Vårdval Stockholm: Vi hade rätt – Vänsterpartierna fel!

En kortis – Har en paus nu innan sista rycket på kontoret! Det har varit en bra vecka och det känns skönt att vi inte bara ligger i fas utan även ligger före våra mål. Men nog om hur det är på jobbfronten. Nu till dagens stora nyhet! KI har publicerat en utvärdering av Vårdval Stockholm. Kort och gott visar utvärderingen att fler Stockholmare får vård men att det har skett en förskjutning av vårdutnyttjandet från rikare till fattigare stadsdelar och kommuner samt att  människor från ”socioekonomiskt svagare områden” nyttjar möjligheten att välja mottagning nära sin arbetsplats. Alltså valet av mottagning följer pendlingsströmmen. Samtidigt har landstinget fått mer vård för pengarna och kostnaden per invånare har minskat. Summa summarum; Vi hade rätt och vänsterpartierna i Stockholms läns landsting hade fel. Nu blickar vi framåt, bra kan alltid bli bättre!

Läs Pressmeddelandet och utvärderingen från KI.

SR, DN, DM

// Edvin


Damberg slår ett slag i luften men Alliansens snesteg oroar!

En kortis – Har precis läst Mikael Dambergs DN-debattare där han vill att utredningen om friskolornas ställning inom utbildningsväsendet ska utredas. Jag konstaterar följande; 1) Det var oerhört osmart av Alliansen att gå med på en överenskommelse om just detta med Socialdemokraterna. I första hand bör Alliansen söka stöd från Miljöpartiet i frågan. Helst bör Alliansen söka stöd från MP om alla frågor inom utbildningspolitiken! 2) Kasta förslaget om att tvinga friskolorna in i ett samarbete med kommunerna i papperskorgen. Strimla helst! Det är en desperat åtgärd som Socialdemokraterna vill få på plats bara för att återigen ge kommunerna vetorätt att missgynna andra huvudmän. 3) Dessutom är artikeln i övrigt ett slag i luften eftersom att kraven på alla huvudmän likställs och skärps.

// Edvin

Hamaslobbyn strikes back!

En kortis – Jippot Ship to Gaza har bubblat upp som en het potatis i media under den senaste tiden. Mycket har skrivits om Israel och om jippot men lite om människorna bakom hela grejen och deras egentliga syfte och eventuella konsekvenser för hela regionen. Har under senaste dagarna twittrat lite om spektaklet. Benny Dagan, Israels ambassadör i Sverige, har skrivit en DN-debattare om den svenska och internationella hamaslobbyns PR-jippo. Min mening är och har alltid varit att Ship to Gaza  inte handlar om fred mellan Israel och Palestina utan mer om att provocera och ge green card till Hamas med flera att utrota staten Israel och dess medborgare.

Bloggat: Fredsprocessen

Nu ska jag sova!

// Edvin

We need a European Tea Party Movement!

En kortis – För många av er som har följt mig under flera år så vet ni att jag är en stor vän av Europasamarbetet men att jag inte gillar förmynderi och klåfingrighet oavsett om det kommer från Stockholm City, kommunhusen runtom i landet eller Bryssel. Läste för en stund sedan en artikel på DN.se om att EU-kommissionen kommer presentera ett förslag om att införa en rad olika EU-skatter inom diverse områden. Alltså trots att många av EU:s medlemsländer, framför allt medborgare, genomgår stålbad efter stålbad för att sanera statsfinanserna så vill EU-kommissionen med stöd av flera krafter i Europaparlamentet och runtom i medlemsländerna införa en ny skattenivå. Lägg därtill att Sverige redan i dagsläget är ett högskatteland. Svenska förespråkare, som gillar EU-skatter, kommer använda argument såsom att införandet EU-skatter kommer stärka och fördjupa samarbetet och att det bland annat kommer leda till att medlemsavgifterna blir lägre etc. Well! Det är enligt min mening BS! Så fort en instans får beskattningsrätt kommer det bli svårt att stå emot att vilja införa nya skatter på fler områden och även höja skattesatserna bara för att slösa större summor på diverse tulpankampanjer. Jag förväntar mig att alla goda krafter inom borgerligheten kommer resa sig mot dessa dumheter! Europa behöver en teaparty-rörelse som skickar en tydlig signal till EU-politikerna och eurokraterna: Back 2 Basics!

Uppdatering: Så här i efterhand kan jag väl med handen på hjärtat säga att det Europeiska Unionen behöver är mer av frihetspolitik och ingenting av en rörelse som är fylld av semi-religiösa nötter.

Lovar att till nästa gång tänka efter. Före.

DN

// Edvin

SvD tvärvänder om Spårväg City!

Andas ut och har bestämt mig för att inte vara dryg. Däremot glad över att Alliansen i Stockholm är överens om att tidigarelägga delar av våra planer som vi kom överens om under förra mandatperioden: T-banan ska byggas ut tidigare.

Det här har jag skrivit om tunnelbanan i Stockholm: Skitsnack från SvD om tunnelbanan, Tunnelbanan är inte färdigbyggd, Okunnigt av Magnus Andersson, Justja… Det behövs pengar till att bygga tunnelbanor…

Även trevligt att SvD  gör en tvärvändning och ser en av flera fördelar med Spårväg City! Bra Martin Jönsson med flera!

5rtvk.jpg

SVT

Tipstack: Håkan

// Edvin

Justja… Det behövs pengar till att bygga tunnelbanor….

Oerhört roligt att fler partier nu diskuterar en utbyggnad av T-banan i Stockholmsregionen. Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson slår sig för bröstet och säger att staten ska vara med och finansiera en del av utbyggnaden. Detta paketeras som en nyhet av Anna Gustafsson och SvD. Grejen är den att infrastruktursatsningarna i Stockholmsregionen inom ramen för Stockholmsöverenskommelsen finansieras både av staten och regionen. En utbyggnad finns med i andra fasen. Det som alla diskuterar just nu är om vi ska tidigarelägga infrastruktursatsningarna som finns med i just andra fasen och en utbyggnad av hela t-banesystemet. Gott så. Problemet är att vi fortfarande står och stampar på samma plats eftersom att ingen, och då menar jag ingen, har presenterat en långsiktig finansiering. Det är därför Waidelich trots ett tydligt löfte under 1 maj inte lyckades presentera en finansiering när han offentliggjorde sin vårmotion och det är därför Socialdemokraterna i Stockholm med Lars Dahlberg i spetsen erkände, mitt under brinnande valrörelse, att det saknas finansiering till en utbyggnad. Jag tycker att man ska börja i rätt ände. Idéerna finns och har funnits under en lång tid. Därför är det viktigt att först hitta en långsiktig finansiering istället för att skicka ut ytterligare ogenomtänkta pressmeddelanden. Löften och luft fixar inte nya spår.

SvD, DN, SR

// Edvin

Okunnigt av Magnus Andersson

Rubriken för Magnus Anderssons debattartikel på SvD Brännpunkt är Okunnigt och oproffsigt av Wennerholm. Ämnet är T-banan. Jag ska inte vara allt för dryg mot Magnus Andersson, vars ambitioner jag delar när det gäller kollektivtrafiken. Men jag noterar att Magnus Andersson fullständigt har missat dom senaste årens diskussioner och förhandlingar i regionen att få fram ett brett trafikpaket för Stockholm i framtiden som innehåller  investeringar i nya vägar men också spår ovan och under jord. Som jag skrev tidigare finns T-banan. Det kan bero på att Magnus Andersson under tiden som förbundsordförande fokuserade på generella frågor på riksplanet än just infrastrukturfrågorna i Stockholmsregionen. Modet finns i landstingshuset för att fortsätta bygga ut kollektivtrafiken däremot behövs det som till allt annat pengar för att få en  en större utbyggnad av hela tunnelbanesystemet. Spår byggs inte av löften, luft och medieutspel. Magnus Andersson måste förklara, eftersom att han vill helst se en utbyggnad så snart som möjligt, varifrån pengarna ska komma. Magnus Andersson har två alternativ: Antingen riva upp hela Stockholmspaketet, och därmed kasta en bred utbyggnad av kollektivtrafiken i papperskorgen, därtill genomföra nedskärningar inom befintlig kollektivtrafik eller hosta upp ytterligare pengar. Som sagt, det är bra med en utbyggnad av tunnelbanan vilket finns med i andra fasen av Stockholmsöverenskommelsen men att skrika efter en hel utbyggnad av tunnelbanan utan en långsiktig finansiering är oseriöst.

// Edvin

Tunnelbanan är inte färdigbyggd!

Och ett viktigt och säkerligen återkommande förtydligande angående Tunnelbanan i Stockholmsregionen: Moderaterna i Stockholms tycker inte att tunnelbanan är färdigbyggd. Att rusta upp är minst lika viktigt som en utbyggnad annars försämras förutsättningarna för just en utbyggnad. Att under tiden bygga ut hela kollektivtrafiken även ovanför jord med tvärförbindelser och andra spårsatsningar är viktigt för att minska trängseln i stort och för att förbättra tvärförbindelserna så att människor slipper trängas in mot City om dom nu ska åt andra delar i regionen. I den stora och historiska Stockholmsöverenskommelsen finns det viktiga framtidssatsningar för att bygga ut hela kollektivtrafiken runtom i regionen. Citybanan, Mälarbanan Kallhäll-Barkarby-Tomteboda, Tvärspårväg Solna, Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan, Tvärspårväg Kista, dubbelspår av Roslagsbanan, Stockholm C-Sörentorp, Nynäsbanan Västerhaninge – Tungelsta Hemfosa, Södertälje hamn-Centrum, Anslutning till kombiterminal Norr i Rosersberg, Upprustning av Lidingöbanan, Bytespunkt Södertälje, Station Vega, Ny bussterminal Slussen och förberedelser för Spårväg Syd är några är viktiga framtidssatsningar. En utbyggnad av Tunnelbanan, först till Nacka, finns med i Stockholmsöverenskommelsen. Den som ställer spår mot spår skjuter sig själv i foten och förvärrar problemen för hela regionen i framtiden. Jag tycker i övrigt det är bra att det är fler som vill se en utbyggnad av Tunnelbanan däremot är det minst lika viktigt att det finns en långsiktig och hållbar finansiering. Löften, luft och pressmeddelanden fixar inte nya spår. Politiker som vill att tunnelbanan ska byggas ut nu nu nu har två val antingen riva upp hela Stockholmspaketet (därmed kasta en bred utbyggnad av kollektivtrafiken i papperskorgen) och genomföra nedskärningar inom befintlig kollektivtrafik eller hosta upp ytterligare pengar.

SvD, Expressen, SvD2

// Edvin

Fördubbla avgiften och inför nya trängselstationer i City!

Under dom senaste dagarna, när alla andra har diskuterat absolut fattigdom, relativ fattigdom, playstationfattigdom och liknande har det blossat upp en fråga om trafiksituationen i Stockholmsregionen främst på bilsidan. Jag är en av dom som under valåret 2006 kampanjade mot att trängselskatten skulle permanenteras runt Stockholm City. Jag skrev massor av insändare om att det är en straffskatt hit och någonting innehållslöst dit. Men det var då och nu är nu och med tanke på att vi måste tänka lite längre än 2021 så tycker jag dels att avgifterna ska fördubblas från och med 2012 (samtidigt justeras efter inflationen) men också att det behövs nya stationer. På vägar i stadsdelar innanför tullarna. Nej det här är ingen officiell M-ståndpunkt utan det är min privata åsikt men jag kommer försöka opinionsbilda internt för att få med båda länsförbunden i Stockholm. Däremot kommer jag inte stå oemotsagd. Trängselskatterna är ett bra styrmedel och med tanke på att hela Mälardalsregionen växer så det knakar, Stockholm uppenbarligen snabbare än väntat, är det viktigt att vi fortsätter ta ett långsiktigt ansvar genom att minska trängseln samtidigt som vi fortsätter att bygga ut hela infrastrukturen på vägar, spår och även vatten. Man kan stirra sig blind på statistiska modeller eller ta ett steg ut i verkligheten;  Att regionen växer. Att vi vill att regionen ska växa ytterligare. Att det medför viktiga och stora satsningar på infrastrukturen.

Det är en klok idé att återuppstarta nätverket ”Borgerligt ja till trängselavgifter”.  PING: PER ANKERSJÖ!

SvD, DN1, DN2, DN3 , SVT

// Edvin