Läxa till borgerligheten; Stryp onödiga utgifter!

Dagens stora nyhet är att Alliansen skjuter upp en skattelättnad till landets pensionärer samt uppgraderar reformambitionen till ett löfte medan ytterligare ett jobbskatteavdrag är en reformambition. Istället prioriteras höjt bostadstillägg för dom fattigaste pensionärerna.  Som jag skrev för några veckor sedan tycker jag det är tråkigt att vi skjuter upp dessa två viktiga skattelättnader men samtidigt strongt. Sverige befinner sig i ett annat läge idag än 2008 och även 2009 när Sverige och stora delen av världen piskades av den internationella finanskrisen. Då hade vi utrymme att genomföra jobbskatteavdrag tre och fyra samt skicka stöd till kommunerna eftersom att vi hade bättre förutsättningar. Däremot tycker jag inte att man ska glömma bort att Alliansen faktiskt även kan skapa ett utrymme för att öka sannolikheten för en skattelättnad för landets pensionärer och ytterligare ett jobbskatteavdrag. En läxa till borgerligheten i kommuner, landsting och riksdagen är att identifiera och strypa onödiga utgifter. Subjektivt må tyckas men ärligt talat. Handen på hjärtat; Är utgifter såsom Matlandet Sverige, misslyckad SFI-bonus och meningslösa AMS-kurser (och mer därtill) viktigare än att göra det mer lönsamt att arbeta, göra det mer lönsamt och få fler växande företag i Sverige samt sänka skatten för landets pensionärer? Mitt svar är; Nej.

// Edvin