En statlig skola löser inte problemen

Fick via SVT nys om Skolinspektionens senaste rapport om att det finns brister i betygssättningen på 35 gymnasieskolor runtom i landet eftersom det finns lärare som inte använder mål och betygskriterierna som underlag i betygssättningen. Nu är det viktigt, att som Skolinspektionen understrycker i rapporten, att resultatet inte är generella för samtliga gymnasieskolor runtom i landet men visar vilka brister det finns och hur lärare, rektorer och huvudmän kan arbeta för en likvärdig och rättssäker betygssättning. Tycker att rapporten tydligt visar att Björklund och Fjelkner är ute och cyklar i deras strävan om att förstatliga den svenska grund- och gymnasieskolan, eftersom att den statliga lärarutbildningen uppenbarligen har producerat lärare som sätter betyg på bland annat faktorer som saknar stöd i kursplanens mål och kriterier exempelvis som inlämningstid. Samt att det finns lärare som inte informerar eleverna om hur resultat och prestation värderas och att det  finns lärare som inte samverkar med varandra för att komma fram till en likvärdig och rättsäker bedömning av den enskilde eleven. Istället för att blint fokusera på huvudmannaskapet är det som jag har skrivit tidigare oerhört viktigt för lärare, rektorer och huvudmän att fokusera på innehållet i utbildningarna och ifall lärarna behöver ytterligare pedagogiska verktyg för att hjälpa varje enskild elev att nå målen.

// Edvin

Björklund och Fjelkner landar fel!

Suck! Nu har Folkpartiets obligatoriska artikel om ett förstatligande av den svenska skolan dykt upp igen. Den här gången skriver Utbildningsministern tillsammans med Metta Fjelkner från Lärarnas riksförbund. Både Björklund och Fjelkner landar fel när de tror att ett förstatligande av den svenska grund- och gymnasieskolan löser alla kvalitetsbrister. Det är bara att ta en titt på den statliga lärarutbildningen samt våra högskolor och universitet för att veta att ett förstatligande inte leder till likvärdighet och bättre kvalitet. Det handlar om hur man arbetar på fältet och vilka verktyg (syftar inte på en kateder) som lärarna har för att hjälpa varje enskild elev för att nå målen men också vilka personer som dras till utbildningarna. Så länge Björklund och Fjelkner inte inser detta så kommer tusentals unga elever fortfarande slås ut från grund- och även gymnasieskolan. Dessutom vill jag ha svar på en frågeställning som jag inte fick under 2009; Vill även Folkpartiet förstatliga landets friskolor? Tycker det är viktigt för oss som är friskolevänner att få svar på den frågan med tanke på att Björklund och Fjelkner konstaterar att de försämrade resultaten beror på att det finns för många huvudmän.

Uppdatering: Maria Stockhaus har skrivit ett inlägg i debatten om ett förstatligande av den svenska skolan.

Uppdatering 2: SKL har publicerat en rapport om kommunaliseringen av den svenska skolan. Kort och gott, allt var inte bättre för när den svenska skolan var statlig.

Uppdatering 3: Erik Lakomaa har skrivit en replik om att ett förstatligande inte förbättrar kvaliteten i undervisningen eftersom att det under den tiden pågick en massa reformer i utbildningskedjan.

// Edvin