Jag är en Alliansvän!

Alliansens vänner har lanserat en ny community för alla oss som är engagerade i någon av Allianspartierna a.k.a alliansjunkies! Gå in på www.alliansensvanner.se och registrera er som alliansvän. Vem vet, communityn kanske konkurrerar bort Facebook 😉

// Edvin

Twingly, Intressant, Alliansen, Val2010 och Politik.

Bilismen är gr8!

Kommer att publicera två väldigt korta blogginlägg, eftersom att jag kommer åka ut till Sollentuna inom kort för att kampanja. Hursomhaver. Läste på DN debatt tidigare under morgonen att det enda säkra kortet för att rusta upp och utveckla all infrastruktur i Stockholm/Mälardalen är att rösta på Alliansen. Förbifarten är en del i en stor utbyggnad av infrastrukturen i regionen och är viktig för att möta dom framtida utmaningarna som vi står inför och bli konkurrenskraftigare på världsarenan. Kritiker till Förbifarten hävdar att bilismen kommer öka och att man istället borde satsa på kollektivtrafiken. Ja det låter som en bra idé. Grejen är den att busstrafiken utgör en stor del av kollektivtrafiken och för Alliansen är det inte transportmedlet i sig som är problemet utan snarare utsläppen. Dessutom har kollektivtrafiken byggts ut kraftigt under dom senaste åren och fler projekt är sjösatta för att bland annat knyta ihop olika förbindelser. Glöm inte heller bort att regionen växer och det ställer krav på att man utvecklar infrastrukturen! Det ena behöver alltså inte utesluta det andra. Alternativet till Alliansens linje är luddigt men jag antar att det har kokats upp i en lyxig vindslägenhet i Stockholms innerstad och innehåller lite pessimism, utvecklingsfientlighet och elitism.

// Edvin

Twingly, Intressant, Alliansen, Val2010 och Politik.

Grattis Annie Johansson!

Grattis – Annie Johansson har blivit ny talesperson inom Centerpartiet i arbetsmarknads- och ungdomsfrågor! Det är kort och gott awesome  för Centerpartiet men också för hela Alliansen, eftersom att Annie är en kompetent och politisk vass person som under den senaste tiden har presenterat flera förslag som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden och som gör det mer lönsamt för företagen att växa i Sverige.

Nu jäklar vinner vi val!

DN, SR, Centerpartiet

// Edvin

Twingly, Intressant, Alliansen, Val2010 och Politik.

32,7 miljarder, det är inte lite…

32,7 miljarder kronor, smaka på den siffran! Det är inte lite pengar som Stockholm stad har i budget och  det finns säkert många kommunalråd runtom i landet som vill ta mer av den kakan. Hursomhaver. Jag slår vad om att ifall man gör en undersökning (och då menar jag en riktig undersökning) för att se vart alla pengarna tar vägen,  får man fram ett utrymme för att stärka jobbpolitiken och kvaliteten i välfärden i Stockholm stad. Valet i allmänhet kommer vara riktigt intressant att följa, men Stockholm i synnerhet. Jag gissar på att Miljöpartiet kommer ta rollen som det största oppositionspartiet i både staden och landstinget efter den 19 september 😉

DN1, DN2

// Edvin

Twingly, Intressant, Alliansen, Val2010, Stockholm och Politik.

Det är vi som avgör valet!

Hela Facebook verkar gå upp i varv över dagens två undersökningar som visar att Fredrik Reinfeldt har ett högre förtroende än Mona Sahlin och att väljarna har ett större förtroende för Moderaternas jobbpolitik än Socialdemokraternas. Ja, det är nice men låt oss inte glömma att det är just bara undersökningar. Valet avgörs på valdagen och den enda garanten att förtjäna medborgarnas förtroende är just att fortsätta träffa medborgarna, lyssna in och komma med lösningar på samhällsproblemen. Vi får inte förlita oss på undersökningar och att opinionsbildare gör jobbet åt oss!

SvD, DN, Ekot

Twingly, Intressant, Alliansen, Moderaterna, Val2010 och Politik.

Tråkigt beslut av hälso- och sjukvårdsnämnden

En kortis – Noterar på Facebook att hälso- och sjukvårdsnämnden i  Stockholms läns landsting precis har fattat beslut om att införa ett sprututbytesprogram. Jag tycker inte det är acceptabelt att skattebetalarna i Stockholm ska vara med och finansiera människors fortsatta missbruk trots att forskningen på området spretar åt olika håll och jag tycker det är omdömeslöst av förespråkarna i landstinget att endast begränsa sig till ett smittskyddsperspektiv utan att se till helheten. Naturligtvis måste HIV-spridningen minska men då tycker jag det är bättre att rikta energin på redan fungerande metoder och stärka arbetet med att hjälpa människor att bli av med bland annat narkotikaberoendet istället för att sända en signal om att det är acceptabelt att fortsätta med missbruket med skattebetalarna som finansiär.

// Edvin

Twingly, Intressant, Alliansen och Politik.

Prognoser är prognoser III

Har fortfarande inte fixat internetuppkoppling till lägenheten och därför kommer jag fortsätta att blogga lite sporadiskt under den närmsta tiden. Hursomhaver. Nu har Ekonomistyrningsverket publicerat årets första prognos om utvecklingen för statsbudgeten och dom offentliga finanserna! Prognosen innehåller ljusare siffror för dom offentliga finanserna och statsskuldens utveckling än tidigare prognoser och det beror dels på att konjunkturen pekar uppåt, att Sverige redan i dagsläget har starka finanser och att efterfrågan på arbetskraft kommer att öka. Fyra plus; Prognosen visar som tidigare att Sverige kommer ha en god marginal till utgiftstaket (marginalen är så god att ESV bedömer den vara tillräckligt stor för att täcka in normal osäkerhet under 2001-2012), att budgetunderskottet inte kommer bryta mot budgetdiciplinen inom EU, att budgetunderskottet har varit samt kommer vara lägre än under 1990-talskrisen och att statsskulden kommer sjunka under perioden.

September 2009 var prognosen -69,5 (2010), -30,1 (2011) och -13,1 (2012),  december 2009 var prognosen -78,5 (2010),  -26,0  (2011), -8,0 (2012)  och 39,1 (2013) och nu är prognosen -55,2  (2010), -10,4 (2011), 7,2 (2012), 68,4 (2013) och 102,8 (2014).

Dock ska man komma ihåg att prognoser är prognoser och att EU-ländernas svåra ekonomiska situation kan påverka den svenska ekonomin negativt, i synnerhet läget i PIIGS-länderna (Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien). Därför hoppas jag att Sverige tillsammans med fler länder runtom i EU arbetar för att budgetreglerna skärps och att fler länder inför liknande budgetregler som vi har i Sverige.

SvD, ESV och DN

// Edvin

Twingly, Intressant, Alliansen, Val2010 och Politik.