Socialdemokraternas stora integrationssatsning!

Igår var Mona Sahlin, Carin Jämtin, Illja Batljan och Thomas Bodström i Rinkeby. De presenterade Socialdemokraternas stora integrationssatsning för nästa mandatperiod. De vill införa särskilda ”bankomatbutlers” i Rinkeby. For real!

In other news så har SSU släppt en ny valfilm. Hmm. Jag vet inte vad budskapet är för något. Tydligen anser topparna inom SSU att alla som arbetar inom pizzerior nyser/spottar på själva pizzorna och serverar dem till kunderna.

// Edvin

Annonser

Sveriges enda konservativa parti

Tittade på TV-debatten mellan Socialdemokraternas oppositionsråd i Stockholms läns landsting llija Batljan och CUF:s ordförande Magnus Andersson. De debatterade det så kallade TUT-avdraget som Socialdemokraterna vill införa inom kollektivtrafiken. Bortsett från butlerförslaget är det riktigt roligt att llija Batljan försöker göra en nyhet av något som vi inom Alliansen redan har sjösatt inom kollektivtrafiken. Lite som borttagandet av arbetsgivaravgiften för en arbetsgivare som anställer en arbetslös ungdom. Finns redan! Det som finns kvar är de tre vänsterpartiernas förslag om att göra det 10 mrd kronor dyrare för att anställa ungdomar under 26 år enbart för att finansiera en utbyggnad av bidragssystemen. Det riktigt intressanta i dagens debatt var llija Batljans flip-floppande. I ena vändan så kallade han skattelättnader för subventioner (alltså att skattebetalarnas pengar är politikers pengar) och i andra vändan klagade han över den hårda beskattningen för landets företagare. Hmm. Undrar om han har den egna gruppen med på båten. Gick inte bra senast! Men för att återgå till själva debatten – Magnus skötte korten rätt. Han  fick med helheten om hur man underlättar för små- och medelstora företag att växa, för att därmed sänka trösklarna för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och hur   fler Stockholmare kan få vardagspusslet att gå ihop. llilja Batljan var vass på en del håll och det beror på att han är en skicklig debattör men också för att han ligger till höger om det konservativa Socialdemokratiska partiet.

// Edvin