Nio nya medlemmar = Nio nya idéer!

Ytterligare en dag lider mot sitt slut! Det har varit en fullspäckad dag som har handlat om utbildning, utbildning och utbildning. Började dagen med att ha ett extrainkallat AU-möte med Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden där vi tillstyrkte en ansökan om flytt av utbildningsverksamhet till Sollentuna.

Därefter promenerade jag raka vägen till Rudbeck för att kampanja tillsammans med nystartade Moderat Skolungdom på Rudbeck. Resulterade i många intressanta samtal om allt från valfrihet inom utbildningsväsendet till att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och att förbättra möjligheterna att få stöd och hjälp att nå kunskapsmålen för att inte gå in i väggen. Den som hävdar att elever inte bryr sig om sin skolgång befinner sig inte i verkligheten.

En stor eloge till Johanna, Petronella och Sofia som på sin första kampanj någonsin värvade nio nya medlemmar till Moderata Ungdomsförbundet. Detta innebär i sin tur innebär fler idéer för att fortsätta utveckla Moderata Ungdomsförbundet och Nya Moderaterna!

// Edvin