”Det råder samsyn inom oppositionen”

En kortis – Budgetkarusellen är igång nu när samtliga oppositionspartier ska presentera sina alternativa budgetmotioner. När Alliansen presenterade budgetjusteringen i förra veckan var olika tyckare snabba med att ge kommentarer om att Sverige borde slösa och långa pengar på alla sorters olika projekt samt låtsades som att krisen i vår omvärld inte existerade. Kändes nästan som en tävling i ”spend and borrow”. Inledningsvis denna vecka har vi kunnat ta del av att finansoron i Europa är ett faktum med både kris i bland annat Nederländerna och Spanien. Det som händer på vår hemmamarknad påverkar Sverige.

Idag skriver Sverigedemokraterna på DN Debatt att det råder samsyn i oppositionen om att chockhöja kostnaderna för att anställa ungdomar under 25 år. Rättare sagt 471000 ungdomar som jobbar heltid, deltid eller extra för att få ekonomin att gå ihop under dessa tuffa tider, att chockhöja kostnaderna kommer leda till att fler unga slängs ut från arbetsmarknaden. Eftersom Sverigedemokraterna är tydliga med att det råder samsyn inom oppositionen inom denna fråga förväntar jag mig ett gemensamt alternativ. Men jag tror inte att förmågan hos SVMPSD finns att presentera något då prioriteringarna ser annorlunda ut bland partierna.  Kvar finns oppositionens vilja att höja kostnaderna för landets företagare och straffa ut 471000 ungdomar som jobbar i synnerhet för unga som arbetar inom små företag. En skattehöjartrojka.

Jag var (och är) positiv över att Alliansen i samband med vårpropositionen presenterade en tydlig riktning inför den fortsatta budgetprocessen. En viktig pusselbit för att sänka trösklarna för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden är att bygga broar mellan skola och arbete, därför är jag förväntansfull inför lärlingsreformen. Däremot är risken stor att högre kostnader för landets företag kommer leda till färre lärlingsplatser vilket i sin tur skulle leda till att färre unga får chansen att komma in på arbetsmarknaden. När dammet har lagt sig och den retoriska röken inte skymmer talarstolen i riksdagen finns det enbart ett gemensamt regeringsalternativ för företagsamhet, jobb och välfärd mot fyra oppositionspartier som tycker det är roligare att chockhöja kostnaderna för landets företagare att anställa ungdomar.

// Edvin

Ord om förnyelse och framtid förpliktigar

Noterar att nya partisekreteraren Moderaterna, Kent Persson från Örebro, rivstartar på SvD Brännpunkt med att fokusera på dom viktigaste frågorna inför valrörelserna 2014. För det är två tuffa valrörelser som vi måste ta oss igenom, första omgången börjar redan under hösten 2013 när det nalkas Europaparlamentsval. Därför är det oerhört viktigt för hela organisationen att rusta upp inför ett intensivt år och på den fronten har inte bara Kent ett ansvar utan varje person som har ett förtroendeuppdrag och som söker efter väljarnas förtroende. Jag har skrivit det tidigare och jag skriver det ytterligare en vända till, om Moderaterna och Alliansen ska få väljarnas förtroende att leda Sverige framåt krävs det ett gemensamt krafttag i hela organisationen där företrädare och sympatisörer vinner väljarnas förtroende varje dag. När det gäller idé- och politikutvecklingen tycker jag det är tryggt att Kents fokus inte kommer ligga på att blicka tillbaka över politik som Alliansen redan har genomfört utan kommer ligga på det vi kommer presentera för väljarna i god tid innan valet 2014. Men stora ord om förnyelse och framtid förpliktigar, förväntar mig en bra nationell reformagenda för kommande mandatperioder.

In other news: Oerhört roligt att Moderata Ungdomsförbundet värvade 862 nya medlemmar under 24 timmar. Det innebär många nya idéer för hela organisationen och bättre förutsättningar att möta väljarna varje dag under en lång valrörelse.

// Edvin

Styrkan ligger i att komma överens

En kortis – Styrkan inom Alliansen är inte att vara överens hela tiden varje dag vid varje tillfälle, styrkan inom Alliansen är och har alltid varit förmågan att komma överens och presentera bra politik för att lösa stora omfattande samhällsproblem. Därför är jag glad över Alliansens inriktningar inför budgeten för 2013 är att stärka centrala delar av arbetslinjen genom att bygga broar in på arbetsmarknaden i synnerhet för människor som står långt borta samt stärka företags- och innovationsklimatet i Sverige. Jobb och förutsättningar för välfärd skapas av företagare som förverkligat idéer, därför bra att bland annat sänka bolagsskatten vilket stärker företagsamheten och Sveriges konkurrenskraft i världen. Tycker att detta är ett bra första steg och hoppas på att vi under hösten och naturligtvis resten av mandatperioden får se ytterligare reformer för att just stärka företagsamheten i Sverige.

In other news: Jessica Polfjärd har skrivit en replik till Socialdemokraternas ansvarslösa och farliga debattartikel om att öka hushållens skulder. Bra!  Att Jennie Nilsson, Stefan Löfven och resten av S-ledningen inte lärt sig något av orsakerna till finanskrisen och dess effekter i form av arbetslöshet och social utslagning är för mig ett mysterium.

// Edvin

Moderaterna vill utreda studentmedarbetarsystem i Sollentuna

Pressmeddelande: ”Utred möjligheterna till studentmedarbetare i Sollentuna”

120410
En färsk rapport från Svensk Näringsliv visar att var femte utbildad akademiker inte får ett arbete efter utbildningen och att de ett år efter avslutade studier fortfarande inte tagit plats på arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten är ett stort samhällsproblem, för att kunna sänka trösklarna in till arbetsmarknaden och ge unga en bra start i livet bör Sollentuna utreda möjligheterna att införa ett studentmedarbetarsystem.
– Syftet är att sänka trösklarna för unga att få en fot in på arbetsmarknaden genom att samarbeta med olika lärosäten i Stockholmsregionen samtidigt som vi kan locka till oss unga kompetenta medarbetare som kan ge god service till sollentunaborna, säger Edvin Alam ledamot i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för Moderaterna.
 – Ungdomsarbetslösheten är ett stort samhällsproblem. Genom att göra det möjligt för studenter i stockholmsregionen att arbeta med något studierelevant under studietiden bygger vi broar för att minska klyftan mellan skola och jobb, avslutar Edvin Alam ledamot i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sollentuna.
Fakta:
En rapport från Svenskt Näringsliv 2010 visar att 70 procent av danska studenter med extrajobb inom sitt utbildningsområde också arbetar inom sitt studiefält efter utbildningen. Rapporten visar också att studenter som arbetar med något studierelevant parallellt under studietiden har enklare att få ett fast jobb efter studietiden. Samtidigt som att studenterna med extrajobb också uppskattar och klarar av att ta till sig ny kunskap i utbildningen i större utsträckning än andra.
För mer information kontakta:
Edvin Alam
Ledamot i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sollentuna kommun för Nya Moderaterna
070 – 7472032
Linda Johansson
Politisk sekreterare för Nya Moderaterna i Sollentuna
073 – 9152264

SBAB-politik är dumheter

Socialdemokraterna har börjat prata konkret politik nu igen efter några månaders tystnad, första skarpa förslaget handlar om att svenska hushållen (som är högt skuldsatta) ska låna och skuldsätta sig ytterligare med hjälp av SBAB. Vilken briljant idé! Undrar varför INGEN har tänkt i dessa banor tidigare.. Eller justja! Det gjorde man i USA, resultatet blev en finanskris som svepte över världen vars följder blev arbetslöshet, skuldkris, fattigdom och social oro i synnerhet i Europa. Liknande dumheter i Sverige tycker jag att vi klarar oss utan men det är bra att vi börjar få veta vad Socialdemokraterna vill göra; 25 miljarder kronor i högre skatt för landets företagare och att hushållen ska låna och skuldsätta sig mer. Om man vill att hushållen ska få mer pengar kvar i plånboken varje månad är det rimligare att genomföra ett femte jobbskatteavdrag istället för att dela ut lånade pengar.

Moderaternas riksdagsledamot från Stockholms län, Göran Pettersson, har skrivit ett bra inlägg om det ansvarslösa förslaget från Socialdemokraterna.

// Edvin

Baylan är ute och cyklar om tillstånd för friskolorna…

En kortis – Det är ganska uppfriskande att Ibrahim Baylan är tillbaka på den politiska arenan, i synnerhet när det handlar om utbildningsfrågorna. Han har tillbringat dom två senaste veckorna med att både slå in öppna dörrar och vill införa mer av godtycke i den svenska grundskolan. Idag uttalar han sig om att det måste bli enklare att dra in tillståndet för skolor som kontinuerligt missköter sina verksamheter. Åtminstone friskolor som inte håller måttet. Lite pinsamt att Ibrahim Baylan inte har koll på lagstiftningen och hur Skolinspektionen har arbetat under dom senaste åren. För det första har Skolinspektionen blivit tuffare med att ge tillstånd till etableringar av skolor och dragit in tillstånd samt stängt ned skolor som inte åtgärdat brister i verksamheten. Däremot får Skolinspektionen enligt lag inte dra in tillstånd eller stänga ned kommunala skolor utan får gå in och ta över verksamheten. Så visst är det svårt att stänga ned skolverksamheter som inte håller måttet men det handlar om kommunala skolor inte fristående. Det är min bestämda uppfattning att huvudmän som kontinuerligt missköter sina verksamheter inte ska ha eller få tillstånd att driva välfärdsverksamheter men att ägna utrymme åt plakatpolitik som Ibrahim Baylan gör är oseriöst och leder inte till förbättring.

// Edvin

Tack Erik Langby!

En kortis – Tidigare idag blev det officiellt att Erik Langby, Kommunstyrelsens Ordförande i Nacka, kommer att avgå vid årsskiftet 2012/2013. Jag har genom åren blivit imponerad flera gånger om över Erik Langbys förmåga att vinna förtroende (hela nio gånger), leda och kontinuerligt utveckla politiken i synnerhet inom välfärden i Nacka uder dom senaste 30 åren. När jag tänker på hur man kan utveckla vår välfärdspolitik, i synnerhet inom utbildningsområdet, i Sollentuna för att höja kvalitet och resultat börjar jag alltid med att titta på ifall våra vänner i Nacka har gjort något som är bra och intressant.  Dels för att undvika göra onödigt dubbelarbete men framför allt för att lära mig någonting nytt. Få människor har gjort så mycket för så många människor under dom senaste 30 åren, tack Erik Langby för att du banade väg för en stor valfrihets- och kvalitetsevolution i välfärdssverige!

// Edvin