Det är roligt att rita på en karta!

Idag presenterar Roland Andersson, Kent Johansson  och Jerker Swansteing (SKL),  utifrån deras tid som regionordföranden och samtal, på DN Debatt hur Sverige ska delas in i nya regioner. Det är intressant att diskussionen fortsätter men jag skulle helst vilja att frågan, till fullo, ägs av medborgarna och kommunerna genom lokala folkomröstningar. Notera att jag inte skriver landstingen. Jag tror fortfarande inte på idén att några människor vare sig från statliga utredningar eller intresseorganisation för kommuner och landsting kan gå runt, prata lite med människor för att sedan med en penna rita några nya gränser på en karta. Tillåt förändringarna komma underifrån!

// Edvin