Kvalitet är alltid viktigare än kvantitet!

Noterar att flera medier slagit på stora trumman och skrivit att populariteten till yrkesutbildningarna har raaaaaasat eftersom att det är färre elever som nu söker till utbildningarna än tidigare. Nej det är ingen ”flopp” att färre elever valt en yrkesinriktad utbildning. För det första – Man kan läsa in högskolebehörigheten under och efter gymnasietiden. Yrkesutbildning är dessutom inte, som vissa hävdar, en återvändsgränd utan ett bra sätt för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för människor som inte vill vandra vägen via högskola och universitet. Det visar erfarenheter från bland annat Österrike, Tyskland, Danmark och Nederländerna. För det andra – Syftet med förändringarna i den svenska gymnasieskolan är att höja kvaliteten, resultaten och öka arbetsmarknadsanknytningen i yrkesutbildningarna. Syftet är inte att så många som möjligt skulle välja en viss typ av utbildning. Vore oerhört konstigt och oroväckande om det vore målet. Kvalitet är bättre än kvantitet!

Om nu flera debattörer inte vill ha ”stoppklossar” (för att bland annat använda oppositionens uttryck) i den svenska skolan så tycker jag att man ska vända på steken: Ska man göra det obligatoriskt för elever som går på ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet att läsa in yrkesförberedande kurser under gymnasietiden? Mitt svar är att det ska vara möjligt om man vill. Vi ska inte tvinga eller förbjuda elever att läsa särskilda inriktningar och/eller  kurser. Valmöjligheterna inom den svenska gymnasieskolan bör vara breda och djupa (piskar Björklund) men kvaliteten ska alltid vara på topp!

In other news: En ny rapport från SACO om allt unga behöver veta om arbetsmarknaden och SKL presenterar en mattesatsning.

// Edvin