Tummen upp LO II

Äntligen! Irene Wennemo, arbetslivschef på LO, har nu äntligen presenterat utredningen om lärlingsanställningar i den svenska gymnasieskolan. Har precis läst igenom utredningen som innehåller ett par förslag och tankar som jag tycker fläter samman utbildningsväsendet och arbetsmarknaden. Tycker även att Irene Wennemo förtjänar en stor eloge, hon har med utredningen gjort grovjobbet för arbetsmarknadens parter att reda ut rättsläget samt pekat ut lösningar för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för landets ungdomar.

Utredningen föreslår bland annat:

8.1.1 Utbildningskontrakt: Den arbetsplatsförlagda lärlingsutbildningen
regleras genom ett utbildningskontrakt, det vill säga en
handling som undertecknats och som utvisar parternas överenskommelse
avseende den arbetsplatsförlagda utbildningen.
Överenskommelsen träffas mellan skola, den juridiska person
som accepterar att ta emot en elev för arbetsplatsförlagd utbildning
och eleven.
I kontraktet ska det anges vilka delar av utbildningen som
ska genomföras på arbetsplatsen, omfattningen av dessa samt
vilka mål som ska uppnås för respektive moment.
Vidare ska det framgå vilken representant från skolan och
handledare på arbetsplatsen som ansvarar för den arbetsplatsförlagda
delen av utbildningen och hur deras arbete samordnas.

8.2 Lag om gymnasial lärlingsanställning: Utredningen föreslår en ny lag om
gymnasial lärlingsanställning. Det ska vara möjligt att avtala om
avvikelser från lagen genom kollektivavtal. Lagen innehåller en
tidsbegränsad anställningsform som är tillåten endast så länge
utbildning enligt mellan parterna gällande utbildningskontrakt
pågår. Anställning är tillåten även under lov. Anställningen ingås
frivilligt och upphör i samband med att utbildningen avslutas.
Arbetstagare som är anställd med gymnasial lärlingsanställning
ska undantas från anställningsskyddslagens tillämpning.

8.3 Arbetsmiljöreglering: Den som genomgår gymnasial lärlingsutbildning
och som fullgjort och godkänts i de moment i kursplanen
för yrkesutbildningen som innefattar riskfyllda arbetsuppgifter
ska även under den fortsatta utbildningstiden ha
möjlighet att utföra dessa arbetsuppgifter, oavsett om anställning
ingåtts.
Den som är minderårig och genomgår gymnasial lärlingsutbildning
på arbetsplats ska omfattas av arbetstidsreglerna för
anställd.

8.4 Ersättning vid arbetsskada: Samtliga elever med gymnasial lärlingsutbildning
ska omfattas av Förordning (SKOLFS 1991:47) om
ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskoleutbildning,
oavsett anställning.

8.5 Ansvar för vållande av skada: Frågan om ansvar och försäkring för
skada som elev orsakar ska obligatoriskt regleras.

8.6 Elevstatus om anställningsavtal inte ingåtts: I skollagen införs
dels ett ställningstagande att den som genomgår gymnasieutbildning
inte ska anses som arbetstagare när denne deltar i
arbetsplatsförlagd utbildning, om inte särskilt anställningsavtal
ingåtts,
dels att elev i grundskolan som inom ramen för utbildningen
tillbringar tid på en arbetsplats inte är att anse som arbetstagare.

8.7 De nationella programrådens roll: Utredningen föreslår att regeringen
uppdrar till Skolverket att de tillsammans med de nationella
programråden tar fram programspecifika riktlinjer för lärlingsutbildningen.
Dessa riktlinjer kan antingen framgå av
Skolverkets föreskrifter eller deras allmänna råd.
Riktlinjerna ska för varje yrkesprogram och inriktning redovisa
• vilka delar som bör vara skolförlagda och vilka delar som
bör vara arbetsplatsförlagda i lärlingsutbildningen,
• när lärlingsperioden bör infalla och hur introduktion till
yrkesområdet ska se ut,
• förslag till avtal med berörda arbetsplatser och till utbildningskontrakt,
• i vilken grad arbetsgivaren bör ersättas för kostnader och
• vad som bör gälla för vuxna studerande.

8.8 Uppföljning av kvaliteten i lärlingsutbildningen: Utredningen föreslår
att regeringen uppdrar till Skolverket att de tillsammans med
de nationella programråden tar fram modeller för kvalitetssäkringen
av lärlingsutbildningen och
att de nationella och regionala programråden får ett ansvar
för uppföljningen av kvaliteten i lärlingsutbildningen.

Två anledningar till varför Sverige har en högre ungdomsarbetslöshet, jämfört med andra länder i Europa, (oavsett konjunktur) är för att klyftan mellan utbildningsväsendet och arbetsmarknaden är stor men också för att ungdomar, generellt, i Sverige inte har tillräckligt med arbetslivserfarenhet. Att införa lärlingsanställningar kommer bidra till att en stor grupp ungdomar får möjligheter att samla på sig arbetslivserfarenhet, vilket i sin tur sänker trösklarna in på arbetsmarknaden. Nu hoppas jag att Jan Björklund tillsammans med övriga inom Alliansen tar till sig förslagen i utredningen och arbetar in det i framtidsmanifestet.

Ni kan även läsa igenom PPT-presentationen som visades i samband med presskonferensen.

SvD, E24, GP, PA,

// Edvin

Twingly, Intressant, Alliansen, Val2010 och Politik.

Annonser

En reaktion på ”Tummen upp LO II

  1. Ping: Edvin Ala(m) 3.0

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s