Miljöpartiet trollar om elöverskott och kärnkraften

För en tid sedan offentliggjorde Socialdemokraterna att de vill avveckla kärnkraften i Sverige. En kontrast till Stefan Löfvens linje när han tillträdde som partiledare för Socialdemokraterna. Nu meddelar Miljöpartiet att de vill börja snabbavveckla kärnkraften redan under nästa mandatperiod. Orsaken till att Miljöpartiet vill snabbavveckla kärnkraften beror enligt Åsa Romson på ett stadigt överskott i energiproduktionen.

För att dubbelkolla Åsa Romsons påstående, om att Sverige kommer ha ett stadigt elöverskott, stämmer så plockade jag fram Energimyndighetens senaste korttidsprognos över energianvändningen och energitillförseln för åren 2013-2015. Varje år lämnar Energimyndigheten två stycken korttidsprognoser till regeringen. Prognoserna som Energimyndigheten presenterar bygger på ett antal antaganden och förutsättningar. Resultaten i prognosen är starkt beroende av till exempel antaganden om ekonomisk tillväxt, bränslepriser och tillrinning i vattenmagasin under de närmaste åren.

I senaste korttidsprognosen för hösten 2013 skriver Energimyndigheten bland annat följande:

För 2014 och 2015 bedöms en export på 16 TWh respektive 17 TWh. Detta överskott av el beror framför allt på att kärnkraften, men också vindkraften, förväntas öka sin produktion jämfört med år 2012. Den stora elexporten förutsätter dock normal produktion i vatten- och kärnkraftverken eftersom dessa kraftslag dominerar den svenska elproduktionen. Ett torrare år än normalt eller oplanerade avbrott i kärnkraften ger upphov till en lägre produktion och därmed mindre export eller att el behöver importeras.

I klartext: Överskottet som Åsa Romson hävdar är stadigt bygger bland annat på att kärnkraften som hon vill snabbavveckla fungerar som den ska under ett normalår. Miljöpartiet grundar hela sin avvecklingspolitik på ostadiga prognoser!

Prognoser är prognoser det ska vi ha klart för oss. Korttidsprognosen för 2009 visade att Sverige skulle ha ett överskott på 7Twh men i realiteten fick vi ett underskott på 5Twh och eftersom att kärnkraften stod stilla blev vi tvungna till att importera smutsig el från kontinenten. Tufft för klimatet men också för vanliga människor och industrin. Vi kunde alla följa via olika medier att vanliga människor hade svårt att betala elräkningarna eftersom att priserna sköt upp i höjden. Vintern var kall, dyr och smutsig. Frågan om svensk elproduktion är aktuell för det handlar inte bara om hushållens plånböcker utan även om industrins konkurrenskraft i den globala ekonomin. LKABs elräkning brukar landa omkring cirka en miljard kronor. Ni kan tänka er vad ett öres höjning skulle innebära i ökade kostnader för industrin. Tänk er högre elpriser och en skattechock på mellan 40-90 miljarder kronor. Det är pengar som istället skulle kunna gå till nya jobb och därmed stärka Sveriges konkurrenskraft. Vidare handlar frågan om elöverskottet möjligheter för Sverige att dels exportera ren energi till ett smutsigare Europa samt möjligheter att hjälpa våra grannar emot Rysslands aggressiva gaspolitik.

SVT, SVT2

// Edvin