Två saker, i budgeten, som jag inte gillar

En kortis – Efter en lång dag med budgetpresentation, budgetkommentarer från så kallade experter, särintressen och politiker samt budgetdebatt lider snart denna budgetdag snart mot sitt slut. Följde den intressanta budgetdebatten (jo jag är en stor nörd) från sängen tidigare i eftermiddags då jag är megaförkyld. Det finns många bra delar i statsbudgeten 2012, två satsningar som jag gillar mest är att regeringen kommer se över försörjningsstödet för att därmed minska marginaleffekterna och kvalitetssatsningarna inom utbildningsväsendet. Det är satsningar som sänker trösklarna att gå från bidragsberoende till egen försörjning och stärker Sveriges konkurrenskraft. Däremot finns det även ”satsningar” som jag inte gillar. Jag ger en tumme ned till två saker som regeringen nu presenterar i budgetpropositionen, det är satsningen på höjda bostadsbidrag samt ökade AMS-platser. Det är två satsningar som blir arbetslöshetsfällor istället för att göra det enklare för människor att förbättra privatekonomin via egen försörjning. Bostadsbidraget har skadliga marginaleffekter och AMS-kurser med dålig kvalitet sänker inte trösklarna in på arbetsmarknaden i synnerhet för människor som står långt borta. Istället för en höjning av bosradsbidradet borde regeringen antingen sparkat igång en utredning för att se över om man kan avskaffa bostadsbidraget för att ersätta antingen via högre barnbidrag samt förbättra situationen för studenter som är föräldrar. Istället för delen att utöka antalet AMS-platser i arbetsmarknadspaketet hade jag istället velat se en minsning till förmån för bredare företagssatsningar antingen via lägre skatter inom flera områden samt en karriärspeng till våra lärosäten så att högskolor och näringsliv kan erbjuda landets studenter studentmedarbetarprogram för att därmed minska klyftan mellan utbildning och arbetsmarknad.  Det är viktigt, om inte viktigare att just minska klyftan mellan utbildningsväsendet och arbetsmarknaden för att minska antalet nyexade studenter som slussas ut i arbetslöshet. Därmed kan större fokus ligga på att hjälpa människor som står långt borta.

Oh! Justja. Det där med slaktsubventionen. Inte bra heller!

Här kan du läsa hela eller delar av budgeten för 2012!

Ex1, Ex2,Ex3, DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD 2

Bloggar: TB, MA, AL, KP

// Edvin