Ang. Anders Borg och ingångslönerna – Bullshit från vänsterdebattörer

Lyssnade tidigare, via SVT Forum, idag på talet som Anders Borg höll under Sveriges Kommuner och Landstings ordförandedag som han höll för några dagar sedan. Många har efter talet yttrat sig i media och bland annat hävdat att han tycker att ingångslönerna är för höga i kommunsektorn och att han därför vill sänka ingångslönerna. Om man däremot lyssnar på svaret som Anders Borg gav Helene Törnqvist så refererade han till en rapport från Konjunkturinstitutet, där det står att ingångslönerna är för höga och att det är ett hinder för jobbtillväxten i kommuner och landsting. Han sa ingenting om att han tycker att ingångslönerna ska sänkas som flera debattörer har hävdat under de senaste dagarna. Däremot underströk han om att han tycker att lönerna för bland annat lärare i utbildningsväsendet bör bli högre men att det är en fråga för parterna att hantera. Hela den här hetsen mot Anders Borg är således obefogad.

SvD, DN

Bloggar: ASF

// Edvin