V: Det är vi får er att skratta åt oss!

Im laughing out loud! Tror Sveriges enda ytterlighetsparti (som i folkmun kallas för Vänsterpartiet) att hela Sverige, i synnerhet landsbygden, lyfts upp av att det finns fler statliga servicekontor runtom i Sverige och att man strör runt lite statliga bidrag?  Det som behövs, vid sidan av nödvändiga satsningar på infrastruktur och forskning är bland annat att skapa bättre förutsättningar för fler växande företag i hela Sverige och en långsiktig elförsörjning som stöttar en tung industri i förändring. Inte statliga servicekontor och bidrag! Jag förväntar mig en vass replik från Maud, Eskil, Cathis och Jan.

Läs artikeln – V: Det är vi som är det nya landsbygdspartiet.

Edvin