Okunnigt av Magnus Andersson

Rubriken för Magnus Anderssons debattartikel på SvD Brännpunkt är Okunnigt och oproffsigt av Wennerholm. Ämnet är T-banan. Jag ska inte vara allt för dryg mot Magnus Andersson, vars ambitioner jag delar när det gäller kollektivtrafiken. Men jag noterar att Magnus Andersson fullständigt har missat dom senaste årens diskussioner och förhandlingar i regionen att få fram ett brett trafikpaket för Stockholm i framtiden som innehåller  investeringar i nya vägar men också spår ovan och under jord. Som jag skrev tidigare finns T-banan. Det kan bero på att Magnus Andersson under tiden som förbundsordförande fokuserade på generella frågor på riksplanet än just infrastrukturfrågorna i Stockholmsregionen. Modet finns i landstingshuset för att fortsätta bygga ut kollektivtrafiken däremot behövs det som till allt annat pengar för att få en  en större utbyggnad av hela tunnelbanesystemet. Spår byggs inte av löften, luft och medieutspel. Magnus Andersson måste förklara, eftersom att han vill helst se en utbyggnad så snart som möjligt, varifrån pengarna ska komma. Magnus Andersson har två alternativ: Antingen riva upp hela Stockholmspaketet, och därmed kasta en bred utbyggnad av kollektivtrafiken i papperskorgen, därtill genomföra nedskärningar inom befintlig kollektivtrafik eller hosta upp ytterligare pengar. Som sagt, det är bra med en utbyggnad av tunnelbanan vilket finns med i andra fasen av Stockholmsöverenskommelsen men att skrika efter en hel utbyggnad av tunnelbanan utan en långsiktig finansiering är oseriöst.

// Edvin

Tunnelbanan är inte färdigbyggd!

Och ett viktigt och säkerligen återkommande förtydligande angående Tunnelbanan i Stockholmsregionen: Moderaterna i Stockholms tycker inte att tunnelbanan är färdigbyggd. Att rusta upp är minst lika viktigt som en utbyggnad annars försämras förutsättningarna för just en utbyggnad. Att under tiden bygga ut hela kollektivtrafiken även ovanför jord med tvärförbindelser och andra spårsatsningar är viktigt för att minska trängseln i stort och för att förbättra tvärförbindelserna så att människor slipper trängas in mot City om dom nu ska åt andra delar i regionen. I den stora och historiska Stockholmsöverenskommelsen finns det viktiga framtidssatsningar för att bygga ut hela kollektivtrafiken runtom i regionen. Citybanan, Mälarbanan Kallhäll-Barkarby-Tomteboda, Tvärspårväg Solna, Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan, Tvärspårväg Kista, dubbelspår av Roslagsbanan, Stockholm C-Sörentorp, Nynäsbanan Västerhaninge – Tungelsta Hemfosa, Södertälje hamn-Centrum, Anslutning till kombiterminal Norr i Rosersberg, Upprustning av Lidingöbanan, Bytespunkt Södertälje, Station Vega, Ny bussterminal Slussen och förberedelser för Spårväg Syd är några är viktiga framtidssatsningar. En utbyggnad av Tunnelbanan, först till Nacka, finns med i Stockholmsöverenskommelsen. Den som ställer spår mot spår skjuter sig själv i foten och förvärrar problemen för hela regionen i framtiden. Jag tycker i övrigt det är bra att det är fler som vill se en utbyggnad av Tunnelbanan däremot är det minst lika viktigt att det finns en långsiktig och hållbar finansiering. Löften, luft och pressmeddelanden fixar inte nya spår. Politiker som vill att tunnelbanan ska byggas ut nu nu nu har två val antingen riva upp hela Stockholmspaketet (därmed kasta en bred utbyggnad av kollektivtrafiken i papperskorgen) och genomföra nedskärningar inom befintlig kollektivtrafik eller hosta upp ytterligare pengar.

SvD, Expressen, SvD2

// Edvin

Fördubbla avgiften och inför nya trängselstationer i City!

Under dom senaste dagarna, när alla andra har diskuterat absolut fattigdom, relativ fattigdom, playstationfattigdom och liknande har det blossat upp en fråga om trafiksituationen i Stockholmsregionen främst på bilsidan. Jag är en av dom som under valåret 2006 kampanjade mot att trängselskatten skulle permanenteras runt Stockholm City. Jag skrev massor av insändare om att det är en straffskatt hit och någonting innehållslöst dit. Men det var då och nu är nu och med tanke på att vi måste tänka lite längre än 2021 så tycker jag dels att avgifterna ska fördubblas från och med 2012 (samtidigt justeras efter inflationen) men också att det behövs nya stationer. På vägar i stadsdelar innanför tullarna. Nej det här är ingen officiell M-ståndpunkt utan det är min privata åsikt men jag kommer försöka opinionsbilda internt för att få med båda länsförbunden i Stockholm. Däremot kommer jag inte stå oemotsagd. Trängselskatterna är ett bra styrmedel och med tanke på att hela Mälardalsregionen växer så det knakar, Stockholm uppenbarligen snabbare än väntat, är det viktigt att vi fortsätter ta ett långsiktigt ansvar genom att minska trängseln samtidigt som vi fortsätter att bygga ut hela infrastrukturen på vägar, spår och även vatten. Man kan stirra sig blind på statistiska modeller eller ta ett steg ut i verkligheten;  Att regionen växer. Att vi vill att regionen ska växa ytterligare. Att det medför viktiga och stora satsningar på infrastrukturen.

Det är en klok idé att återuppstarta nätverket ”Borgerligt ja till trängselavgifter”.  PING: PER ANKERSJÖ!

SvD, DN1, DN2, DN3 , SVT

// Edvin