Guteland är okunnig och föreslår åtgärd som kan öka betygsinflationen

Har precis läst Jytte Gutelands senaste debattartikel på Politikerbloggen om lärarnas status i Sverige. Sällan har jag läst en debattartikel med så mycket bullshit och så få nya förslag hur skolan ska utvecklas och hur läraryrkes status ska återupprättas i Sverige. 

Föga förvånade är inte Jytte Guteland glad över att elever som studerar inom yrkesutbildningarna numera frivilligt, under eller efter utbildningsperioden, får välja att läsa till högskolebehörigheten. Förstår att Jytte Guteland vill pressa in allting men faktum är att det hon föreslår är en återgång till utslagning och sedemera utanförskap. Det finns en anledning till att Sverige har ett av europas högsta ungdomsarbetslöshet och det beror bland annat på att utbildningsväsendet varit kass och att utslagningen från grundskola till gymnasium + gymnasium till arbetsmarknad och högre utbildning varit hög.

När det gäller den så kallade betygsinflationen så är det en fråga som har dykt upp några gånger sedan 2008. 28 gånger låter högt men det rörde sig om 700 personer i den svenska skolan mellan 1997 och 2007.  Skolverket konstaterade dessutom, när frågan var uppe 2008, att det inte fanns någon betygsinflation eftersom att medelbetyget varit konstant mellan 03-08. Dessutom skriver Jonas Vlacho att det inte finns några större skillnader mellan hur friskolor och kommunala skolor sätter betyg och att den huvudsakliga förklaringen till betygsinflationen inte är den ökade konkurrensen utan att en mer trolig förklaring är övergången från normbaserat till ett målstyrt betygssystem. Kuriosa: För att motverka betygsinflation fattade regeringen ett beslut om att cirka 10 procent av de nationella proven på gymnasiet ska samlas in och dubbelrättas. 

Värst av allt med Jytte Gutelands debattartikel visar att hon har sovit under de senaste åren än att hänga med i den skolpolitiska debatten. Punkt 1, 2, 4 och 6 håller på att genomföras eller har redan genomförts. Punkt 3 är en fråga mellan parterna men vi har fått indikationer från Alliansen att de kommer återkomma med ett system för att belöna duktiga lärare. Det är bra! Jytte Guteland borde även veta att lärarfacken är för ökad lönespridning. När det gäller punkt 5 så har kraven på Sveriges rektorer ökat. Bland annat så har alla som velat arbeta som rektor fått genomgå en obligatorisk rektorsutbildning. Däremot håller jag inte med om att man ska säga upp rektorer som efter fyra år ökat andelen elever som får fullständiga betyg från 71 procent till 89 procent. Dels eftersom att det riskerar att slå undan det stora kvalitetsarbetet som sker runtom i många verksamheter i Sverige men också för att det kan leda till orättvis betygssättning och även betygsinflation.

Jytte Guteland tycker om att bjuda in politiska motståndare till diverse interna jippon – Jag vill välkomna Jytte Guteland ut till verkligheten!

// Edvin