”M måste ändra inställning till Euron”

En kortis – Händer så många spännande saker i Sollentuna, Stockholmsregionen, Sverige och den stora världen. Nedan följer ett axplock av dagens nyheter!
Dennis Wedin, Moderat ledamot i Stockholm stads fullmäktige skriver om gemensamma projektet som Pysslingen och Carema planerar att bygga i Spånga. Mandelblomman. En förskola och ett äldreboende under samma tak där det blir möjligt för två generationer att mötas. Spännande!
Gunnar Hökmark har skrivit en vass debattartikel där han bland annat uppmärksammar att Socialdemokraterna med Håkan Juholt och Tommy Waidelich har övergivit den svenska linjen om att beskattningsrätten ska vara en nationell sådan och inte flyttas upp till EU-nivå. Det här har jag skrivit om tidigare. Det som också är anmärkningsvärt är att Håkan Juholt vill ge EU:S revisionsrätt ökade befogenheter att detaljpilla i medlemsländernas statsbudgetar. Uppdatering: Får via Anna Kinberg Batra, Ordförande i riksdagens Finansutskott veta, att ett enigt Finansutskott är emot ökad EU-budget och nya egna medel. Det är bra även om det kvarstår många frågetecken kring Socialdemokraternas inställning i just frågan om EU-skatter.
Erik Bengtzboe, Ordförande för Moderata Ungdomsförbundet, är nu första borgerliga ungdomsförbund som öppet kritiserar förslaget till att införa EU-skatter och EU-Kommissionens ordförande Barroso.
* I övrigt tycker jag det är dags för en djupare Europadebatt inom Moderaterna. Vi måste våga ifrågasätta gamla sanningar såsom ställningstagandet till Euron och ratifikationsprocessen till nya fördrag. Moderaterna bör säga nej till ett fullvärdigt EMU-medlemskap och öppna upp för att svenska folket i framtiden ska ges möjlighet att folkomrösta kring fördragsförändringar i EU. Det är viktigt primärt för att minska det demokratiska underskottet i unionen. Annars blir det som det har varit hittills; Några få som styr. 
Dagens stora inrikespolitiska nyhet är att Annie Lööf blir ny Näringsminister och chef för Näringsdepartementet. Anna Karin Hatt blir IT och även energiminister. Lena Ek blir ny Miljöminister. Ett stort grattis till våra vänner i Centerpartiet. Att samtliga, även Fredrik Reinfeldt, tydliggjorde att Alliansens breda och djupa klimat- och energiöverenskommelse ligger fast är bra i synnerhet i en tid då det är oroligt runtom i vår omvärld. Det är bra för jobben och för utvecklingen i hela landet.
Och sist men inte minst så är det sammanträde för min del i tillsammans med Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sollentuna. Det händer många spännande saker nu, i synnerhet på arbetsmarknadssidan. Klicka här om ni vill ta del av kvällens ärendelista.
// Edvin

Karriär- och lönelyft för duktiga lärare i Sollentuna

Arbetet med budget 2012 för Sollentuna fortsätter, pressmeddelandet nedan gick ut igår om en av våra främsta satsningar för hur vi i Sollentuna ska uppnå målet om att ha Sveriges bästa skolor. Jag är oerhört stolt att bo i en kommun som sätter utbilningsfrågorna i centrum och att vi kommit så långt både när det gäller kvalitetsarbetet i verksamheterna och att vi genom åren stärkt elevernas möjligheter att få mer makt över den egna vardagen.

Karriär- och lönelyft för duktiga lärare i Sollentuna   

Sollentuna blir en av de första kommunerna som inför karriärtjänster för lärare. Karriärtjänsterna är nya tjänster som erbjuder utvecklingsmöjligheter och ett lönelyft för duktiga och erfarna lärare. De ska fungera som mentorer och ha tid i sin tjänst för att utveckla andra lärare. Kommunens syfte med karriärtjänsterna är att ta tillvara erfarna lärares kunskaper och därigenom höja kvaliteten på undervisningen och även elevernas resultat.

”Det här sättet att arbeta är framgångsrikt och det bästa sättet att ute i verksamheterna höja kvaliteten på undervisningen och statusen på läraryrket. Samtidigt behåller vi de riktigt duktiga lärarna i klassrummen, ute i verksamheten. Jag ser verkligen fram emot att följa hur detta arbete utvecklas, säger Maria Stockhaus, ordförande i barn – och ungdomsnämnden.

Kommunen planerat införa minst fyra tjänster med början 2012, men inom en snar framtid ska detta utökas. Rektorer och de fackliga lärarorganisationerna välkomnar de nya karriärtjänsterna.

”Sollentuna har satt höga mål för skolan och har genomfört ett målinriktat arbete för att höja kvaliteten och resultaten. Den här förstärkningen känns självklar och är ett steg i att fortsätta kvalitetsarbetet i skolan” säger Douglas Lithborn, kommunstyrelsens ordförande
För information kontakta,

Maria Stockhaus (M)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden
maria.stockhaus@sollentuna.se, 073-9152396

Douglas Lithborn (M)
Kommunstyrelsens ordförande
douglas.lithborn@sollentuna.se, 070-7466518

Lennart Gabrielsson (FP)
Vice ordförande i kommunstyrelsen
lennart.gabrielsson@sollentuna.se, 070-543 51 22

Anna Myrhed (C)
Gruppledare centerpartiet
anna.myrhed@sollentuna.se, 070-334 12 86

Magnus Ramstrand (KD)
Gruppledare kristdemokraterna
magnus.ramstrand@sollentuna.se, 073-915 21 41