Tack Erik Langby!

En kortis – Tidigare idag blev det officiellt att Erik Langby, Kommunstyrelsens Ordförande i Nacka, kommer att avgå vid årsskiftet 2012/2013. Jag har genom åren blivit imponerad flera gånger om över Erik Langbys förmåga att vinna förtroende (hela nio gånger), leda och kontinuerligt utveckla politiken i synnerhet inom välfärden i Nacka uder dom senaste 30 åren. När jag tänker på hur man kan utveckla vår välfärdspolitik, i synnerhet inom utbildningsområdet, i Sollentuna för att höja kvalitet och resultat börjar jag alltid med att titta på ifall våra vänner i Nacka har gjort något som är bra och intressant.  Dels för att undvika göra onödigt dubbelarbete men framför allt för att lära mig någonting nytt. Få människor har gjort så mycket för så många människor under dom senaste 30 åren, tack Erik Langby för att du banade väg för en stor valfrihets- och kvalitetsevolution i välfärdssverige!

// Edvin