Mindre valfrihet för landets barnfamiljer med (S)

Noterar att några riksdagsledamöter twittrat flitigt kring dagens RD-beslut om att införa en stimulans på 200 miljoner kronor per år för att underlätta kommuner att upprätthålla barnomsorg under kvällar, nätter och helger. Eva Lena Johansson (S) twittrade om att Alliansen inte tycker att barnfamiljer ska ha rätt till flexibel barnomsorg. Lars Ohly (V) twittrade om att beslutet innebär att regeringen kommer utreda hur alla barn ska erbjudas barnomsorg på nätter och helger. Mot sin vilja. Grejen är den att inläggen inte stämmer. Allianspartierna är eniga om att svensk barnomsorg måste bli mer flexibel och måste utgå ifrån familjernas behov istället för att familjerna ska anpassa sig efter systemen.

Skillnaden mellan oppositionens linje och Alliansens linje i denna fråga är att allianspartierna inväntar en kartläggning från Skolverket för att veta hur stort behovet är för att därmed matcha det med riktig finansiering istället för att höfta ut en siffra. Dessutom vill inte Alliansen minska valfriheten för landets barnfamiljer genom att avskaffa barnomsorgspengen. Syftet med barnomsorgspengen (infördes under förra mandatperioden) är att öka barnfamiljernas möjligheter att välja barnomsorg utefter behov. Det är en kommunal ersättning till enskild godkänd förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Socialdemokraterna vill avskaffa barnomsorgspengen med vaga motiveringen om att möjligheten att exempelvis välja en verksamhet nära jobbet bland annat försvårar kvinnors inträde och etablering på arbetsmarknaden. I klartext: Socialdemokraterna använder ett BS-argument för att minska valfriheten för landets barnfamiljen till förmån för att införa ett one size fits all system. Tråkigt eftersom att problemet är att landets barnfamiljer har svårt att få ihop livspusslet och för att barnomsorgen inte är tillräckligt flexibel. Jag vågar gissa mig på att en majoritet av landets föräldrar inte vill ha mindre valfrihet utan vill välja en verksamhet nära jobbet samt föredrar att barnen sover hemma med passning.

In other news: Förra veckan var vi många som var förvirrade över Socialdemokraternas inställning kring skolval. Det var många olika bud, ena dagen ville inte Socialdemokraterna avskaffa det fria skolvalet och under nästa dag ville dom avskaffa det fria skolvalet genom kvotering. Dagens beslut och Socialdemokraternas position kring barnomsorgspengen rätar ut alla frågetecken kring partiets inställning om valmöjligheter inom välfärden: Socialdemokraterna vill minska valfriheten. Jag är dock inte förvånad över Socialdemokraternas inställning kring valfrihet inom välfärden. När Alliansen genomfört reformer som anpassar systemen efter enskilda människors livssituation och behov, har Socialdemokraterna alltid yrkat på avslag.

// Edvin


Annonser