”Det som händer där påverkar oss här”

Har tillbringat nästan halva dagen i Plan 11 i Kommunhuset i Sollentuna. Suttit och dels pillat med första utkastet på min promemoria i Ekonomisk Historia. Därutöver har jag läst igenom lite handlingar inför nämndsammanträdet på Torsdag samt försökt komplettera genom att läsa KS-handlingarna. Det som händer i toppen påverkar oss i nämnderna, därför bra med lite omvärldsbevakning kring det som komma skall. Hursomhaver. Det händer även mycket utanför Plan 11 och utanför kommungränserna. Nedan följer ett litet axplock kring allt som händer under tiden som vi fattar olika beslut lokalt.

Tidigare idag damp det ned pressmeddelande i min feed. Alliansen i Stockholms läns landsting har bestämt att en studie  ska genomföras för att se hur man kan modernisera Saltsjöbanan och koppla den samman med Tvärbanan. Det innebär att fler människor i regionen kan ta sig till och från olika punkter utan att behöva ta sig igenom City-kärnan. Kombinerat med en utbyggnad av tunnelbanans blå linje (och en möjlig avgrening till Gullmarsplan) och Spårväg Syd innebär det bättre förutsättningar för stockholmare att få ihop livspusslet och en sammanhållen region vilket gynnar tillväxt och framväxten av nya jobb i hela Stockholmsregionen.

R&D har skrivit en artikel om Handelshögskolans ambitioner att starta en lärarutbildning. Fantastiskt initiativ! Det behövs fler händer som vill vara med och förbättra den svenska skolan inte färre. Däremot är det synd att regeringen inte varit engagerade i frågan. Istället för att vara bakbunden av den pågående hetsdebatten om överskott i välfärden (där regel är att överskott används till att stärka välfärdsverksamheterna långsiktigt) bör Alliansen godkänna detta initiativ och lägga grunden för ytterligare en valfrihetsoffensiv. Nästa steg i valfrihetsarbetet måste dels vara att utveckla valfriheten, att inte bara välja utan att även kunna planera. Jag har tidigare skrivit om detta. Därutöver tycker jag att man bör se över regelverken så att det kan bli enklare för utländska universitet att öppna upp filialer i Sverige. Det skulle öppna upp möjligheter för svenska studenter att studera högkvalitativa utbildningar vid internationellt högt rankade lärosäten utan att behöva åka utanför Sveriges gränser samt för utländska studenter att åka till Sverige.

I Dagens Industri kan man läsa om Dr Doom som förutspår en mörk framtid för Europa och USA med skenande skulder och en slutlig krash. Förvisso positivt att det går bra för Sverige i jämförelse men det som händer i vår omvärld påverkar oss på hemmaplan och när det till och med ser mörkt ut för Tyskland och Norge måste fokus på svenska reformer vara på tillväxt, jobb och fortsatt omställning. Därför är det viktigt med en konkurrenskraftig bolagsskatt. Därför är det viktigt med fortsatta satsningar  i hela utbildningsväsendet från förskola, grundskola, gymnasium till universitet/(yrkes)högskola. Därför är det viktigt med en framtidsinriktad forskningsproposition (inkl energiforskningspropositionen) och en infrastrukturproposition som skapar förutsättningar för högre tillväxt och nya jobb i hela Sverige.

Ytterligare lästips: 

För alla som är intresserade av hur man kan skapa en sammanhållen skola där alla elever är med på tåget tycker jag att ni bör läsa Skolinspektionens studie av forskning kring vad som leder till en god undervisning.

Statskontoret har publicerat en studie om effektiviteten i Yrkeshögskolans verksamhet.

En infrastruktur för tillväxt, jobb och livspussel!

En kortis – Tidigare idag överlämnade alliansregeringen och ansvarigt statsråd Catharina Elmsäter-Svärd över infrastrukturpropositionen. Det är en proposition som tar sikte framåt för att förbättra förutsättningarna för jobb och tillväxt samt göra det smidigare för människor att få ihop livspusslet. Runtom i våra storstadsregioner pendlar tusentals människor varje dag till och från jobbet och studierna samt ägnar tid åt att plocka samt hämta barn från förskola och skola. Tid är även pengar åt företagen, det är viktigt för svensk konkurrenskraft att tågen går i tid och att flaskhalsarna i vägnätet försvinner för att hålla nere kostnader samt kunna transportera varor miljövänligt och effektivt.

I korthet innebär propositionen att den ekonomiska ramen för åtgärder under perioden 2014-2025 ska uppgå till totalt 522 miljarder kronor, vilket innebär en ambitionsökning med cirka 20 procent i jämförbara pricer i förhållande till tidigare riksdagsbeslut. Regeringen föreslår att 86 miljarder kronor avsätts för drift och underhåll och reinvestering av statliga järnvägar och 155 miljarder kronor för drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av vägar. Övriga delar av ramen föreslår användas till att utveckla hela transportsystemet så att det kan klara nuvarande och framtida krav på hållbarhet och för att göra hela infrastrukturen mer robust.

Jag har inte hunnit detaljläsa hela propositionen ännu, beror på att jag håller på att förbereda mig inför eftermiddagens seminarium  men av det jag har läst är jag positiv till det jag läst hittills. I synnerhet i delarna som berör Stockholmsregionen. Ett exempel är avsnitt 4.5 om prioriterade investeringsåtgärder. Först på listan är en utbyggnad för Tunnelbanan i Stockholmsregionen. Det handlar om blå linje av tunnelbanan till Nacka. Därutöver, kul att detta förtydligats i propositionen, har förhandlingspersonerna ett utrymme att analysera andra möjliga utbyggnader av tunnelbanan för att stärka den samhällsekonomiska nyttan. Exempel på möjliga kombinationssatsningar är utbyggnad av  blå linje till Barkarby alternativt en förgrening av blå linjen till Gullmarsplan.

Debatten kring den samlade infrastrukturen i Sverige kommer fortsätta. Det är frågor som har lika många frågor som antalet resenärer inom tåg- och busstrafiken och bilister. Det är kort och gott frågor som engagerar människor som åker till jobbet, unga som pendlar till studierna, föräldrar som plockar och hämtar barn och företag som erbjuder samt transporterar varor och tjänster.

// Edvin