Varningsklocka för M – Öka tempot!

En kortis – Snabbanalys av SCB Partisympatiundersökningen. Generellt backar M och Alliansen kraftigt jämfört med novembermätningen, SVMP ökar och får egen majoritet. Bryter man ned siffrorna ser man vad utvecklingen beror på. För det första: Moderaterna och Alliansen behåller majoritet i både Sthlm stad och län men M backar även i Stormalmö och Gbg och S ökar. Liknande utveckling ser vi i grupperna sysselsatta, ej sysselsatta, utbildningsnivåer samt medlemmar hos LO, TCO och SACO. S har ett större förtroende hos TCO-medlemmar än M. Det är ett allvarligt läge för Moderaterna och Alliansen i opinionen och om vi ska vinna förtroende varje dag och val på valdagen måste:

1) Fokus vara på att ha lösningar på samhällsproblem som attraheras av breda väljargrupper, inte på våra politiska motståndare. Vi måste ha idéerna för hur jobben ska bli fler och utanförskapet ska pressas tillbaka.

2) Samtliga företrädare, lokalt och regionalt, måste ut på banan för att lyssna på medborgarna. Det är vi som bär ansvar som bär ansvar för hur det går i valrörelserna 2014.  Att vinna förtroende och val är inte ett enmansgig.

3) Fokus måste vara på nu och inte då. Det är irrelevant att titta på statistik från SCB 08.

Tips: Moderata Ungdomsförbundet har presenterat sin kampanj 100 idéer för fler jobb. In och läs. Viktigt för alla våra företrädare.

AB, EX, SvD

// Edvin

Annonser

Det går trögt – Vi förtjänar siffrorna

En ny vecka och en ny månad innebär nya opinionsundersökningar och stora rubriker. Det går trögt i opinionen vilket bör fortsätta vara en väckarklocka för hela organisationen om att vi måste identifiera samhällsproblem men framför allt presentera lösningar som lockar breda grupper. Det är vi som själva avgör hur det kommer gå 2014 samt alla företrädare i Nya Moderaterna som bär ansvar för att öka partiets förtroende hos väljarna. Ansvaret för att vinna både förtroende och val hamnar på oss andra. Vi som är aktiva i lokalpolitiken, som är förtroendevalda i diverse nämnder och föreningsstyrelser har ett lika stort ansvar om inte större att bygga en bred och fast bas inför supervalåret 2014. Det kräver bred samhällsanalys, mest förtroendeingivande lösningarna på största samhällsproblemen i frågor som är viktigast för väljarna (ekonomin, jobben och välfärden – därutöver att vi visar att vi kan ta ansvar) och att alla tar ett kliv framåt genom att vara där väljarna befinner sig. Inget mindre duger eftersom att ingen annan kommer göra jobbet år oss. Jag har skrivit det flera gånger: Val vinner man på valdagen – Förtroende måste man vinna varje dag, Alliansen förtjänar siffrorna och Ord om förnyelse och framtid förpliktigar.

In other news: Ett inlägg i den debatten om framtiden är Erik Bengtzboes artikel på SvD Brännpunkt om 100 idéer för fler jobb. Erik radar upp flera  förslag på reformer för att höja sysselstättningen främst bland ungdomar och pressa tillbaka utanförskapet.

// Edvin