”Det som händer i vår omvärld påverkar oss”

Tidigare idag presenterade Finansminister Anders Borg Alliansens vårproposition i riksdagen. Syftet med en vårproposition är att presentera medel- och långsiktiga prioriteringar för den ekonomiska politiken framåt och när det behövs justeringar i den nuvarande budgeten. Om jag inte är helt fel och cyklar gjordes en större justering av statsbudgeten i kölvattnet av finanskrisen 2008 i vårpropositionen 2009 för att bland annat hjälpa Island. 

Snabb omvärldsanalys

Om vi tar en titt runtom i vår omvärld är ser vi ett uppdelat Europa. Ett Sydeuropa som fortfarande går igenom både ekonomisk och politisk kris vilket påverkar hela Europa vilket i sin tur påverkar oss i Sverige, ett Kina där tillväxten dämpas och ett USA där budgetbråket fortsätter och nödvändiga tillväxtreformer hamnar på hyllan. När det gäller Sydeuropa är Italien ett bra exempel på vad som kan hända ifall man inte orkar ta nödvändiga steg för att presentera trovärdiga regeringsalternativ innan val. Politisk kaos brukar sällan vara bra i synnerhet när landet i fråga tampas med stora ekonomiska bekymmer. Kan vara värt att tänka på inför valet 2014. Det finns ett regeringsalternativ, Alliansen mot fyra stycken nyanser av hot mot tillväxt och jobb. Svensk ekonomi är beroende av att det går bra i omvärlden, nästan tre fjärdedelar av Sveriges varuexport går till Europa. År 2012 var de tio största exportländerna följande: Norge, Tyskland, Storbritannien, USA, Danmark, Finland, Nederländerna, Belgien, Frankrike och Kina. Hur ser prognoserna ut för just dessa länder under 2013 och möjligen 2014? 

Tillväxten i Kina håller på att mattas av till lägre nivåer än prognosmakarna hade räknat med. Det innebär sämre förutsättningar för Sverige och Europa att få draghjälp. För några dagar sedan reviderade Franska regeringen ned tillväxtprognosen och reviderade upp budgetunderskottet. EU-kommissionären Olle Rehn gick ut för några dagar sedan och sade att Frankrikes problem kan påverka hela Eurozonen. Historien är likadan i Storbritannien, tillväxten revideras ned och arbetslösheten förväntas öka och landa över 9 procent 2013 enligt OECD. För några veckor sedan reviderade Norges motsvarighet till Statistiska Centralbyrån ned tillväxtprognoserna samtidigt som landet försöker motverka en bostadskrasch vilket skulle få förödande konsekvenser för den Norska ekonomin och även svensk ekonomi eftersom att det är ett av länderna vi exporterar mest till.  Storyn är likadan i Danmark, Finland, Tyskland och USA. För Eurozonen i helhet ser det j*vligt ut rent sagt. Så här ser vår verklighet ut. Det som händer i Europa påverkar oss i allra högsta grad i Sverige. Ett faktum inte ens Magdalena Andersson kan trolla sig förbi även om hon försöker gömma sig i sagornas värld. Tror för övrigt att ett Stefan Löfvens och Magdalena Anderssons beteende, att låtsas som att det inte regnar, straffar sig i längden. Väljarna är inte dumma utan ser samt lever i verkligheten.  

Vårpropositionen – Kommentarer i korthet 

Jag har i andra sammanhang skrivit, twittrat och pratat om vikten av att fortsätta med tillväxtreformer bland annat genom att stärka företagsamheten i Sverige. Höga kostnader att anställa och krångel gör det svårare för fler växande företag i ett läge när vi just behöver tillväxt av nya jobb. Därför blev jag glad när Alliansen för några dagar sedan presenterade fler reformer inom just detta område. Bland annat genom att föreslå en förändring av 3:12-reglerna och förslag om att slopa ansöknings- och anmälnings-förfarandet vid frivillig skatteskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler. Lite senare i år kommer investeringsavdraget att bli verklighet vilket kommer vara ett tillskott för människor som vi förverkliga idéer till växande företag. 

Samtidigt som det är viktigt att skapa förutsättningar för tillväxt och nya jobb är det även viktigt att bygga broar till jobben. Antalet platser i utbildningssystemen varierar dels på grund av ungdomskullar och på konjunkturen. Sedan 2006 har antalet utbildningsplatser ökat dels för att ungdomskullarna varit större men också för att möta krisernas effekter. Därför är det positivt att Alliansen skjuter till tre miljarder ytterligare för att göra det enklare för människor att genom olika utbildningsformer komma i arbete. 

Min bedömning är dock att regeringen i budgetpropositionen för 2014 bör lägga större fokus på fler platser inom yrkesutbildningarna i synnerhet yrkesvux för att hjälpa fler människor att komma i arbete. Jämfört med de traditionella arbetsmarknadsutbildningarna som många vurmar för är platserna i yrkesvux billigare och bidrar till att stor andel människor kommer i arbete efter avslutade studier. Trots att det är lågkonjunktur skapas det många nya jobb, då är det bra att förbättra matchningen för människor som står långt borta från arbetsmarknaden. Apropå debatten om antalet utbildningsplatser är det värt att påminna om att den dåvarande Socialdemokratiska regeringen minskade antalet platser i vuxenutbildningen med cirka 80000 helårsplatser mellan åren 1999-2006. Den som kastar sten bör nog göra det utanför glashuset. 

När det gäller ungdomsarbetslösheten är jag positiv över det förnyade reformtempot dels hos Alliansen men också hos arbetsmarknadens parter. En orsak till att andra länder varit bättre på att hålla nere ungdomsarbetslösheten är för att de haft bättre lärlings- och yrkesutbildningar  vilket bidragit till att en stor andel får jobb efter studierna. I Sverige avvecklade dåvarande S-regeringarna detta och reformeringen av gymnasiala yrkesutbildningarna under 90- talet bidrog till att fler hoppade av. För att pressa tillbaka utanförskapet bland unga behövs alla goda krafter och där kan parterna fortsätta sluta viktiga bitar av jobbpakten via branschvisa avtal och regeringen skjuta in med stöd genom ersättning till handledare, lägre arbetsgivaravgifter vid lärlingsanställningar och dylikt. Just det senare hoppas jag får godkänt av EU-kommissionen och inte får tummen ned som den föreslagna sänkningen av tjänstemomsen fick för några år sedan. 

Alla dessa reformer för att möta krisens effekter är bra och viktiga men för att kunna skapa ännu bättre förutsättningar för jobben behövs det mer av Anders Borg och Sverige i Europa. De statsfinansiella kriserna och konkurrenskraftsproblemen kommer bestå och det finns ett stort politiskt motstånd mot att genomföra nödvändiga reformer. Sverige har genom Anders Borg och Fredrik Reinfeldt varit tydliga med att vägen till tillväxt och nya jobb kommer genom reformer på arbetsmarknaden, satsning på utbildning, fokus på forskning och innovation samt satsningar inom infrastruktur. Detta gör båda tillsammans med andra vänner i Europa. Motståndet står Magdalena Anderssons och Stefan Löfvens partivänner för som hellre prioriterar det gårdagens Europa och gärna försöker skippa ansvarskortet genom att föreslå politiken som orsakade problemen i första början. 

Sammantaget är det en vårproposition som erkänner den bistra verklighet vi befinner oss i samtidigt som vi kan justera för att möta krisens effekter samt förbättra förutsättningarna för tillväxt och företagande i Sverige. Sådana reformer är viktiga. En anledning till att Sverige återhämtade sig från 90- talskrisen men också, än om för en kort stund efter, finanskrisen 2008 beror på viktiga reformer som förbättrade arbetsmarknadens funktionssätt och som stärkte Sveriges konkurrenskraft i världen. Därför är jag glad att leva i ett land där vi kan leverera fler reformer i den riktningen. Ansvar och prioriteringar lönar sig. Alltid. 

// Edvin 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s