4 förslag för en likvärdig skola utan förstatligande och skrotad valfrihet!

Att familjers socioekonomiska bakgrund i många fall avgör elevers skolresultat är en lika stor kioskvältare som att familjer med högre utbildningsbakgrund och bättre ekonomisk standard tenderar att göra aktiva skolval. Innebär det att vi måste skrota skolval, förstatliga skolan eller begränsa invandringen (sista biten har jag märkt att vissa lyft fram för att legitimera unken rasism. Viktigt därför att alla frihetliga krafter inte köper den problembilden och lösningarna) för att höja resultaten och stärka likvärdigheten i hela landet? Självklart inte! Faktum är att det krävs oerhört lite för att göra mycket för många elever.

Ett stort kliv i rätt riktning är att samhället har högre förväntningar på alla. Forskning visar att förväntningar spelar roll. Om vi tror att elever med en viss bakgrund kommer prestera sämre och nöjer oss med det då får vi urusla resultat. Upp med hakan, det kostar inget att ha höga förväntningar och tro på att alla elever kan nå målen i alla ämnen.

Det andra vi kan göra är att förbättra skolvalet så att alla får möjlighet att välja men framför allt tillgodose sina rättigheter. Sjukvårdscoacherna i Stockholms läns landsting har bidragit till att patienter får rätt stöd i tid istället för att vara stora frågetecken. Genom att stärka studie- och yrkesvägledarna samt se till att alla föräldrar får ta del av valfrihetens fruker samt får verktygen att ställa krav, till folkvalda och medarbetarna, på bättre kvalitet

Det tredje vi politiker kan göra är att myndigförklara pedagogerna och ge dem verktyg att utföra sina arbeten. Byråkrati ska inte komma i vägen för att elever ska få stöd i god tid. Nyckeln till goda resultat är duktiga lärare som vår vara lärare och rektorer som får utrymmet att just leda. Det finns många politiker som tror sig veta vilka arbetsmetoder som fungerar samt gillar att pilla mykcet på inputsidan. Välvilja som egentligen är pekpinnar i skolan slutar sällan bra. Sätt höga mål och följ upp verksamheterna men bestäm inte över hur-frågorna.

Det fjärde handlar om att få på plats en forskningskanon så att lärare och rektorer får kontinuerlig information om nya metoder för att hjälpa alla elever nå målen i alla ämnen. Det händer mycker på forskningsfronten men oerhöt lite slussas till skolvärlden. Dessutom kan en forskningskanon bli ett bra verktyg för lärare och rektorer som vill karriärutveckla inom akademin

Kunskaperna om vad vi behöver göra finns, kan vara en bra idé att faktiskt verkställa istället för att enbart klaga!

DN1, DN2 DN3