Konstig inslag på SVT Aktuellt tidigare ikväll…

Kom hem för en stund sedan och såg SVT Aktuellt som ikväll toppade med en nyhet om en kvinna som är ”bunden till sjukhusängen” och – enligt reportaget – ska få sin sjukpeng indragen. 

Tre intressanta men oerhört viktiga reflektioner:

1. Ansvarig minister är intervjuad om fallet, men hans kommentar sänds inte tillsammans med inslaget. Varför tillåts inget bemötande?

2. Enligt lagen (Socialförsäkringsbalken, 27 kap, paragraf 24 a, punkt ska ”Sjukpenning på fortsättningsnivån lämnas för ytterligare dagar om… den försäkrade är intagen på sjukhus eller på grund av sjukdom får omfattande vård utan att vara intagen på sjukhus”

Om uppgifterna i reportaget stämmer så torde kvinnan definitivt ha rätt till sjukpenning. Varför underlåter man i reportaget ta upp vad som faktiskt står i lagen och ifrågasätta Försäkringskassans bedömning utifrån denna?

3. Om det visar sig att kvinnan i slutänden beviljas sjukpenning, kommer Aktuellt att berätta om det då? Jag hoppas det.