”M måste ändra inställning till Euron”

En kortis – Händer så många spännande saker i Sollentuna, Stockholmsregionen, Sverige och den stora världen. Nedan följer ett axplock av dagens nyheter!
Dennis Wedin, Moderat ledamot i Stockholm stads fullmäktige skriver om gemensamma projektet som Pysslingen och Carema planerar att bygga i Spånga. Mandelblomman. En förskola och ett äldreboende under samma tak där det blir möjligt för två generationer att mötas. Spännande!
Gunnar Hökmark har skrivit en vass debattartikel där han bland annat uppmärksammar att Socialdemokraterna med Håkan Juholt och Tommy Waidelich har övergivit den svenska linjen om att beskattningsrätten ska vara en nationell sådan och inte flyttas upp till EU-nivå. Det här har jag skrivit om tidigare. Det som också är anmärkningsvärt är att Håkan Juholt vill ge EU:S revisionsrätt ökade befogenheter att detaljpilla i medlemsländernas statsbudgetar. Uppdatering: Får via Anna Kinberg Batra, Ordförande i riksdagens Finansutskott veta, att ett enigt Finansutskott är emot ökad EU-budget och nya egna medel. Det är bra även om det kvarstår många frågetecken kring Socialdemokraternas inställning i just frågan om EU-skatter.
Erik Bengtzboe, Ordförande för Moderata Ungdomsförbundet, är nu första borgerliga ungdomsförbund som öppet kritiserar förslaget till att införa EU-skatter och EU-Kommissionens ordförande Barroso.
* I övrigt tycker jag det är dags för en djupare Europadebatt inom Moderaterna. Vi måste våga ifrågasätta gamla sanningar såsom ställningstagandet till Euron och ratifikationsprocessen till nya fördrag. Moderaterna bör säga nej till ett fullvärdigt EMU-medlemskap och öppna upp för att svenska folket i framtiden ska ges möjlighet att folkomrösta kring fördragsförändringar i EU. Det är viktigt primärt för att minska det demokratiska underskottet i unionen. Annars blir det som det har varit hittills; Några få som styr. 
Dagens stora inrikespolitiska nyhet är att Annie Lööf blir ny Näringsminister och chef för Näringsdepartementet. Anna Karin Hatt blir IT och även energiminister. Lena Ek blir ny Miljöminister. Ett stort grattis till våra vänner i Centerpartiet. Att samtliga, även Fredrik Reinfeldt, tydliggjorde att Alliansens breda och djupa klimat- och energiöverenskommelse ligger fast är bra i synnerhet i en tid då det är oroligt runtom i vår omvärld. Det är bra för jobben och för utvecklingen i hela landet.
Och sist men inte minst så är det sammanträde för min del i tillsammans med Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sollentuna. Det händer många spännande saker nu, i synnerhet på arbetsmarknadssidan. Klicka här om ni vill ta del av kvällens ärendelista.
// Edvin

Karriär- och lönelyft för duktiga lärare i Sollentuna

Arbetet med budget 2012 för Sollentuna fortsätter, pressmeddelandet nedan gick ut igår om en av våra främsta satsningar för hur vi i Sollentuna ska uppnå målet om att ha Sveriges bästa skolor. Jag är oerhört stolt att bo i en kommun som sätter utbilningsfrågorna i centrum och att vi kommit så långt både när det gäller kvalitetsarbetet i verksamheterna och att vi genom åren stärkt elevernas möjligheter att få mer makt över den egna vardagen.

Karriär- och lönelyft för duktiga lärare i Sollentuna   

Sollentuna blir en av de första kommunerna som inför karriärtjänster för lärare. Karriärtjänsterna är nya tjänster som erbjuder utvecklingsmöjligheter och ett lönelyft för duktiga och erfarna lärare. De ska fungera som mentorer och ha tid i sin tjänst för att utveckla andra lärare. Kommunens syfte med karriärtjänsterna är att ta tillvara erfarna lärares kunskaper och därigenom höja kvaliteten på undervisningen och även elevernas resultat.

”Det här sättet att arbeta är framgångsrikt och det bästa sättet att ute i verksamheterna höja kvaliteten på undervisningen och statusen på läraryrket. Samtidigt behåller vi de riktigt duktiga lärarna i klassrummen, ute i verksamheten. Jag ser verkligen fram emot att följa hur detta arbete utvecklas, säger Maria Stockhaus, ordförande i barn – och ungdomsnämnden.

Kommunen planerat införa minst fyra tjänster med början 2012, men inom en snar framtid ska detta utökas. Rektorer och de fackliga lärarorganisationerna välkomnar de nya karriärtjänsterna.

”Sollentuna har satt höga mål för skolan och har genomfört ett målinriktat arbete för att höja kvaliteten och resultaten. Den här förstärkningen känns självklar och är ett steg i att fortsätta kvalitetsarbetet i skolan” säger Douglas Lithborn, kommunstyrelsens ordförande
För information kontakta,

Maria Stockhaus (M)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden
maria.stockhaus@sollentuna.se, 073-9152396

Douglas Lithborn (M)
Kommunstyrelsens ordförande
douglas.lithborn@sollentuna.se, 070-7466518

Lennart Gabrielsson (FP)
Vice ordförande i kommunstyrelsen
lennart.gabrielsson@sollentuna.se, 070-543 51 22

Anna Myrhed (C)
Gruppledare centerpartiet
anna.myrhed@sollentuna.se, 070-334 12 86

Magnus Ramstrand (KD)
Gruppledare kristdemokraterna
magnus.ramstrand@sollentuna.se, 073-915 21 41

S försöker blåsa Stockholmarna!

Dagens roligaste nyhet: Socialdemokraterna föreslår att Stockholmsregionen ska få cirka 438 miljoner kronor/år i infrastruktursatsningar. Socialdemokraterna i SLL föreslår däremot nedskärningar inom kollektivtrafiken på 450 miljoner kronor i med start 2012. Finns alltså ett stort hål där för att hålla igång driften + att det saknas 1,5 mrd kronor. Ser man till förslaget är det, jämfört med den breda utbyggnaden som pågår och framtida planer på att ytterligare stärka och utveckla hela infrastrukturen i Stockholmsregionen både i stad och runtom i länet, inte en satsning då det med deras förslag skulle ta max 104 år att bygga ut tunnelbanan. Minst 52 år ifall landstinget är med och finansierar hälften. Summan av dagens utspel från Socialdemokraterna: Luftslott! Så går det när man lovar runt men håller tunt.

In other news: Verkar vara intressanta diskussioner inom S-gruppen om hur den egna budgetmotionen bör se ut, ska bli intressant att ta del av helheten när den blir presenterad.

Expressen, SvD, DN

Christer, PL, SN

// Edvin

Vårdval ökar jämlikhet och jämställdhet!

Tidigare i morse läste jag en intressant AB-ledare undertecknad, Anders Lindberg. Han skriver om ett viktigt ämne, nämligen tillgängligheten inom hälso- och sjukvården i synnerhet för dom allra mest utsatta. Anders Lindberg skriver om Pelle Andersson från Småland som fick vänta i sex år (!!!) på att få den vård han har rätt till för att kunna bli opererad och frisk. Det är en tragisk händelse men det som är värst är att det finns likadana livsöden runtom i vårat avlånga land. Människor som fått vänta i flera dagar, månader och år för att komma in till sjukvården, få rätt hjälp på rätt plats för att kunna bli frisk och fortsätta leva.

Att jämlikheten inom hälso- och sjukvården varit skev är ingen nyhet, detta har vi kunnat läsa om under flera års tid. Därför blir jag lite fundersam över slutsatsen som Anders Lindberg har fantiserat ihop när han skriver att välkomnandet av nya fristående aktörer inom hälso- och sjukvården har ökat ojämlikheten. Läser man igenom den senaste utvärderingen om Vårdval Stockholm från Karolinska Institutet och även SNS-rapporten så ser man dels att tillgängligheten har ökat, sedan patienten hamnade i centrum istället för stora stela system, men också att hälso- och sjukvården har blivit jämlikare. Innan Stockholmarna fick makten över primärvården fick den del av befolkningen som hade högst inkomst också högst andel av läkarbesöken. Nu cirka tre år senare, efter vårdval inom flera områden, har köerna minskats, det skett en socioekonomisk förskjutning av vårdutnyttjandet och ökningen av antalet läkarbesök har kommit både män och kvinnor tillgodo. Ett kliv i rätt riktning.

Bra kan alltid bli bättre! En fortsatt utvecklad primärvård, via vårdval kombinerad med information, bidrar till ökad tillgänglighet för alla Stockholmare. Ökad tillgänglighet stärker jämlikheten och det är bra för hela hälso- och sjukvården eftersom det leder till att fler människor får rätt hjälp på rätt plats i tid istället för att vänta i flera dagar, veckor, månader och till och med år. En sjukvårdsdebatt som sätter patienterna i centrum istället för dom stora stela systemen leder till att alla medborgare blir vinnare. Det är en större och viktigare vinst än om vi politiker får coola pressklipp.

// Edvin

Bloggar: 

 

Två saker, i budgeten, som jag inte gillar

En kortis – Efter en lång dag med budgetpresentation, budgetkommentarer från så kallade experter, särintressen och politiker samt budgetdebatt lider snart denna budgetdag snart mot sitt slut. Följde den intressanta budgetdebatten (jo jag är en stor nörd) från sängen tidigare i eftermiddags då jag är megaförkyld. Det finns många bra delar i statsbudgeten 2012, två satsningar som jag gillar mest är att regeringen kommer se över försörjningsstödet för att därmed minska marginaleffekterna och kvalitetssatsningarna inom utbildningsväsendet. Det är satsningar som sänker trösklarna att gå från bidragsberoende till egen försörjning och stärker Sveriges konkurrenskraft. Däremot finns det även ”satsningar” som jag inte gillar. Jag ger en tumme ned till två saker som regeringen nu presenterar i budgetpropositionen, det är satsningen på höjda bostadsbidrag samt ökade AMS-platser. Det är två satsningar som blir arbetslöshetsfällor istället för att göra det enklare för människor att förbättra privatekonomin via egen försörjning. Bostadsbidraget har skadliga marginaleffekter och AMS-kurser med dålig kvalitet sänker inte trösklarna in på arbetsmarknaden i synnerhet för människor som står långt borta. Istället för en höjning av bosradsbidradet borde regeringen antingen sparkat igång en utredning för att se över om man kan avskaffa bostadsbidraget för att ersätta antingen via högre barnbidrag samt förbättra situationen för studenter som är föräldrar. Istället för delen att utöka antalet AMS-platser i arbetsmarknadspaketet hade jag istället velat se en minsning till förmån för bredare företagssatsningar antingen via lägre skatter inom flera områden samt en karriärspeng till våra lärosäten så att högskolor och näringsliv kan erbjuda landets studenter studentmedarbetarprogram för att därmed minska klyftan mellan utbildning och arbetsmarknad.  Det är viktigt, om inte viktigare att just minska klyftan mellan utbildningsväsendet och arbetsmarknaden för att minska antalet nyexade studenter som slussas ut i arbetslöshet. Därmed kan större fokus ligga på att hjälpa människor som står långt borta.

Oh! Justja. Det där med slaktsubventionen. Inte bra heller!

Här kan du läsa hela eller delar av budgeten för 2012!

Ex1, Ex2,Ex3, DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD 2

Bloggar: TB, MA, AL, KP

// Edvin

Tummen ned till studentexamen!

Centerpartiet har återigen presenterat idén om att återinföra en ny form av studentexamen, tanken är att landets gymnasieelever ska via diverse prov visa deras färdigheter. Proven ska enligt Helena Von Schantz vara ett ”komplement” till dagens nationella prov som idag är en station där eleverna ska visa deras färdigheter både muntligt och skriftligt. Skillnaden här tyckes vara en namnändring och att det ska vara utomstående examinatorer som rättar proven. Lärarnasriksförbund jublar och ser detta som en ytterligare möjlighet krydda till läraryrket. Folkpartiet är positiva. Jag är inte förvånad. Det som däremot förvånad mig är att SECO och Miljöpartiet ger en försiktig tumme upp. Hursom.

Jag är inte övertygad att införandet av en ny studentexamen är lösningen på den svenska skolans problem, dels för att det  blir ytterligare komplement till alla  komplement som finns till skolornas prov och kunskapsuppföljningar. Den svenska skolan har flera nationella kunskapsstationer med start från årskurs tre. Utöver detta finns det även bedömningsstöd. Jag tycker det är oerhört bra att man tidigt och tydligt kontrollerar att elever kan läsa, räkna och skriva för att ge stöd och låta dom visa framfötterna. Däremot är risken stor att ytterligare ett centralt komplement, till proven som ska garantera att eleverna faktiskt har lärt sig det dom ska ha lärt sig, leder till att elever och lärare fokuserar undervisningarna på att förbereda inför testerna istället för att fokusera på helheten och även kunskaper som inte är lika enkla att mäta såsom förmågan att hantera förändring samt kunskaper som kanske inte är viktiga för oss idag men som kan vara oerhört viktiga i framtiden.

Istället för att presentera ett lapptäcke tycker jag att man bör reformera hela systemet med dom nationella proben. Om problemet är brist på likvärdighet bör rättningen av dom nationella proven ske av utomstående examinatorer. Utöver detta bör Alliansen, i den kommande forskningspropositionen, fokusera helhjärtat på att prioritera ett lyft av den skolnära forskningen. Det är viktigt, som Margareta Pålson skrev i fredags att metoderna, alltså innehållet i utbildningarna som ges till våra elever, sker på evidensbaserade grunder och att goda erfarenheter därför sprids runt till landets skolor. Fördelen med dessa förslag är dels att lärarkåren kan få både avlastning i jobbet för att fokusera mer på att bli bättre på ordinarie undervisning samt att en bred satsning på skolnära forskning stärker karriärmöjligheterna för landets lärare. Vi borde även fundera på om det är viktigt att göra det enklare för landets elever att reklamera utbildningarna. Idag pratas det mycket om höga förvätningar och krav på landets elever och det är viktigt men låt oss inte glömma bort att det finns många elever i Sverige vars förvätningar inte uppfylls av den svenska skolan. Den svenska skolan är trots allt till för eleverna.

// Edvin

Attack of the cat ladies

Igår släppte Nya Moderaterna handlingarna till partistämman i Örebro och med det även förslaget till nytt idéprogram som ska lägga grunden för partiets fortsatta utveckling under dom kommande åren. Vill bara, innan jag fortsätter, skriva att jag är oerhört stolt och glad över processen. När andra partier pratade om öppenhet och transparens så var vi först ut med att inkludera medlemmar, sympatisörer och medborgare i arbetet med att ta fram ett nytt idéprogram. Sådär! Även om det var tio år sedan vi klubbade igenom ett nytt idéprogram så har mycket hänt både i Sverige men framför allt i världen ekonomiskt, socialt och politiskt. Världen har förändrats, därför är det viktigt med en ny karta och att vi kompletterar vår kompass med ett GPS-system så att vi kan navigera oss fram för att kunna lösa samhällsproblemen i Sverige och bidra till en rikare, rättvisare, fredligare men framför allt friare värld. Däremot verkar det vara några som dels inte förstår syftet med ett idéprogram och som uppenbarligen inte har koll på utvecklingen inom Nya Moderaterna sedan 1960- talet. Katrine Kielos kallar det hela kort och gott en floskelmaskin på speed. Det det visar det politiska och intellektuella tillståndet hos dagens vänster; stagnation och fattigdom.  När man vägrar erkänna för sig själv att världen har förändrats, när man fortsätter att leva i en tid då det inte fanns iphones, twitter och när den extrema fattigdomen i världen var högre så blir man irrelevant. Det leder till att man blir trött, därefter bitter för att sluta upp som en cat lady. Nya Moderaterna har, tvärtemot, vad många trott varit ett parti som vid ett antal tillfällen förändrats, utmanat gamla sanningar och vågat ta in nya idéer för att lösa samhällsproblem. Från att ha varit ett irrelevant konservativt oppositionsparti som bara var emot allt och alla började partiet genom 1970- talen förnya sig och presenterade ett eget alternativ med även starka influenser från den liberala idétraditionen. Den förnyelsen krävde tid men framför allt politiskt mod. Hade inte våra företrädare då orkat dra igång en förnyelseprocess hade förtorendet för partiet inte ökat. Samma sak skedde när Fredrik Reinfeldt tog över som partiordförande. Visst håller man inte med om allt men helheten har varit bra och väljarna har belönat oss med ökat förtroende inte bara för våra företrädare men även för politiken. Det bästa är att man alltid kan vara med och påverka, förändra och förnya. Mitt favoritcitat är följande ”Vi lär oss av historien men lever inte i den. Förnyelse är många gånger den mest trofasta hyllningen till tidigare uppnådda framgångar”, av den enkla anledningen att det just precis är så för Moderaterna och världen i stort. Världen var inte bättre förr men har bland annat genom nyfikenhet och öppenhet blivit bättre och kan bli ännu bättre i framtiden.

Kvar på perrongen i en annan tid med helt andra glasögon står dom som gjorde narr av Fredrik Reinfeldt när han sparkade igång arbetet med dom nya Moderaterna och dom som kämpade emot det breda och djupa förnyelsearbetet. Good luck with that! Har hört att det finns oerhört bra erbjudanden för att köpa morgonrockar på nätbutiker och billiga katter kan man nog köpa på Blocket.  You’ll need it!

DN

Thomas, Kent

// Edvin

”Vi talar om fler jobb inte fel jobb”

Skatteverket släppte tidigare en rapport som visar att fler hushåll väljer att köpa vita städ- och hantverkstjänster. Det är inte enbart en vinst för samhället i form av ökade skatteintäkter utan en en vinst för tusentals människor som numera tryggt kan försörja sig själva. En annan god nyhet är att Alliansen i budgeten kommer föreslå  ytterligare reformer som gör det mer lönsamt för fler företag att växa och utvecklas och därmed skapa nya jobb i synnerhet i Stockholmsregionen.

SVT, Regeringen, SN , SvD, Skatteverket, DI, E24, SvD

Sten Nordin, DHE,

// Edvin

Betygsätter dagens besked från Alliansen

En kortis – Strax innan lunch presenterade Alliansens partiledare en av dom större satsningarna för att sänka trösklarna för fler ungdomar att komma in på arbetsmarknaden men också för att bygga fler broar mellan utbildningsväsendet och arbetsmarknaden. Jag tänkte kort fokusera på dom andra delarna (alltså inte den halverade restaurangmomsen) som nu föreslås. Godkänt; Förlänga tillfälliga satsningar på folkhögskolan, yrkesvux och det högre studiebidraget. Just det högre studiebidraget gör det möjligt för fler ungdomar att ha en god grundläggande utbildning för att inte slussas bort. Väl godkänt; Kvalitetssatsningarna inom yrkesutbildningarna och tekniksprånget. Oerhört bra men framför allt viktigt för att minska klyftan mellan utbildningsväsendet och arbetsmarknaden. Förhoppningsvis sluts gapet ytterligare i fler områden. Mycket väl godkänt; Att införa en förvärvsstimulans inom försörjningsstödet för att göra det mer lönsamt att gå från bidrag till eget arbete. Äntligen! Äntligen Äntligen!

Annars då; Utöver detta hade jag gärna velat se en omfördelning i arbetsmarknadsbudgeten, som jag har skrivit tidigare, för att trygga lärlingsplatserna i den nya gymnasieskolan men också göra det enklare för högskolor och universitetet att i samarbete med näringslivet erbjuda studentmedarbetarprogram. Anledningen är att vi måste minska antalet unga som slussas ut i arbetslöshet och bidragsberoende efter examen. En rapport från Svenskt Näringsliv utgiven 2010 visar att 70 procent av studenterna i Danmark med extrajobb inom sitt utbildningsområde också arbetar inom sitt studierelevanta område efter utbildningen. Rapporten visar även att studenter som arbetar med något studierelevant parallellt med sin utbildning enklare och snabbare får ett fast jobb efter avslutade studier. Samtidigt som att studenterna med extrajobb också uppskattar och klarar av att ta till sig ny kunskap i utbildningen i större utsträckning än andra.

I övrigt; Budgettiderna, i Sollentuna fortsätter arbetet och jag är övertygad om att vi utöver detta kommer presentera en bra budget som stärker både kvalitet och resultat i våra verksamheter, sänker trösklarna in på arbetsmarknaden och minskar klyftan mellan utbildning och arbetsmarknad.

Regeringen, SVT,  Expressen, DN, SvD, HD

// Edvin

Våga stänga ned dåliga välfärdsverksamheter!

En kortis – Med anledning av dagens DN Debatt så är det bra att påminna folk om Karolinska Institutets senaste utvärdering av Vårdval Stockholm. Fler Stockholmare får vård, det har skett en förskjutning av vårdutnyttjandet från rikare till fattigare stadsdelar och kommuner samt att  människor från ”socioekonomiskt svagare områden” nyttjar möjligheten att välja mottagning nära sin arbetsplats. Alltså valet av mottagning följer pendlingsströmmen. Samtidigt har landstinget fått mer vård för pengarna och kostnaden per invånare har minskat. En av många utvärderingar (till skillnad från SNS-påstående) som visat att valfrihetsmöjligheter för medborgarna har minskat köerna,  ökat tillgängligheten inom välfärden men också bidragit att systemen är anpassade efter medborgarna istället för att medborgarna ska anpassa sig efter osynliga politiker och stora stela system. Sedan finns det verksamheter, kommunala och fristående som inte håller måttet och där är det viktiga att man sätter press på bättre kvalitet genom att  utvärdera kontinuerligt samt våga stänga ned dåliga verksamheter.

Böhlmark, Munkhammar, Andersson, SO1, SO2

// Edvin