Fuck opinionsundersökningar!

Jag förstår inte den mediala uppmärksamheten kring opinionsundersökningar. I synnerhet under valtider när det dyker upp flera stycken under en kort period. Hursomhaver. Det är svårt att förutse hur valresultatet kommer bli den 7 juni, mycket pga att man inte vet hur många som kommer gå att rösta.

Jag tror att valdeltagandet kommer bli högre än under EP-valet 2004 men det kommer fortfarande vara ett lågt valdeltagande. Hursomhaver. Fuck opinionsundersökningar – Nu ska jag ut och kampanja i Sollentuna!

Läs SvDM backar i EU-valet.

Läs DNNedåt för S och M inför EU-valet.

”Have a nice day”

// Edvin

Twingly och Intressant.

Vem behöver Jimmie Åkesson när Marita Ulvskog finns…

Tycker Marita Ulvskog att det var ”människohandel” när svenskar utvandrade till USA för att söka efter lyckan? Tycker Marita Ulvskog det är ”människohandel” när människor åker till Danmark och Norge för att hitta ett jobb?

Antagligen tycker hon det och det är väldigt tråkigt. För med hennes ordbruk, skapar hon en konflikt mellan människor och det är verkligen något som vi inte behöver under dessa tider. Men jag antar att hon vill vinna tillbaka en del väljare som har flytt till Sverigedemokraterna. Vi får se hur det går. Det vidrigaste med Marita Ulvskog utspel är att hånar alla som har fraktats över Atlanten som slavar och samtliga traffickingoffer som fraktas runt världen!

Läs SvD – Ulvskog vill investera i nya jobb.

Annars så står Marita Ulvskog  fast vid att hon vill ge EU mer makt över medlemsländernas arbetsmarknadspolitik. Som jag har skrivit tidigare har inte EU fullständig makt över medlemsländernas arbetsmarknadspolitik. Ifall EU får fullständig makt över medlemländernas arbetsmarknadspolitik så är risken att den svenska avtalsmodellen försvinner till förmån för minimumlöner.

”Im disgusted”

// Edvin

Twingly och Intressant.

A big bang for a better world

Sverige kan tillsammans med Europa kan komma starkare ur recessionen men då krävs det ett starkt ledarskap i EU. Gunnar Hökmark presenterar sitt 8-punktsprogram för hur Europa ska bli den ledande världsdelen för nya lösningar, fler entrepenörer, smart klimatpolitik och spjutspetsar i forskning.

1) Besluta vid halvtidsöversynen av EU-budgeten att avveckla först exportsubventioner, sedan övriga subventioner – och kräv detsamma av USA.

2) Avreglera jordbruksregleringarna och gör det möjligt att i och utanför Europa, till exempel Afrika, odla större arealer och mark som idag blir eller blivit öken.

3) Använd befrielsen av jordbruket som hävstång för att sätta ny fart på Doha-rundan för ett globalt frihandelsavtal.

4) Prioritera forskning i EU:s budget.

5) Liberalisera tjänstesektorn inom EU, inte minst inom hälsa och kunskap.

6) Utforma upphandlingsregler så att små företag får likvärdiga möjligheter att delta.

7) Liberalisera järnvägs- och sjötransporter genom bland annat ökad konkurrens mellan hamnar.

8) Behåll utstationeringsdirektivet som gör det lätt och enkelt att under trygghet och värdlandets villkor arbeta i andra länder, genomför patientdirektivet och avveckla fler hinder mot rörlighet för medborgare i EU.

There you have it! Gunnar Hökmark är en stark ledare i Europa med en tydlig vision om hur Sverige och Europa kan bli starkare i framtiden. Vad vill Socialdemokraterna? Jo, slakta den svenska avtalsmodellen genom att ge EU mer makt över medlemsländernas arbetsmarknadspolitik.

Läs SvDHökmark hemma i hetluften.

”My lecture starts in one hour”

// Edvin

Twingly och Intressant.

LO är den konservativa bromsklossen!

Inte ens små förändringar av LAS, om LO får bestämma!  Dessutom föreslår LO en skattehöjning med över 1000 kronor i månaden för deras egna medlemmar. Snacka om att vara den stora konservativa bromsklossen i Sverige.

Well. Jag kommer läsa igenom Globaliseringsrådets rapport imorgon.

Läs SvD BrännpunktGlobaliseringsrådet har fel om LAS.

Läs SvDRåd vill se mindre statsskatt.

”Time for school”

// Edvin

Twingly och Intressant.

Socialdemokraterna vill öppna upp dörren för minimumlöner!

Gunnar Hökmark (eller någon annan Moderat som kandiderar till Europaparlamentet) tycker inte det är roligt att många ungdomar står utanför arbetsmarknaden. Dom som tror det lurar sig själva eller tar något väldigt konstigt. Faktum är att frågan om svenska ungdomsarbetslösheten inte är en EU-fråga. Medlemsländerna har inte släppt ifrån deras arbetsmarknadspolitik upp till EU-nivå.

Jag tror inte att Socialdemokraterna vill ge eurokraterna fullständig makt över medlemsländernas arbetsmarknadspolitik. Men när man går till val på att minska den svenska ungdomsarbetslösheten, inom ramen för EU-samarbetet, då öppnar man upp obehaglig dörr. Nämligen ett system med minimumlöner. Det skulle betyda att parlamentarikerna i Bryssel bestämmer över arbetstagarnas löner, istället för arbetsmarknadens parter i Sverige. Tråkigt men risken är stor. I synnerhet när det finns en ekonomikommissionär som vill påtvinga samtliga medlemsländer ett system med minimumlöner.

Men hur skapas fler jobb inom ramen för EU-samarbetet?

1) Mindre pengar till jordbruket – Mer pengar till forskning och infrastruktur.

2) Motverka protektionism – Riv upp handelshinder mellan medlemsländerna samt mellan EU och omvärlden.

3) Stå upp för den fria rörligheten inom EU – Låt människor få söka jobb och utbildning i Europa.

4) Att medlemsländerna driver en ansvarsfull ekonomisk politik.

5) Att medlemsländerna fortsätter att leva upp till Lissabonagendan.

 

”Good night”

// Edvin

Twingly och Intressant.