Statlig skola = Visitkortsfråga

En kortis – Nu har Expressens ledarredaktion även gett sig in i debatten om huvudmannaskapet i den svenska skolan mot bakgrund av resultaten i svensk skola och gårdagens artikel i DN av Maciej Zaremba. Jag har vid flera tillfällen, under den senaste tiden, skrivit om att ett förstatligande av kommunala och fristående skolor inte leder till bättre kvalitet eftersom det i grunden är en visitkortsfråga. Om nu staten är bäst på det här med utbildning så hade den statliga lärarutbildningen varit tip top och arbetsmarknadsanknytningen varit så pass bra att studenter inte examinerades ut i arbetslöshet. Nu är det inte så, därför borde alla som förespråkar en statlig skola presentera hållbara argument än att titta i backspegeln. Framgångsrika skolor skapas genom duktiga pedagoger, delaktiga ledare, ökat samarbete mellan lärare samt även elever och målmedveten styrning och uppföljning från oss som är huvudmän. Följer man inte reglerna och kvaliteten är kass, då ska en huvudman i värsta fall bli bötfälld och förlora licensen. Låt oss blicka framåt istället.

Bloggar: Hökmark, Lärarnas Riksförbund

// Edvin