EU behöver inte en ”ekonomisk regering”

Nu har Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Nicolas Sarkozy enats och presenterat två förslag, ett om att förbättra stabilitetspakten i EU och ett annat inför förhandlingarna inför det kommande G20-mötet. Jag gillar delen med att begränsa rösträtten för medlemsländer som bryter mot budgetreglerna men då är det viktigt att reglerna gäller samtliga medlemsländer inklusive Frankrike och Tyskland och att det inte får finnas några undantag. För att lägga lite kött på förslaget hoppas jag att det konkret går ut på att medlemsländer förlorar vetorätt och får halverade antal röster i rådet. Jag är väldigt skeptiskt till idén om att införa en ”ekonomisk regering” som även omfattar samtliga medlemsländer, dels för att det inte behövs ytterligare en kontrollinstans men också för att man skapar en stor maktförskjutning bort från medlemsländerna till ett organ som uppenbarligen inte kommer vara tillsatt av medborgarna i Unionen. Den ekonomiska budgetkrisen i Europa uppkom inte för att det inte fanns en ekonomisk regering, krisen uppkom eftersom att medlemsländerna (med Schröder, Merkel, Chirac och Sarozy i spetsen) valde att skita i budgetreglerna och försvagade stabilitetspakten. På G20-fronten hoppas jag att Storbritannien håller upp motståndet tillsammans med Kanada mot införandet av en global skatt mot transaktioner, ifall Merkels och Sarkozys förslag blir verklighet så är det en dödsstöt mot fattiga länder som behöver kapital för utveckling.

DN

// Edvin

Twingly, Intressant och Politik.