800 miljoner kronor till grundskolan!

I våras var 87,6 procent av alla niondeklassare behöriga till gymnasiet. Det innebär att 12,4 procent inte var behöriga. En hög notering. Bakom dessa siffror finns tusentals unga människor som fått ställa sina drömmar på hyllan för att slussas ut från samhället.  Varje elev som inte klarar av grundskolan är en förlust för samhället men framför allt en tragedi för den enskilde eleven. Forskning visar att de som slås ut från skolan tidigt har svårt att få fäste på arbetsmarknaden vilket är en inkörsport till utanförskap.

Svensk skola har varit med om många reformer under de senaste åren. Skolorna håller på att implementera de största reformerna av svensk skola i modern tid med allt från en ny gymnasieskola, betygssystem, lärarlegitimation, lärarutbildning och så vidare men reformarbetet får inte stanna upp. Jag gillar inte läx-rut och dagens besked från Socialdemokraterna är inte heller mycket att hurra för. En engångssatsning på 110 miljoner innebär i praktiken knappt 30 öre öre per elev per dag (60 öre per elev och per skoldag). Det behövs fler reformer för att höja kvaliteten i den svenska skolan däremot måste vara rätt reformer. Alliansen måste främst stärka grundskolan. Jag föreslår tre reformer för att stärka kvaliteten, minska avhoppen och öka likvärdigheten i skolan.

1) Bredda antalet utbildningsämnen och höj undervisningstiden för att göra grundskolan mer inriktad mot framtiden än att enbart leverera baskunskaper. Oavsett vad vi tycker lever vi i en värld där kraven och utmaningarna från omvärlden inte speglas i innehållet i den svenska grundskolan. Svensk grundskola kan inte enbart förhålla sig till en svensk eller europeisk arbetsmarknad utan måste förhålla sig till en global värld. Efter övergångsperioden kommer den nya gymnasieskolan bli billigare, överskottet som blir över bör därmed riktas till grundskolan.  Det innebär en förstärkning på mellan 600-800 miljoner kronor per år.

2) Övergången från högstadiet till gymnasiet måste bli mycket bättre. Jag är positiv till Alliansens satsning på landets studie- och yrkesvägledare men det behövs ett lyft i samma anda som lärarlyftet. Studie- och yrkesvägledningen är i många fall omodern och innehåller brister vilket snarare stjälper än hjälper eleverna när det är dags för gymnasie- och yrkesval.

3) Inför en nationell likvärdighetsgaranti för att ge lärare och rektorer bättre förutsättningar att möta alla elever. I dagsläget har fler kommuner infört ett så kallat socioekonomiskt tillägg men med varierade resultat. Istället för att lotta ut 200 miljoner kronor i en tävling till de mest utsatta förorterna bör stat och huvudmän samarbeta för att hitta en bra modell så att lärarna kan få bättre förutsättningar att ge en likvärdig utbildning till alla elever. I det här fallet är det intressant att studera likvärdighetsgarantin i Nacka.

Lägre förväntningar och kosmetika är inte en bra utbildningspolitik. Det som behövs är lärare och rektorer som har bättre förutsättningar att möta alla elever, en grundskola i tiden och smidigare övergång mellan grundskolan och gymnasiet.

Edvin Alam (M)

Ledamot – Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sollentuna

Andra bloggar: TB

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s