Staten är inte lösningen

Debatten om huvudmannaskapet i den svenska skolan fortsätter…

Idag är det PJ Anders Linder som har skrivit en bra ledare om ämnet. PJ ger en fingervisning om hur fler kommuner kan arbeta för att höja kvaliteten och resultaten. Extra kul att han nämner grundskolorna i Sollentuna! Målsättningen är att vi ska ha Sveriges bästa skolor och vägen dit är att alla elever ska nå alla mål i alla ämnen, Sollentuna ska ha landets högsta meritvärden, alla gymnasieelever ska nå behörighet till högskolan och alla elever ska känna sig trygga i skolan. Utöver detta så har vi tre utvecklingsområden på prioriteringslistan och det är språkutveckling, elever med utländsk bakgrund och matematik. Det har hänt och händer oerhört mycket i Sollentuna. Även om jag inte sitter i barn- och ungdomsnämnden måste jag ge en stor eloge till våra lärare, elever och rektorer för deras hårda arbete under de senaste åren. De har gjort ett riktigt bra jobb och jag är övertygad om att de kommer fortsätta med att förbättra kvaliteten och resultaten. Men nu till det viktiga! Jag har skrivit det tidigare och jag skriver det igen, argumenten för ett återförstatligande av den svenska skolan är tunna.  1) När skolan var statlig förväntades det att en femtedel inte skulle klara målen. Var det en bra målsättning? Verkligen inte! Idag däremot är förväntningarna att alla ska nå målen i den svenska skolan för att på så sätt minska utslagningen. 2) När den svenska skolan kommunaliserades så uteblev stödet i den viktiga och stora omställningen vilket bidrog till att det tog många år för huvudmännen (i det här fallet kommunerna) att komma igång med arbetet. 3) Kommunaliseringen skedde samtidigt som flera andra reformer såsom införandet av det fria skolvalet, ett nytt betygssystem och en ny läroplan. Ovanpå detta genomgick Sverige en svår ekonomisk kris vilket bidrog till stora nedskärningar inom skolan.

Jag håller med om att det är coolare att säga att man är anställd av staten än en kommun men kvalitetsbristerna försvinner inte och resultaten blir inte bättre bara för att man får ett finare visitkort (läs: att staten tar över skolorna). Det är bara att titta på den statliga lärarutbildningen och på hur vissa statliga myndigheter arbetar för att hitta några exempel. Alla som förespråkar en statlig skola måste förklara hur samma lärare som arbetar i de kommunala skolorna blir bättre bara för att staten blir huvudman. Alla som förespråkar en statlig skola måste förklara hur en statlig skola leder till en mer individualiserad utbildning så att alla elever oavsett förutsättningar och kan nå målen i den svenska skolan. En av anledningarna till kommunaliseringen var att staten hade misslyckats med att individualisera utbildningskedjan. Alla som förespråkar en statlig skola måste förklara hur samarbetet mellan lärarna blir bättre av att staten kommer in och tar över verksamheterna. När vi genomför reformer i den svenska skolan, oavsett om det sker på statlig, kommunal eller verksamhetsnivå måste utgångspunkten alltid först och främst vara eleverna eleverna och lärarna. Oavsett huvudman så är det hur man arbetar i verksamheterna som i slutändan avgör resultaten. Vi kan bland annat se detta via SKL:s öppna jämförelser. Det är genom duktiga pedagoger, delaktiga ledare, ökat samarbete mellan lärare och målmedveten styrning och uppföljning från oss som är huvudmän som ger framgångsrika skolor. Förstår man inte detta så faller man i diket.  Backspeglar är bra och viktiga men de hör hemma i en bil och inte i den svenska skolan. Blicka framåt istället!

DN

Bloggar: Politik och Poesi, Helena Von Schantz, Alltid rött alltid rätt och Lärarnas Riksförbund.

// Edvin