Nu utvecklar vi vår jobbpolitik!

Lite i förbifarten under all mediehysteri kring Håkan Juholts nominering till att bli partiledare för Socialdemokraterna fick jag veta att jag kommer sitta i Moderata Ungdomsförbundets arbetsgrupp för att utveckla vår jobbpolitik i förbundet men också förhoppningsvis inom Moderaterna. Moderata Ungdomsförbundet håller på att dessvärre hamna i en återvändsgränd i arbetsmarknadspolitiken. Vi har under lång tid argumenterat för att lätta upp reglerna i lagen om anställningsskydd (ex avskaffa tur- och ordningsreglerna) för att göra det lättare för ungdomar att få in åtminstone en fot på arbetsmarknaden. Men faktum är att arbetsgivare har och kommer få ytterligare möjligheter att anställa ungdomar genom införandet av nya anställningsformer. Alliansen kommer under mandatperioden att presentera ett förslag till ytterligare en anställningsform (lärlingsprovanställning) för ungdomar  där prövotiden bland annat kommer utökas från dagens sex månader till arton månader. Att enbart ha ”förändringar i LAS” som paradfråga kommer enbart förvandla Moderata ungdomsförbundet till ett irrelevant ungdomsförbund. Därför måste vi utveckla våra lösningar till att även handla om hur vi exempelvis kan skapa förutsättningar för företag att växa och skapa nya jobb i våra storstäder och även i Norrlands inland – utan statliga projekt!

Jag tycker det är oerhört viktigt för oss att orka lämna citykärnorna och storstadsregionerna för att få en helhetsbild om hur det är att vara ung i dagens Sverige. Det är oerhört lätt att få en absolut uppfattning om hur svensk arbetsmarknad ser ut om man sitter på ett frukostseminarium hos ett gäng konsulter. Verkligheten ser dock annorlunda ut. Vi måste åka ut till Rosengård, Rinkeby, Sorsele, Pajala, Sveg, Avesta och Olstorp för att träffa ungdomar och deras familjer för att identifiera problemen på arbetsmarknaden på djupet och tänka om flera gånger när vi som ungdomsförbund presenterar lösningarna. Förutsättningarna för ungdomar ser annorlunda ut beroende på vart i Sverige man bor, i synnerhet om man är ung och har funktionshinder. Sitter i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sollentuna sedan årsskiftet. Under min korta tid i nämnden har jag tagit del av intressanta exempel där unga enkelt har kommit in på arbetsmarknaden efter studenten men också fått kunskap om att det är oerhört svårt för unga som lider av olika fysiska och psykiska funktionshinder att kunna försörja sig själva genom eget arbete när de blir äldre. Målet med våra lösningar måste därför vara att hela Sverige ska kunna växa i såväl stad som land och att alla kan arbeta 100 procent utifrån den egna arbetsförmågan. Utgångspunkten ska naturligtvis vara den enskilde individen.

2010 var inte enbart ett valår utan även ett avtalsår, något som jag blev oerhört imponerad av var att GS Facket (facket för Skogs-, Trä- och Grafisk Branch) och Trä- och möbelindustriförbundet lyckades komma överens om en ny modell för lärlingar, för att minska klyftan mellan utbildningsväsendet och arbetsmarknaden. Avtalet slöts flera månader innan Irene Wennemo (före detta näringslivschef på LO) presenterade sin utredning om lärlingsutbildningar i den svenska gymnasieskolan för regeringen och innan Alliansen ens tänkte på lärlingar. Ett sätt för oss att vinna gehör för våra idéer är genom breda allianser som ger oss som organisation rätt i en massa frågor. Dagen då ledande företrädare för Moderata ungdomsförbundet kan underteckna rapporter och artiklar tillsammans med företrädare från parterna på arbetsmarknaden är dagen då vi sätter agendan och vunnit debatten på walk over. Det kommer ta lång tid och kräva hårt arbete för oss att kunna utveckla vår jobbpolitik. Jag hoppas att mandatet för arbetsgruppen sträcker sig fram till förbundsstämman 2012. För att Moderata ungdomsförbundet ska kunna presentera lösningar för att sänka trösklarna på arbetsmarknaden måste den framtida arbetsgruppen fundera länge och få input från många
Prioriterade områden för oss att titta närmare på:
  • Utbildningsväsendet – Förbereder den svenska skolan dagens elever för morgondagens arbetsmarknad?
  • Bostadsmarknaden – Kan unga människor flytta dit jobben finns?
  • Infrastruktur – Är det enkelt för människor att pendla till och från jobbet?
  • Arbeta utifrån den egna förmågan – Funktionshindrades möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.
  • Energipolitiken – Långsiktiga förutsättningar för företag i den elintensiva basindustrin att verka i hela Sverige.
  • Skattesystemet – Hur kan det svenska skattesystemet bli enklare så att arbetstagare och arbetsgivare kan fokusera på jobbet än att ha huvudet nere i diverse böcker.
  • Barnomsorgen – Hur kan vi få en barnomsorg som stärker arbetslinjen och som är utformad efter familjernas livssituation?
  • Socialförsäkringssystemen – Är våra tryggetssystem utformade som en studsmatta istället för ett spindelnät?

Arbetsgruppen kommer ha ett möte om några dagar där vi bland annat ska diksutera vilka frågor vi ska prioritera samt hur vi ska lägga upp arbetet.  Texten ovan var några av mina tankar som jag hade när jag ansökte till arbetsgruppen. Jag är oerhört taggad inför uppgiften som vi står inför, det ska bli roligt att arbeta med hela Moderata Ungdomsförbundet när vi tillsammans utvecklar vår jobbpolitik. Jag är tacksam över att ha fått förtroendet att sitta i arbetsgruppen. Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar antingen här eller via mail.

// Edvin  

Lita inte på Jämtin, Batljan och Von Sydow!

Debatten om diverse regioner i Sverige fortsätter på DN Debatt, nu är det Jämtin, Batljan och Von Sydow som har skrivit en artikel där de vill skapa en större region i Mälardalen men för att baxa igenom det hela bjuder de in till ett blocköverskridande samarbete. Jag är personligen i grunden positiv till blocköverskridande samarbete i synnerhet när det kommer till infrastruktur och bostäder men när inviten kommer från Socialdemokraterna i Stockholm stad och län uppmanar jag mina partivänner runtom i regionen att vara extra försiktiga. Okej, jag uppmanar alla att vara oerhört skeptiska! Jämtin, Batljan och Von Sydow är samma personer som var med på tåget i infrastrukturfrågorna inför valet 2010 men som i sista sekund bangade och därtill ville köra över hela Stockholmsregionen och Mälardalen med en bulldozer tillsammans med tillväxtfientliga Miljöpartiet och ytterlighetspartiet Vänsterpartiet. Jämtin, Batljan och Von Sydow satte hela Stockholm – Mälardalens utveckling på spel bara för att uppnå lite makt. Bra att ha det i huvudet efter att man har läst debattartikeln.

// Edvin