Tvärbanan – Startskottet för Helenelund och Södra Sollentuna att fortsätta utvecklas!

Plingade tidigare i mailboxen! En utredning från Stockholms läns landsting föreslår nu att Tvärbanan ska byggas ut till Helenelund i södra delen av Sollentuna. Perfekt! Tycker att utredningens förslag till dragning blir ett ypperligt tillfälle att utveckla Helenelund och därmed fortsätta utveckla södra Sollentuna genom att ge plats åt företag att flytta hit och för bostadsområden (helst student- och ungsdomslägenheter) att växa fram och utvecklas.

SR

// Edvin

 

Annons

Ett slag mot arbetslösa, ensamstående kvinnor, invandrare, socialbidragstagare, sjuka, kvinnor, plankare, innerstadskids som leker vänser etc.

En kortis – Socialdemokraternas föreslår att höja priset på SL-kortet (månadskortet) med 50 kronor från dagens 690 kronor till 740. Det är ett slag mot alla kvinnor, barn, invandrare, socialbidragstagare, arbetslösa, sjukskrivna, ensamstående föräldrar mot miljön, mot Stockholmsregionen i stort, mot alla plankare och så vidare. Skämtåsido. Nu lämnar jag pajasdebatten kring kollektivtrafiken bakom mig. Stockholm växer och med tanke på att kollektivtrafiken varit eftersatt i trettio år och även behöver byggas ut åt alla håll i vår fantastiska region så är det positivt att Socialdemokraterna tagit ett halvt steg i rätt riktning. Det är oerhört lätt att sitta med armarna i kors och fatta beslut om att inte bygga ut kollektivtrafiken, när Stockholm växer, till förmån för annat men det leder bara till ökad trängsel och slitage samt sämre tillgänglighet och punktlighet.

// Edvin

Matcha grönt genom att tänka högt!

Noterar att Moderata Studenters ordförande, Ida Drougge, har skrivit ett uppfriskande inlägg i den bostadspolitiska debatten på SvD Brännpunkt. Det är oerhört viktigt att bostadsmarknaden verkligen blir en bostadsmarknad så att det blir enklare för människor att kunna flytta till studieorter och regioner där jobben växer fram, annars kommer trösklarna in till utbildningsväsendet och arbetsmarknaden bli högre. För att fler ska få en fot in på bostadsmarknaden räcker det inte med reformer från riksdagen. Det behövs även lokalpolitiker som vågar vara kreativa och som släpper NIMBY-tankarna. Därför är min korta uppmaning till mina partivänner runtom i kommuner, främst i Mälardalsregionen i synnerhet Stockholmsregionen är att tänka långsiktigt genom att matcha det gröna genom att tänka högt!

Bloggar: Ida Drougge, Fastighetsägarna, Kent Persson.

// Edvin

Bra Torbjörn Rosdahl!

Jag är oerhört stolt över Torbjörn Rosdahl som nu ber om ursäkt över tabben igår och har ett fortsatt förtroende för honom som Finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting. Jag har snart känt honom i sex år (han har varit KSO i Sollentuna). Förutom att han är en duktig person som både tar ansvar och ger 110 procent så är han en underbar människa som bryr sig om sina medmänniskor.

Back to business – Det har varit både ris och ros till förslaget om att justera priset på SL-kortet (månadskortet) från dagens 690 kronor till 790 kronor. Mårten Wallgren från NSF-Sthlm tycker att intäkterna från trängselskatten ska gå till kollektivtrafiken istället för att justera priset på SL-kortet vilket visar att han antingen inte tänkt till eller medvetet försöker dölja det faktum att de som skriker högst just nu alltid har skrikit och kommer fortsätta att skrika. När det gäller socialbidraget så är det behovsprövat och inte som det var förut automatiskt inräknat. Det är rimligt. Clas Svahn kan vända sig till närmsta kommun för att få ett svar på sin fråga. Hursomhaver. De som är mest negativa tycker allt ifrån att man bör sänka priset på måndadskortet, införa enhetstaxa till att införa så kallad gratis kolletivtrafik. Visst i det perfekta av världar skulle det vara grymt om ingen betalade någonting utan gav kostnaderna till någon annan på en annan planet. Det betyder alltså i längden mindre pengar för att investera för framtiden i Stockholm och mer för att ha det som det är idag. Faktum är att hela Mälardalsregionen växer så det knakar och därför måste hela infrastrukturen byggas ut och nya bostadsområden växa fram för att möta befolkningsökningen. Det kostar pengar. Det är inte gratis att rusta upp Roslagsbanan, det är inte gratis att förlänga Tvärbanan, det är inte gratis att bygga ut pendeltågsnätet, det är inte gratis att köra igång tunnelbanan dygnet runt på helger och det är verkligen inte gratis att rusta upp och bygga ut tunnelbanesystemet. Budgeten för 2012 innebär att trafiknämnden kommer få ytterligare 1300 miljoner kronor så att vi kan rusta upp men framför allt bygga ut kollektivtrafiken så att människor kan åka mellan olika livspunkter under dygnets alla timmar. Något som även är oerhört viktigt i sammanhanget är att man arbetar med att få ned kostnaderna och fortsätta med effektiviseringsarbetet. Dessutom kommer det fortfarande vara så att månadskortet kommer vara billigare än jämförbara kort i exempelvis Skåne och Västra Götaland. Till er som ev kommer använda argumentet att de har lokala kort; Sjukt bra för invånarna i Skåne och Västra Götaland. Förhoppningsvis kan vi införa fler lokala månadskort i Stockholm!

Thomas.

// Edvin

Folkpartiet – Regeringens värsta EU-skolkare!

EU-kramarna vi-vill-med-i-allt-även-om-det-inte-är-rätt Folkpartiet skjuter sig själva i foten idag. I båda fötterna dessutom! Hittade den här gamla godingen från december förra året. Visar att Jan Björklund och Nyamko Sabuni var regeringens värsta EU-skolkare under förra mandatperioden. Well. Det är skillnad mellan att vara frånvarande från lektioner och viktiga EU-möten där beslut fattas som påverkar varje enskild medborgare i Sverige och våra folkvalda i Sveriges riksdag. Hursomhaver! Debatten om att fokusera på det som viktigt i skoldebatten istället för att driva plakatpolitik fortsätter!

// Edvin

Kunskap ska stå i centrum – Inte närvaro!

Noterar via SvD att Utbildningsminister, Jan Björklund, kommer försöka driva ett förslag igenom riksdagen för att skriva in gymnasieelevers frånvaro i terminsbetygen. Dock inte i själva slutbetyget när eleverna tar studenten. Suck! Onödigt slag i luften som leder till ytterligare pappersarbete för skolorna.

1) Jag är säker på att dom allra flesta skolorna runtom i Sverige skriver en notis ifall en elev är frånvarande från en lektion. 2) Många skolor rapporterar till och med ogiltig frånvaro till vårdnadshavaren/vårdnadshavarna. Ibland så bryr sig dom inte. 3) Den svenska gymnasieskolan är frivillig. Om man däremot har en hög frånvaro så ryker studiebidraget. 4) Elever som har ogiltig frånvaro kommer inte plötsligt dyka upp på lektionerna bara för att Jan Björklund vill att skolorna ska införa ett system som redan finns på plats. 5) Resultaten i den svenska skolan kommer inte bli bättre bara för att klassrummen blir fyllda av tysta elever som inte levererar. 6) Förslaget uppmärksammar bara symptomen och löser inte orsakerna bakom elevernas ogiltiga frånvaro. 7) Det är elevernas kunskaper som ska vara  i centrum och inte närvaro.

Mitt tips till Jan Björklund; Det finns viktigare reformer att sjösätta och vårda i det svenska utbildningsväsendet. Exempelvis måste kvaliteten i yrkesutbildningarna och lärlingsutbildningarna vara så pass bra att det finns starka broar in på arbetsmarknaden.

SR

// Edvin

LR borde bli bättre på att förhandla…

Lärarnas riksförbund har under de senaste veckorna varit flitiga med att ha en aggresiv ton i den skolpolitiska debatten i synnerhet mot kommunerna. Har förståelse för att visitkortsfrågan är viktig för Metta Fjelkner men dessvärre lurar hon sig själv och sina medlemmar. Resultaten och kvaliteten kommer inte per automatik bli bättre om staten blir huvudman och lärarnas löner kommer inte höjas med tusentals kronor i ett enda svep. Det är andra faktorer som avgör både resultat, kvalitet och lärarnas löner. Hursomhaver. Igår publicerade Lärarnas riksförbund ny statistik för löneutvecklingen mellan olika yrkeskategorier i kommunerna (åren 1995 och 2010). SSR ligger på topp medan LR ligger sist. Medlemmarna i Sveriges största fackförbund för lärare, Lärarförbundet, har däremot haft en bättre utveckling. Slutsatsen som jag drar av statistiken är att Metta Fjelkner m.fl har varit usla förhandlare under diverse löneförhandlingar. Så kan det gå när en organisation prioriterar visitkortsfrågor…  #justsayin

// Edvin