”Lägsta statsskulden sedan 1970-talet”

Nu har Ekonomistyrningsverket publicerat årets andra prognos om utvecklingen för statsbudgeten och dom offentliga finanserna! Nördig som jag är har jag skumläst igenom rapporten och hittat ett par godbitar. Prognosen innehåller betydligt ljusare siffror för dom offentliga finanserna och statsskuldens utveckling än tidigare prognoser, redan 2010 väntas budgetunderskottet landa på -38 miljarder kronor och det beror i hög grad på att tillväxten har kommit igång i den svenska ekonomin. I mars var prognosen att budgetunderskottet skulle landa kring -55 miljarder kronor, vilket är en förbättring på 17 miljarder kronor. Notera att jag inte har tagit med engångseffekterna utan enbart fokuserat på det underliggande budgetsaldot. Fyra plus; Prognosen visar som tidigare att Sverige kommer ha en god marginal till utgiftstaket (marginalen är så god att ESV bedömer den vara tillräckligt stor för att täcka in normal osäkerhet under 2010-2014), att budgetunderskottet inte kommer bryta mot budgetdiciplinen inom EU, att budgetunderskottet har varit samt kommer vara lägre än under 1990-talskrisen och att statsskulden kommer sjunka under perioden. Speaking of statsskulden – Prognosen visar att statsskulden kommer sjunka i relation till BNP under dom närmsta åren och landa någonstans kring 25 procent, vilket är den lägsta nivån sedan mitten av 1970- talet.

September 2009 var prognosen -69,5 (2010), -30,1 (2011) och -13,1 (2012), december 2009 var prognosen -78,5 (2010),  -26,0  (2011), -8,0 (2012)  och 39,1 (2013) i mars var prognosen -55,2  (2010), -10,4 (2011), 7,2 (2012), 68,4 (2013) och 102,8 (2014) och nu är prognosen -38 (2010), -11,4 (2011), 4 (2012) 61 (2013) 102 (2014).

Statsskuldens utveckling i relation till BNP: 35,8 (2010), 33,9 (2011), 32,2 (2012), 28,8 (2013) och 24,8 (2014).

Dock ska man komma ihåg att prognoser är prognoser och att EU-ländernas svåra ekonomiska situation kan påverka den svenska ekonomin negativt, i synnerhet läget i PIIGS-länderna (Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien). Jag hoppas att Sverige tillsammans med fler länder runtom i EU (exempelvis Storbritannien) arbetar för att budgetreglerna skärps och att fler länder inför liknande budgetregler som vi har i Sverige. Det är inte acceptabelt ur ett skattebetalarsperspektiv att medlemsländer kan missköta statsfinanserna utan få allvarliga konsekvenser.

DN, E24

// Edvin

Twingly, Intressant, Alliansen, Val2010 och Politik.