Jobbskatteavdraget

Noterar att många skriver och snackar jobbskatteavdrag och länkar till en  studie från IFAU där författarna hävdar att det är svårt att utvärdera jobbskatteavdragets effekt på sysselsättningen. Björn Fridén på Allianstitt Sverige går så långt och hävdar att Fredrik Reinfeldt talar ”osanning” om jobbskatteavdraget.  Hursomhaver. Nedan har jag länkat till ytterligare rapporter som publicerats om jobbskatteavdraget och dess effekter.

Lennart Flood, Roger Wahlberg och Peter Ericson  publicerade en rapport under april 2009 om jobbskatteavdragets positiva effekter på sysselsättningen.

Vi har även Riksrevisionens rapport.

Ekonomiska avdelningen vid Finansdepartementet publicerade en rapport, under mars 2009, författad av Hans Sacklén om jobbskatteavdragets positiva effekter på sysselsättningen.

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle  publicerade en rapport under 2010, författad av Lennart Flood om jobbskatteavdragets positiva effekter på sysselsättningen.

IMF rekommenderade under 2011 att Sverige borde fortsätta med ytterligare ett steg i jobbskatteavdraget för att stärka arbetsmarknadens funktionssätt.

Konjunkturinstitutet (Konj) publicerade en studie under juni 2011 om att jobbskatteavdraget ökar arbetsutbudet. Konj publicerade även under september 2010 att jobbskatteavdrag 1-4 ökade hushållens disponibla inkomster och bland annat låg bakom den kraftiga uppgången i arbetskraftsdeltagandet.

Jag har sedan december 2009 vid olika tillfällen försökt sprida vetskapen om jobbskatteavdraget och hur mycket människor får behålla mer i plånboken varje månad. Riksrevisionens granskning från 2009 visar att medborgarnas kännedom är låg och därför finns en risk för att reformen inte når sin fulla potential. Så mitt tips till alla, även till duktiga Björn och NetRoots är att via olika medier länka till denna fantastiska sida: Jobbskatteavdrag.se. Men idéer och förslag på reformer bör inte stanna med jobbskatteavdraget. Som jag skrev för några dagar sedan, vi som är engagerade inom Nya Moderaterna har ett ansvar att bära förnyelseprocessen framåt. Vi måste komma med svar på komplexa samhällsproblem i en föränderlig värld. Börjar vi snäva in oss i ett område, längta tillbaka efter en tid som aldrig funnits. Ja då kan vi lika gärna lägga ned verksamheten. Finns många reformer som behövs för att skapa förutsättningarna för landets företag att skapa fler jobb och för att fler människor ska komma in på arbetsmarknaden.

// Edvin

Målet är Sveriges bästa skolor

En kortis – Måndag! En bra måndag! Dels för att vi går mot varmare tider men framför allt för att SR,  SvD Stockholm och DN Sthlm skriver om IKT-satsningen i Sollentuna. En pusselbit i utvecklingsarbetet för att vi ska nå målet om att ha Sveriges bästa skolor. Även om jag inte sitter i nämnden som arbetar med förskolorna och grundskolorna är jag oerhört stolt över alla våra duktiga rektorer, lärare och framför allt elever som arbetar hårt med att nå kunskapsmålen. När fler elever klarar av målen i grundskolan, är dom utrustade för framtiden.

PS – Vi rivstartar genom att vara en av dom första kommunerna i SKL:s stora nationella matematiksatsning. Mycket som händer.

// Edvin