Ingen återställning – Det är en satsning på 800 miljoner kronor!

Diagrammet ovan har jag haxat från Departementet och visar Alliansens satsningar på järnvägsunderhåll jämfört med den förra socialdemokratiska regeringen. Läs även inlägget ”Källhänvisningar till Miljöpartiets luftslottspolitik”. Mycket intressant inlägg där man läsa ett och annat om Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets skuld- och plakatpolitik på området.

För cirka en timma sedan höll Alliansens partiledare en gemensam presskonferens där de presenterade en satsning genom att tillföra 800 miljoner kronor ytterligare till järnvägen för att stärka driften och underhållet. Det är en bra satsning eftersom att vi under de senaste åren fått uppleva konsekvenserna av en eftersatt infrastruktur i synnerhet på järnvägssidan i form av kraftiga förseningar och liknande. Förseningarna har påverkat människor privat men också i tjänst. Tillskottet kommer inte lösa alla problem men det är ett steg i rätt riktning. På motståndarsidan skriker de att det här inte är en satsning utan en återställare men faktum är att man redan har hämtat in de pengarna via banavgifterna. Således är det här en satsning på ytterligare 800 miljoner kronor för att förbättra underhållet och driften av våra viktiga järnväg i Sverige.

SVT, SvD, DN, DN2, Expressen, Aftonbladet

// Edvin

Miljöpartiet om elöverskottet = #Fail

Den svenska klimat- och energidebatten fortsätter! DN Debatt skriver Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand tillsammans med partiets talesperson i energifrågor, Lise Nordin att Sverige kan börja snabbavveckla kärnkraften under mandatperioden. Kul att energidebatten fortsätter men inte så fräscht att Miljöpartiet använder en tragedi där människor, som en konsekvens av en naturkatastrof, dött eller blivit hemlösa.

Maria Wetterstrand och Lise Nordin skriver att prognoser från Energimyndigheten visar att Sverige kommer ha ett elöverskott under de närmsta åren och att det därför är möjligt att börja snabbavveckla hälften av elproduktionen i Sverige. Läste precis senaste korttidsprognosen från Energimyndigheten och där står det på svart och vitt att den stora elexporten, som Miljöpartiet grundar avvecklingspolitiken på, förutsätter att produktionen i vatten- och kärnkraften fungerar som den ska under ett normalår. Ett torrare år än prognoserna eller långa avbrott i kärnkraften ger lägre export.

Vi kan ta ett färskt exempel. Kortidsprognosen för 2009 visade att Sverige skulle haft ett överskott på 7TWh men i realiteten fick Sverige ett underskott på 5 och eftersom att kärnkraften stod stilla blev vi tvungna till att importera smutsig el från kontinenten. Preliminär statistik från Energimyndigheten för 2010 visar att Sverige importerade el från kontinenten. Prognoser är alltså prognoser För några månader sedan kunde vi följa, via olika medier, att vanliga människor hade svårt att betala elräkningarna eftersom att priserna sköt upp i höjden. Industrin hade det även oerhört tufft. Förra vintern var kall, dyr och smutsig för hushållen och industrin i Sverige. Detta berodde bland annat på avbrott i elproduktionen.

Alternativen i svensk politik när det gäller energipolitiken är glasklara. Målet med Alliansens energipolitik är ren och ny energi så det räcker till hela Sverige och allra helst även till export så att även Europa kan vara en del i utvecklingen. Vår historiska överenskommelse vilar tryggt och stadigt på tre ben. Energiförsörjning från vattenkraft, förnyelsebar energi och kärnkraft bidrar till att Sverige kan ta ett stort kliv framåt för att minska de skadliga utsläppen mot klimatet samtidigt som vi tryggar jobb och en positiv utveckling i hela Sverige i såväl stad som land. De mål som vi satt upp är att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent, att 50 procent av all energi ska vara förnybar samtidigt som energianvändningen ska bli 20 procent effektivare till 2020. För att nå dessa mål ökar vi den förnybara produktionen med 25 terawattimmar till 2020. Vi höjer planeringsmålet för vindkraft till 30 terawattimmar. Det är bra för jobben, välfärden och klimatet eftersom att vi driver en långsiktig och klimatsmart energipolitik. Miljöpartiets och även Vänsterpartiets alternativ består av en snabbavveckling av halva elen baserat på prognoser. Det innebär ökade elkostnader för hushåll och företag vilket leder till avveckling av jobb, välfärd men även orter i form av utflyttning.  Det har Sverige inte råd med!

Media: SR, DN, SvD, SVTExpressen, Aftonbladet

Bloggar: TB, JW, CC, SvD Ledarblogg,

// Edvin