Lundsberg och bristen på ansvar. Det är inte elevernas eller Skolinspektionens fel.

Det är väldigt många känslor som flyger runt i olika medier om Skolinspektionens tillfälliga avstängning av Lundsberg. Elever och vårdnadshavare som är oroliga över vad som kommer hända den närmsta tiden och lärare som oroar sig över hur de ska försörja sig den närmsta tiden. Det finns människor utanför som antingen tycker att avstängningen är rimlig samt människor som tycker att det indragna tillståndet är kollektiv bestraffning. Något som är viktigt att påpeka är att det indragna tillståndet är en tragisk händelse. Skolinspektionen starkaste kort är just att stänga ned verksamheter genom att dra in ett tillstånd. Däremot ska det mycket till för att Skolinspektionen ska kunna fatta ett sådant beslut.

Skolinspektionen har dragit in tillstånd två gånger tidigare. Jag undrar var alla som tycker att indraget tillstånd är ”kollektiv bestraffning” befann sig vid dessa tidigare tillfällen. Jag undrar var alla som anser att indraget tillstånd är ”kollektiv bestraffning” befann sig när Skolinspektionen bildades samt när skollagen fick grönt ljus av riksdagen. Om indraget tillstånd anses vara ”kollektiv bestraffning” så bör även rimligtvis ekonomiska sanktioner vara det eftersom det minskar huvudmännens möjligheter att använda pengarna till elevernas utbildning.

Känslorna bland elever, lärare och föräldrar på Lundberg kan likställas med känslorna hos elever, lärare och föräldrar som varit med om skolnedläggningar av andra skäl. Det är inte enkelt för någon i sådana här stunder. Det är inte heller en dans på rosor för personerna som fattar besluten om avveckling eller tillfälligt indraget tillstånd. Kort och gott så är det en jobbig process för alla inblandade inte minst för eleverna som verkligen brinner för sin utbildning. En skolgång handlar mer än om att få kunskaper för livet. Det handlar lika mycket om det sociala livet efter skoltid och under helgerna samt om vännerna man får för livet.

Jag är en av dem som ställer mig bakom Skolinspektionens beslut, främst för att myndighetens arbete bland annat är att granska att verksamheterna följer skollagen. Däremot tycker jag det är hemskt att det finns människor som är skadeglada över att skolan tillfälligt mist sitt tillstånd. Många sunkiga kommentarer i stil med ”tji fick överklassen”. Sedan finns det personer som av någon underlig anledning ser de senaste och tidigare händelserna genom fingrarna. Inte för att de tycker att det som hänt är okej (hoppas åtminstone det) utan för att andra skolor kommit lindrigare undan. Många kommentarer i stil med ”Åh men alltså sånt här händer i kommunala skolor varje dag, varför stänger inte Skolinspektionen ned dessa verksamheter?” Eller så radar man upp exempel på skolor där det förekommit våld men där Skolinspektionen inte dragit in tillståndet.

Well. För det första. Skolinspektionen har inte enligt lagstiftningen rätt att stänga ned kommunala skolor. Det är inte Skolinspektionens fel utan snarare lagstiftarna som bär ansvaret för detta. Jag skrev om detta bland annat förra året i Dagens Samhälle. Däremot är det viktigt att understryka att det inte bara går att göra en ändring av lagstiftningen över en natt. Det kräver noggrann utredning. För det andra är det oacceptabelt att våld förekommer överhuvudtaget. Oavsett våldsform. Oavsett driftsform. Det finns inga om och eller men. Det finns bara bättring.

Dessutom går inte Skolinspektionen från noll till hundra efter en tillsyn. Som jag skrev tidigare, det måste mycket till för att Skolinspektionen ska dra in ett tillstånd. I många fall har Skolinspektionen riktat skarp kritik mot skolledningar samt utfärdat ekonomiska sanktioner. Det är inte roligt att få en skarp tillsägelse från Skolinspektionen eller tvingas betala pengar för olika brister. Bakgrunden, som jag ser det, till Skolinspektionens agerande är att varken skolledning och andra vuxna tagit ansvar för elevernas rätt till trygghet. Finns säkert goda intentioner men uppenbarligen har det brustit. Det var därför Lundsberg fick, vad som kan jämföras med en villkorlig frigivning för några månader sedan. Skolledningen har haft flera chanser att visa på bättring.

Jag hoppas att Lundsberg får dra igång verksamheten igen om några månader, att de vuxna tar sig en rejäl funderare om hur skolan kan bli bättre och tryggare för alla elever hela året runt. För det finns ett behov att det finns internatskolor som kan ta hand om barnen när föräldrar exempelvis måste arbeta utomlands. Vidare hoppas jag att vi får en tydlig rättslig praxis även på det här området. Anledningen till att det saknas praxis i dagsläget är för att skolor inte läggs ned på löpande band utan har goda möjligheter till bättring. Skolinspektionen har sedan myndigheten bildades 2008 hittills (och innan gårdagens beslut) ”stängt” två skolor.

Vuxna, personal som vårdnadshavare, har ett enormt ansvar för att upprätthålla ordning särskilt när eleverna inte bor hemma utan i anslutning till skolan. Det här handlar inte om avundsjuka. Det handlar inte om vänster eller höger på den politiska skalan. Det handlar om rätt och fel. Om att vuxna inte tagit sitt ansvar. Det har gått ut över eleverna. Skolinspektionen och eleverna (utom de som ägnat sig åt hemskheterna) är inte bovarna i senaste tidens händelser. Problemet är och har varit bristen på ansvar hos skolledningen och andra vuxna.

// Edvin

DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, AB

Annonser

4 reaktioner på ”Lundsberg och bristen på ansvar. Det är inte elevernas eller Skolinspektionens fel.

 1. Jag tycker du har skrivit ett klokt och nyanserat inlägg i debatten om Lundsberg. Dock har jag lite invändningar angående motiveringen till behovet av internatskolor utifrån att föräldrarna arbetar utomlands. I nuläget så var det 17 elever på Lundsberg vars föräldrar är utomlands. Detta antal är givetvis inte konstant utan kan förändras från år till år, men samtidigt så är det ingen vågad teori att påstå andelen är relativt liten i förhållande till det totala antalet elever. (i år 200) Sen om vi nu ska vara ärliga så tror jag att både du och jag har en medvetenhet om att det huvudsakliga skälet till att man väljer Lundsberg är för att det är just – Lundsberg. Mängder av elever flyttar varje läsår långt från sina föräldrar för att de har valt en gymnasieinriktning som inte finns på hemorten – bordtennisgymnasiet i Falkenberg, lantbruksgymnasium, spetsutbildningar – där många av dem har ett eget boende och inte internat, och det är jag fullständigt övertygad om att eleverna vars föräldrar som vistas utomlands också klarar av.

 2. Utdrag från elevenkät genomförd i februari 2013 i samarbete mellan LS, Karlstad Universitet och Skolinspektionen: LS jämfört med riket
  som helhet (9:or och 2-rings elever från 219 skolor har deltagit)

  Eleverna på Lundsbergs skola verkar vara nöjda med det åtgärdsprogram som finns för att förebygga kränkande behandling.

  88.2 % av eleverna på Lundsbergs skola anser att man inte behöver göra mer för att förhindra kränkande behandlingar. I riket som helhet är denna siffra 45 %.

  94.7 % av eleverna på Lundsberg tycker att de vuxna reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt. I riket som helhet tycker endast 67 % av
  eleverna att de vuxna reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt.

  79.5 % av Lundsbergs elever tycker att de är med och bestämmer vilka trivselregler Lundsbergs skola ska ha, i riket som helhet anser 49 % av eleverna
  detta.

  Enligt 90.3 % av eleverna följs de trivsel- och ordningsregler som finns på Lundsbergs skola. Detta kan jämföras med 63 % i riket som helhet.

  99 % anser att personalen på Lundsbergs skola ser till att trivsel- och ordningsreglerna på skolan följs, i riket som helhet är denna siffra 73 %.

  På Lundsbergs skola anger 73.7 % av eleverna att man inte blir dåligt behandlad av andra elever om man upplevs som annorlunda. Om man jämför med riket som helhet så ligger denna siffra på 27 %.

  92.5 % av eleverna anser att arbetsuppgifterna i elevhemmen fördelas lika för alla elever. Denna siffra kan av naturliga skäl inte jämföras med landets andra skolor.

  Det är(/var) Skolinspektionens bedömning att ”Lundsbergs skola måste öka kunskapen om vad
  skollagens och läroplanens skrivningar om den svenska skolans värdegrund innebär för såväl personal som elever. Lundsbergs skola måste arbeta med att öka kunskapen om och förmågan att aktivt motverka alla former av kränkande behandling hos alla som verkar inom utbildningen”.

  Enkäten visar dock att på Lundsbergs skola tar man upp frågor om grundläggande värden.

  Om man tittar på till exempel mänskliga rättigheter så tycker 90.3 % av eleverna på Lundsbergs skola att detta ämne tas upp till diskussion, i riket som helhet endast 50 % av eleverna.

  Vad gäller jämställdhet mellan könen ligger dessa siffror på 90.3 % för eleverna på Lundsbergs skola mot 46 % i riket som helhet. 96.3 % av eleverna på Lundsbergs skola anser att man tar upp frågor
  rörande kränkande behandling och trakasserier och 87.6 % att de har fått mer kunskap i dessa ämnen.

  Uppenbarligen kan dom slänga ett getöga på de övriga skolorna för dom verkar ju inte må så bra eller kunna få sina elever att känna sig trygg… Skandal är vad det är!

 3. Visst är Lundsberg otidsenligt. De borde ha gjort som stat och kommun, delat upp verksamheten och outsourcat. Då hade viktiga missförhållanden kunnat förklarats av att det uppstått ett missförstånd eller att en entreprenör inte kunde uppfylla sina åtaganden. Organisationer som tar ett helhetsansvar är korkade, eftersom hela organisationen får ta ansvar när en enskild del gör fel.
  Om Lundsberg varit offentligtägd kunde internatskolan ha sett ut så här: ett holdingbolag äger alla dotterbolag som tillsammans utgör skolan. Byggnaderna äga av Lundsbergs fastighetsbolag, lokalerna städas av Lundsbergs städbolag som hyr in städerskor från Lundsbergs bemanningsbolag, maten till eleverna levereras av Lundsbergs catreingbolag, elevhemmen som enbart upplåter boende åt eleverna kallas Lundsbergs elevhemsbolag, husfar och husmor är anställda av Lundsbergs husföräldrabolag som hyr bostäder av elevhemsbolaget, Lundsbergs undervisningsbolag hyr in lärare från Lundsbergs lärareförmedling som i sin tur anlitar Lundsbergs bemanningsbolags läraresektion, festrerna anordnas av två olika företag dessa kallas Lundberg Högtidsbolag som anordnar formella fester med strikt stil och Lundsbergs Partybolag som svarar för föräldrafria ungdomsfester, etc. Nu har man varit så dum och lagt alla äggen i samma korg och då slår samhället till hårt. Tänk så enkelt det varit om man som vår offentliga sektor kunde begränsat skadan till att byta namn på en underleverantör.
  Nu kanske inte skolan behöver vara lika extrem som vår offentliga sektor, men det kanske skulle vara klokt att dela upp elevhemmen och skolan i olika organisationer. En fristående skola som i första hand rekryterar elever från elevhemmen kanske inte kan kritiseras på samma sätt som en sammanhållen organisation.

 4. Oavsett vad för synpunkter som var och än har gällande skolformen internat skolor, så skall Sveriges myndigheter inte vara färgade av politiska eller personliga ställningstaganden.

  I mitt tycke är Skolinspektionens (SI) s.k. utredningar kring Lundsberg ologiska, svepande, ytliga, svårhärledda och summariska.
  .
  I april i år fann SI att Lundsberg lyckats avhjälpa den kritik som tidigare riktats mot skolan.
  .
  SI ansåg att tydliga förbättringar hade åstadkommits, och därmed avslutades SI sitt tillsynsärende, eftersom det fortsättningsvis inte förelåg någon grund eller behov för fortsatt tillsyn eller omedelbar åtgärd. När så beslutet om omedelbar stängning av skolan meddelades av SI så motiveras detta bl.a. med historiska händelser d.v.s. Innan SI godkände skolan i april.
  .
  När så strykjärns händelsen inträffar i augusti år 2013 så anser SI att allt som Lundsberg har gjort det senaste året inte räcker för att få ett godkännande av SI för fortsatt drift av Lundsbergs skola. Även om den senaste händelsen inte på något sätt kan försvaras, så kan heller inte rimligtvis en enskild händelse bli till intäkt för SI att underkänna alla förbättringsarbeten som har gjorts av skolan, för att då förbättra elevernas säkerhet, fysiska och psykiska hälsa.
  .
  SI myndighetsutövning står INTE i proportion till händelsen i augusti månad i år, eftersom nu 170 elever och 80 anställda blir av med både skola och arbeten.
  .
  Dessutom finns det INTE något som styrker att missförhållanden på något sätt fortsättningsvis råder eller pågår på Lundsberg.
  .
  Jag anser vidare att en enskild händelse utförd av några få elever som har misskött sig inte skall tas som intäkt för att skolan inte har genomfört de förbättringsarbeten som SI har ålagt skolan.
  .
  Den fråga som vi alla skall ställa oss är om inte SI handlande nu strider mot det direktiv som SI har fått från regeringen, gällande sin tillsyn och myndighetsutövning mot enskilda skolor i Sverige. Hur kan en myndighet fatta ett så drastiskt ingripande beslut som att stänga en enskild skola, på ett så tveksamt underlag och utredningsarbete som nu SI har utfört både gällande den senaste händelsen, och även på historiska händelser.
  .
  SI har dessutom inte tillfrågat oss som är berörda av deras beslut d.v.s. Elever, Anställda och Föräldrar?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s