Utveckling eller avveckling? Du bestämmer!

För en stund sedan presenterade Per Schlingmann och Anna Kinberg Batra en rapport om energiförsörjningen i Sverige och kärnkraftens betydelse för jobben i basindustrin samt levnadsvillkoren för människor som bor runtom i Sverige, i synnerhet utanför storstäderna. Förra veckan beslutade riksdagen ett historiskt beslut om kärnkraften och knöt därmed ihop Alliansens energiöverenskommelse som vilar på tre ben; kärnkraft, vattenkraft och förnyelsebar energi. Kärnkraften är en grundpelare för den svenska elförsörjningen, med nära hälften av dagens elproduktion. Den är helt nödvändig för att skapa långsiktigt goda förutsättningar för industri och företag som är beroende av el för sin överlevnad. Den elproduktion som de förnyelsebara energikällorna kan generera kommer under en mycket lång tid framöver inte att kunna tillgodose behoven för svensk industri. För alla som bor runtom i Sverige behövs det en säker elförsörjning, det märkte vi under förra vintern när elförsörjningen mer eller mindre stod stilla vilket drabbade människor och deras plånböcker. Mot Alliansens framtidsinriktade (och långsiktiga) energi- och miljöpolitik står det tre vänsterpartier som efter deras presskonferens i förra veckan inte har en gemensam energipolitik. Förra veckan lovade V och S att inte stänga någon reaktor under nästa mandatperiod (trots att det har låtit annorlunda i media) medan MP fortfarande står bakom kravet om en snabbavveckling.

// Edvin

Annonser