Betygsätter dagens besked från Alliansen

En kortis – Strax innan lunch presenterade Alliansens partiledare en av dom större satsningarna för att sänka trösklarna för fler ungdomar att komma in på arbetsmarknaden men också för att bygga fler broar mellan utbildningsväsendet och arbetsmarknaden. Jag tänkte kort fokusera på dom andra delarna (alltså inte den halverade restaurangmomsen) som nu föreslås. Godkänt; Förlänga tillfälliga satsningar på folkhögskolan, yrkesvux och det högre studiebidraget. Just det högre studiebidraget gör det möjligt för fler ungdomar att ha en god grundläggande utbildning för att inte slussas bort. Väl godkänt; Kvalitetssatsningarna inom yrkesutbildningarna och tekniksprånget. Oerhört bra men framför allt viktigt för att minska klyftan mellan utbildningsväsendet och arbetsmarknaden. Förhoppningsvis sluts gapet ytterligare i fler områden. Mycket väl godkänt; Att införa en förvärvsstimulans inom försörjningsstödet för att göra det mer lönsamt att gå från bidrag till eget arbete. Äntligen! Äntligen Äntligen!

Annars då; Utöver detta hade jag gärna velat se en omfördelning i arbetsmarknadsbudgeten, som jag har skrivit tidigare, för att trygga lärlingsplatserna i den nya gymnasieskolan men också göra det enklare för högskolor och universitetet att i samarbete med näringslivet erbjuda studentmedarbetarprogram. Anledningen är att vi måste minska antalet unga som slussas ut i arbetslöshet och bidragsberoende efter examen. En rapport från Svenskt Näringsliv utgiven 2010 visar att 70 procent av studenterna i Danmark med extrajobb inom sitt utbildningsområde också arbetar inom sitt studierelevanta område efter utbildningen. Rapporten visar även att studenter som arbetar med något studierelevant parallellt med sin utbildning enklare och snabbare får ett fast jobb efter avslutade studier. Samtidigt som att studenterna med extrajobb också uppskattar och klarar av att ta till sig ny kunskap i utbildningen i större utsträckning än andra.

I övrigt; Budgettiderna, i Sollentuna fortsätter arbetet och jag är övertygad om att vi utöver detta kommer presentera en bra budget som stärker både kvalitet och resultat i våra verksamheter, sänker trösklarna in på arbetsmarknaden och minskar klyftan mellan utbildning och arbetsmarknad.

Regeringen, SVT,  Expressen, DN, SvD, HD

// Edvin