Oppositionens gemensamma experiment!

Nåddes precis av den tråkiga nyheten att Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet återigen gjort gemensam sak i riksdagen (Näringsutskottet) och röstat för att inte sälja statens innehav i SBAB, Posten Norden och Telia Sonera. Jag tycker att argumentationen kring SBAB är skev i synnerhet med tanke på den senaste tidens debatt och diskussioner om hushållens skuldsättning och eventuella bostadsbubblor i Sverige. Thomas Östros var till och med ute i förra veckan och varnade för att det inte är hållbart att  utlåningen  till hushållen ökar mycket snabbare än vad inkomsterna gör samt att det kan sluta med förskräckelse ifall man låter det hela skena iväg.  Att i det läget hålla på att experimentera genom att  ”trissa upp” konkurrensen och ”pressa ned” priserna är att bidra till att det hela skenar i väg och slutar i förskräckelse.

Riksdagen, SvD, DN,

// Edvin

Annons