Ta igen fem procentenheter så är det är match igen!

Twittrare, bloggare, ledarskribenter, journalister ja you name it. Opinionsbildare av olika slag kommer idag och dagarna framöver skriva om den ”stora” skillnaden i opinionsstöd mellan Alliansen och S, V, MP och SD.  Alliansen har ett underläge i opinionen med 10 procentenheter vilket innebär att  utrymmet att göra snedsteg är begränsat och det måste sjunka in i samtliga organisationer såväl som Alliansen som helhet. Att Socialdemokraterna är lika stort som tre allianspartier är ett problem. Att ett parti står utanför riksdagen, om det hade varit val under våren, är ett problem. Det kräver politikförändring, fingertoppskänsla och förändring i hur vi uppfattas av väljarna. Hur vi tror vi är är inte intressant, det är hur väljarna uppfattar oss som räknas. Därtill att samarbetet inom Alliansen fortsätter att utvecklas. Viktigaste arbetet som Alliansen har att göra de kommande veckorna fram till hösten är att knappa in mellan 5-6 procentenheter hos väljarna, gör man det så är det match igen istället för kräftgång men det förutsätter följande:

1) Förutom förmågan att ta ansvar måste Alliansen ha en tydlig reformagenda för Sverige: Färre utanför – Mer att dela på. Frågorna som väljarna tycker är viktigast är jobben, ekonomin och välfärden. För att vinna förtroende måste man ha trovärdig politik och för att vinna val måste man ha ett starkt förtroendeövertag i dom viktigaste frågorna hos breda väljargrupper. Väljarna gillar inte popcornpolitik, fråga Håkan Juholt.

2) Kärnväljare är ingen statisk klump som varje parti har med sig i alla tider, det är bara att titta på de mindre partierna samt dra lärdom av Moderaterna såväl som Socialdemokraternas mot- och medvindar. Det viktiga, däremot, är att ha lösningar på samhällsproblem som lockar breda väljargrupper, från andra sidan blockgränsen men även direkt från soffan. Ju mer lika vi blir varandra desto mer olika blir vi alla andra (i det här fallet valmanskåren) vilket leder direkt ned mot spärren.

3) Profilering inom Alliansen är inget problem, det är politikutveckling. Problemet är när det ser ut som tjafs och sprickor. Det skadar förtroendet inte bara för ett enskilt parti utan för hela Alliansen, i synnerhet under ekonomiskt svåra tider. Väljarna gillar regeringar som kan ansvar men viktigast av allt regeringar som kan regera. Det parlamentariska läget har ställt till en del, det är viktigt att Alliansen kan få stöd för bra jobbreformer i riksdagen.

4) Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Har påpekat detta vid flera tillfällen, även lokala alliansföreträdare måste ta ansvar för hela förtroendet. Därutöver är det även viktigt att ha en politik som har förtroende även runtom i olika delar av Sverige. Valet 2010 gick Moderaterna framåt i orter där vi varit svaga, det beror bland annat på att vi lyckades förädla jobbfrågan till bland annat energifrågan och villkoren i den svenska basindustrin och svenska ekonomin.

5) Twitterfierandet är här för att stanna. Don’t fight it, dra lärdomar genom att kombinera innehåll med ny form.

By the way: Argumentet om att kräftgången för övriga allianspartier beror på Moderaterna kan vi avvisa en gång för alla. Opinionen har avvisat mindre partiernas olika förslag under våren, det har inte gett skjuts. För att citera André Assarsson ”Det är inte polarens fel för att du själv är singel”. Samma sak gäller för Moderaterna, det är vi själva som bär ansvar för hur det går framöver och i valet 2014, ingen annan.

GP, SvD 1, SvD 2, SVT, DN, Expressen

// Edvin

Pressmeddelande: Kritik mot minskade anslag!

Igår meddelade Uppsala Universitets styrelse, Konsitoriet, att cirka 1600 helårsplatser kommer försvinna från Uppsala Universitet under 2013. Edvin Alam, ledamot i Moderata Studenter Uppsala är kritisk mot platsneddragningarna eftersom att de dras in för tidigt samt uppmanar Universitetsstyrelsen att ta sitt ansvar för att minska andelen inaktiva studenter.

– Jag är kritisk mot att regeringen drar ned det tillfälliga platsstödet till den högre utbildningen eftersom att det finns en stor risk att neddragningarna kommer göra det svårt för många studenter vid Uppsala Universitet att bli färdiga med sina studier men framför allt för att andelen platser inte matchar de senaste årens stora ungdomskullar, säger Edvin Alam ledamot i Moderata Studenter Uppsala.

– De tillfälliga platserna som tillkom under krisen 2009 behöver utökas och behållas fram till 2018 för att säkerställa att alla elever som påbörjat sina utbildningar blir färdiga men framför allt för att matcha de senaste årens stora ungdomskullar. Därutöver behövs ett genomgripande kvalitetslyft främst genom att ersättningen per student höjs, fortsätter Edvin Alam ledamot i Moderata Studenter Uppsala.

– De minskade anslagen hade kunnat mötas med säkerhetsmarginaler ifall andelen elever som klarar kurserna varit högre och genomströmningen bättre. Uppsala Universitet förlorar 24 miljoner kronor på grund av inaktiva studenter vilket slår hårt mot övriga studenter och lärosätet. Det är även viktigt att Universitetsstyrelsen tar sitt ansvar för att säkerställa att utbildningarna håller hög kvalitet och att fler studenter når målen, avslutar Edvin Alam ledamot i Moderata Studenter Uppsala.

För mer information:

Edvin Alam

0707472032

Edvin.alam@moderat.se

Varningsklocka för M – Öka tempot!

En kortis – Snabbanalys av SCB Partisympatiundersökningen. Generellt backar M och Alliansen kraftigt jämfört med novembermätningen, SVMP ökar och får egen majoritet. Bryter man ned siffrorna ser man vad utvecklingen beror på. För det första: Moderaterna och Alliansen behåller majoritet i både Sthlm stad och län men M backar även i Stormalmö och Gbg och S ökar. Liknande utveckling ser vi i grupperna sysselsatta, ej sysselsatta, utbildningsnivåer samt medlemmar hos LO, TCO och SACO. S har ett större förtroende hos TCO-medlemmar än M. Det är ett allvarligt läge för Moderaterna och Alliansen i opinionen och om vi ska vinna förtroende varje dag och val på valdagen måste:

1) Fokus vara på att ha lösningar på samhällsproblem som attraheras av breda väljargrupper, inte på våra politiska motståndare. Vi måste ha idéerna för hur jobben ska bli fler och utanförskapet ska pressas tillbaka.

2) Samtliga företrädare, lokalt och regionalt, måste ut på banan för att lyssna på medborgarna. Det är vi som bär ansvar som bär ansvar för hur det går i valrörelserna 2014.  Att vinna förtroende och val är inte ett enmansgig.

3) Fokus måste vara på nu och inte då. Det är irrelevant att titta på statistik från SCB 08.

Tips: Moderata Ungdomsförbundet har presenterat sin kampanj 100 idéer för fler jobb. In och läs. Viktigt för alla våra företrädare.

AB, EX, SvD

// Edvin

Det går trögt – Vi förtjänar siffrorna

En ny vecka och en ny månad innebär nya opinionsundersökningar och stora rubriker. Det går trögt i opinionen vilket bör fortsätta vara en väckarklocka för hela organisationen om att vi måste identifiera samhällsproblem men framför allt presentera lösningar som lockar breda grupper. Det är vi som själva avgör hur det kommer gå 2014 samt alla företrädare i Nya Moderaterna som bär ansvar för att öka partiets förtroende hos väljarna. Ansvaret för att vinna både förtroende och val hamnar på oss andra. Vi som är aktiva i lokalpolitiken, som är förtroendevalda i diverse nämnder och föreningsstyrelser har ett lika stort ansvar om inte större att bygga en bred och fast bas inför supervalåret 2014. Det kräver bred samhällsanalys, mest förtroendeingivande lösningarna på största samhällsproblemen i frågor som är viktigast för väljarna (ekonomin, jobben och välfärden – därutöver att vi visar att vi kan ta ansvar) och att alla tar ett kliv framåt genom att vara där väljarna befinner sig. Inget mindre duger eftersom att ingen annan kommer göra jobbet år oss. Jag har skrivit det flera gånger: Val vinner man på valdagen – Förtroende måste man vinna varje dag, Alliansen förtjänar siffrorna och Ord om förnyelse och framtid förpliktigar.

In other news: Ett inlägg i den debatten om framtiden är Erik Bengtzboes artikel på SvD Brännpunkt om 100 idéer för fler jobb. Erik radar upp flera  förslag på reformer för att höja sysselstättningen främst bland ungdomar och pressa tillbaka utanförskapet.

// Edvin