som bäst vet hur människor ska forma och leva sina liv. Varenda gång borgerligheten har genomfört eller presenterat reformer som ger mer makt åt människor så har vänsterpartierna stått på andra sidan och skrikit och yrkat avslag (sorry to break this for you men Miljöpartiet står numera även på avslagssidan). Vi kan ta barnomsorgen som ytterligare ett exempel. Under mandatperioden har Alliansen genomfört en relativ okänd reform inom barnomsorgen, nämligen barnomsorgspengen. Syftet med barnomsorgspengen är att öka barnfamiljernas makt och valfrihet att kunna välja olika former av verksamheter som verkar inom barnomsorgen och det i sin tur skapar möjligheter för verksamheter att startas, som gör det enklare för människor, i synnerhet kvinnor, att kombinera föräldrarskapet och arbetslivet. Med barnomsorgspengen får föräldrar större möjligheter att välja en verksamhet som ligger närmre jobbet och gör det enklare att gå ihop tillsammans för att bedriva en verksamhet. Vänsterpartiernas svar på detta är att det är dom rödgröna elitisterna som vet bäst och därför har dom flaggat för att dom vill avskaffa barnomsorgspengen.

Liknande historier kan man hitta inom nästan varenda politikområde och jag tycker det är viktigt för alla oss som är engagerade inom alliansen att hitta historierna, berätta om dom och samtidigt driva utvecklingen inom alliansen framåt.

Eva Westerberg, Mark Klamberg, Thomas Böhlmark, Lilith Svensson

// Edvin

Twingly, Intressant, Alliansen, Jämställdhet Val2010, Veckans bloggdebatt och Politik.